Εκτύπωση Μηνιαίου Εκκαθαριστικού σημειώματος Επικουρικής Σύνταξης ΝΑΤ-ΚΕΑΝ

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηee46128c-78dc-42c6-b299-825bcb2b87ea 036603

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10
  Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εκτύπωση του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου και απευθύνεται στους συνταξιούχους του ΝΑΤ-ΚΕΑΝ. Ο ενδιαφερόμενος, πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά του στοιχεία, δύναται να εκδώσει τη «μηνιαία βεβαίωση επικουρικής σύνταξης», ώστε να ενημερώνεται σε μηνιαία βάση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση εκτύπωσης μηνιαίου Εκκαθαριστικού σημειώματος επικουρικής σύνταξης ΝΑΤ-ΚΕΑΝ


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άλλο Ταυτοποίηση με κωδικούς του portal του ΝΑΤ

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών επικουρικής σύνταξης ΝΑΤ-ΚΕΑΝ

       Επίσημος τίτλος

       Εκτύπωση μηνιαίου Εκκαθαριστικού σημειώματος επικουρικής σύνταξης ΝΑΤ-ΚΕΑΝ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ασφαλιστικές Να είναι συνταξιούχος του ΝΑΤ-ΚΕΑΝ

        Όχι Όχι

       • 1 Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου (Α.Μ.Σ.) Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου (Α.Μ.Σ.)

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/60/30141 2013 2900 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) οι οποίες παρέχονται ηλεκτρονικά και μέσω των Κ.Ε.Π. και τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12201 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 887/Β/2003).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202900

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 2 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης συντάξεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος        Όχι Όχι


       • 4 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.