Ελαιοκομικό Μητρώο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9607f346-ccfb-4648-a60d-44c74698b821 140585

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 έως 40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή του ελαιοκαλλιεργητή στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) - Ελαιοκομικού Τομέα ή στην τροποποίηση υφιστάμενης εγγραφής, μέσω υποβολής αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση τροποποίησης ή αίτηση νέας εγγραφής στο ΣΓΠ - Ελαιοκομικού Τομέα.

Σημειώσεις

Για κάθε μεταβολή στο ΣΓΠ - Ελαιοκομικού Τομέα ενός φυσικού προσώπου απαιτείται αίτηση τροποποίησης.

Ως μεταβολή εννοείται κάθε αλλαγή ή προσθήκη αλφαριθμητικών και χαρτογραφικών στοιχείων επί ενός εκάστου των τεμαχίων και πληροφοριών της εκμετάλλευσης του καλλιεργητή. 1. Αλφαριθμητικά στοιχεία τροποποίησης προσωπικών, διοικητικών και άλλων στοιχείων. 2. Μεταβιβάσεις αυτούσιων τεμαχίων. 3. Μεταβίβαση μέρους τεμαχίου 4. Εισαγωγή νέου τεμαχίου μη χαρτογραφημένου 5. Τροποποίηση αριθμού ή ποικιλίας δένδρων τεμαχίου

Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται μέσω gov.gr για όσες Περιφέρειες έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ελαιοκομικό μητρώο

      Επίσημος τίτλος

      Ενημέρωση του ΣΓΠ - Ελαιοκομικού Τομέα


      Μητρώα που τηρούνται

      Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο (ΣΓΠ ΕΤ & ΑΜ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Παραγωγοί με κυριότητα (πλήρη ή επικαρπία) επί των δηλουμένων ελαιοτεμαχίων.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Παραγωγοί με εκμετάλλευση ελαιοτεμαχίου.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή αίτησης, σε όσες Περιφέρειες εφαρμόζεται, απαιτείται η κατοχή κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόσπασμα του εθνικού κτηματολογίου, όπου εφαρμόζεται, ή πράξεις μετεγγραφής (συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, αποδοχή κληρονομιάς, κληρονομητήριο κλπ.) συνοδευόμενες από πιστοποιητικό μεταγραφής. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Απόσπασμα του εθνικού κτηματολογίου, όπου εφαρμόζεται, ή πράξεις μετεγγραφής (συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, αποδοχή κληρονομιάς, κληρονομητήριο κλπ.) συνοδευόμενες από πιστοποιητικό μεταγραφής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κι εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει αντικειμενική δυσκολία για την απόκτηση τίτλου ιδιοκτησίας, μπορεί να γίνεται δεκτό αντί τίτλου, Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από αντίγραφο του υποβληθέντος και θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπου Ε9 και μετά από επιτόπιο έλεγχο που θα διενεργήσει η ΔΑΟΚ της οικείας Π.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Τίτλος εκμετάλλευσης: κάθε σύμβαση (μίσθωσης, επίμορτης αγροληψίας, χρησιδανείου, δωρεάν παραχώρηση κλπ) θεωρημένη αρμοδίως. Kάθε νομικό έγγραφο ή νόμιμη ιδιωτική πράξη που τεκμηριώνει την εκμετάλλευση. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Τίτλος εκμετάλλευσης: κάθε σύμβαση (μίσθωσης, επίμορτης αγροληψίας, χρησιδανείου, δωρεάν παραχώρηση κλπ) θεωρημένη αρμοδίως. Kάθε νομικό έγγραφο ή νόμιμη ιδιωτική πράξη που τεκμηριώνει την εκμετάλλευση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Kάθε σύμβαση, νομικό έγγραφο ή νόμιμη ιδιωτική πράξη συνοδεύεται πάντα από αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας του φερόμενου ως ιδιοκτήτη του ελαιοτεμαχίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 3 Γεωγραφικά στοιχεία των ελαιοτεμαχίων Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Γεωγραφικά στοιχεία των ελαιοτεμαχίων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι παραγωγοί με αίτημα χαρτογραφικών μεταβολών πρέπει να διαθέτουν διαγράμματα των τεμαχίων τους, για τα οποία ζητούν τις μεταβολές, με τις καρτεσιανές γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών των τεμαχίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός Κεφάλαιο 17β "Ενίσχυση στους ελαιώνες" 2182 2005

       Περιγραφή Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=2182%2F2005&lang=el&type=quick&qid=1669373657066

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 20 1782 2003

       Περιγραφή Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02003R1782-20090101&qid=1669374266486

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 4 136 1966

       Περιγραφή Δημιουργία κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02003R1782-20090101&qid=1669374266486

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

       Συναρμόδιος Φορέας ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ


       Όχι Όχι


      • 2 Απόρριψη μετά απο διοικητικό έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη εάν για τις επικαλούμενες μεταβολές υπάρχουν αντίστοιχα διαφορετικά ευρήματα μετά από επίσημο έλεγχο και παραμένει στο αρχείο.

       Σημειώσεις Οι αναφερόμενοι χρόνοι αφοορύν σε εργάσιμες ημέρες

       Ναι Ναι


      • 3 Εισαγωγή αλφαριθμητικών στοιχείων/μεταβολών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εισαγωγή αλφαριθμητικών στοιχείων/μεταβολών

       Ναι Όχι


      • 4 Μεταβολή αριθμού ελαιοδένδρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συμπληρώνονται οι στήλες που αφορούν την επιλεξιμότητα των εκτάσεων, δηλαδή για δένδρα φυτεμένα προ της 01/05/1998. Νέα ελαιόδενδρα που αντικαθιστούν άλλα υφιστάμενα ή ελαιόδενδρα που η φύτευσή τους εγκρίθηκε με πρόγραμμα του Υπ.Α.Α.Τ. καταχωρούνται με επιβεβαίωση αυτεπαγγέλτως της σχετικής έγκρισης φύτευσης από την οικεία Δ.Α.Ο.Κ.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισαγωγή χαρτογραφικών στοιχείων/μεταβολών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Εισαγωγή κωδικού αγροτεμαχίου για νέα τεμάχια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα νέα μη χαρτογραφημένα τεμάχια εντοπίζονται και οριοθετούνται ακριβώς πάνω στο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Οι παραγωγοί προσκομίζουν διάγραμμα των τεμαχίων τους με σαφή αναφορά καρτεσιανών γεωγραφικών συντεταγμένων. Μετά την ψηφιοποίησή τους, προκύπτει αυτόματα από την εφαρμογή ΣΓΠ-ΕΤ ο χαρτογραφικός κωδικός του τεμαχίου.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.