Ενεργοποίηση επιταγών κοινωνικού / κατασκηνωτικού τουρισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4870f86f-19c5-43b8-b459-1c2fa25ca821 922996

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ασφάλισης & κοινωνικών πολιτικών., ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ενεργοποίηση επιταγών κοινωνικού τουρισμού και επιταγών διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις.

α) Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού διακρίνεται σε επιταγή για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα και επιταγή για ακτοπλοϊκή μετακίνηση. Είναι ένας ηλεκτρονικός αριθμός που δημιουργείται αυτόματα με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων για δικαιούχους και ωφελούμενους, ο οποίος πρέπει να ενεργοποιηθεί για να είναι δυνατή η επιδότηση των δικαιούχων και των ωφελούμενων μελών τους και η πληρωμή των παρόχων.

β) Η Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι ένας μοναδικός αριθμός που δημιουργείται αυτόματα με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων για κάθε ωφελούμενο τέκνο επιλεγέντος δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να ενεργοποιηθεί για να είναι δυνατή η επιδότηση των ωφελούμενων τέκνων και η πληρωμή των παρόχων. Η Επιταγή είναι σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου προγράμματος. Η ενεργοποίηση της επιταγής πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλισης & κοινωνικών πολιτικών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Ενεργοποίηση επιταγών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποίηση με κωδικούς Δ.ΥΠ.Α.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ενεργοποίηση επιταγών κοινωνικού τουρισμού και επιταγών διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις

      Επίσημος τίτλος

      Ενεργοποίηση επιταγών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ενεργοποίηση επιταγών κοινωνικού ή κατασκηνωτικού Τουρισμού οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, είτε με τους κωδικούς της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 55349 2022 2993 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202993

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 38249 2022 2025 Β

       Περιγραφή Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202025

      • Νόμος 34 4144 2013 88 Α

       Περιγραφή Άρθρο 34 Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100088

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Kατασκηνωτικός τουρισμός: Έλεγχος στοιχείων δικαιούχου - ωφελούμενων μελών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ελέγχονται από τον Πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας δικαιούχου - ωφελούμενων μελών.

       Ναι Όχι


      • 3 Κοινωνικός Τουρισμός: Έλεγχος στοιχείων δικαιούχου - ωφελούμενων μελών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ελέγχονται από τον Πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας δικαιούχου - ωφελούμενων μελών. Για την επιταγή ακτοπλοϊκής μετακίνησης επιδεικνύεται η εκτυπωμένη επιταγή

       Ναι Όχι


      • 4 Kατασκηνωτικός τουρισμός: Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου για την ενεργοποίηση της επιταγής διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις.

       Σημειώσεις Στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις ορίζονται οι ωφελούμενοι, οι ακριβείς ημερομηνίες διαμονής και ο αριθμός διανυκτερεύσεων στην κατασκήνωση.

       Ναι Όχι


      • 5 Κοινωνικός Τουρισμός: Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου για την ενεργοποίηση της επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα. Ο πάροχος αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α το υπογεγραμμένο κατά περίπτωση ιδιωτικό συμφωνητικό.

       Σημειώσεις Στο ιδιωτικό Συμφωνητικό Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται απαραιτήτως: τα ωφελούμενα μέλη που πραγματοποιούν κοινές διακοπές με τον δικαιούχο, ο ακριβής αριθμός διανυκτερεύσεων, οι ημερομηνίες διαμονής, το ύψος ιδιωτικής συμμετοχής, η παροχή ή όχι πρωινού και η προσθήκη κλίνης.

       Ναι Όχι


      • 6 Kατασκηνωτικός τουρισμός: Έλεγχος των επιταγών από τον Πάροχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή O πάροχος εισέρχεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α με τους κωδικούς του και εισάγει τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του/της δικαιούχου. Αφού ελέγξει την ύπαρξη των επιταγών συμπληρώνει τα στοιχεία άφιξης - αναχώρησης, επισυνάπτοντας το ιδιωτικό συμφωνητικό.

       Ναι Όχι


      • 7 Κοινωνικός Τουρισμός: Έλεγχος των επιταγών από τον Πάροχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για την ενεργοποίηση της επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα ο πάροχος εισέρχεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α με τους κωδικούς του και εισάγει τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του/της δικαιούχου. Αφού ελέγξει την ύπαρξη των επιταγών συμπληρώνει τα στοιχεία άφιξης - αναχώρησης, επισυνάπτοντας το ιδιωτικό συμφωνητικό. Για τα ακτοπλοϊκά εισητήρια καλείται διαδικτυακή υπηρεσία μέσω της οποίας ενεργοποιείται η επιταγή και εκδίδεται το εισιτήριο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού ο πάροχος ελέγχει και την Περιφερειακή Ενότητα διαμονής του δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση, ενώ όταν το ωφελούμενο μέλος πραγματοποιεί διακοπές χωρίς τον δικαιούχο κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου επισυνάπτει εκτός από το Ιδιωτικό Συμφωνητικό και την εξουσιοδότηση του δικαιούχου.

       Ναι Όχι


      • 8 Kατασκηνωτικός τουρισμός: Ενεργοποίηση της Επιταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ηλεκτρονική αναγγελία της άφιξης των ωφελούμενων παιδιών στην κατασκήνωση ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση της Επιταγής που αποτελεί προϋπόθεση για την αποπληρωμή του παρόχου.

       Ναι Ναι


      • 9 Κοινωνικός Τουρισμός: Ενεργοποίηση της Επιταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ηλεκτρονική αναγγελία της άφιξης των δικαιούχων-ωφελουμένων μελών ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση της Επιταγής που αποτελεί προϋπόθεση για την αποπληρωμή του παρόχου.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.