Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcc19fed2-fc5d-4245-a568-1adb95c44976 626646

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εγχώριας παραγωγής μόνο, καθώς και των εμπόρων εφοδίων και εισροών, εγχώριων ή/και εισαγόμενων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Η βεβαίωση εγγραφής είναι εκτυπώσιμη, με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων (Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.). Η χρονική διάρκεια ισχύος, της βεβαίωσης εγγραφής, είναι ένα (1) έτος και ανανεώνεται με την εκ νέου είσοδο του χρήστη στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα.

Τελευταία ενημέρωση

03/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων

      Επίσημος τίτλος

      Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Να είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

       Όχι Όχι

      • 2 Πτωχευτικού δικαίου Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007( Α΄ 153). Αν υπάρχει εκκρεμής αίτηση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών, βεβαιώνουν ότι θα ενημερώσουν άμεσα για την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Τα φυσικά πρόσωπα δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση.

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Να είναι φορολογικά ενήμεροι.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι αιτούντες και επί νομικών προσώπων οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω αδικήματα, καθώς και για αδικήματα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955 (Α΄ 282), όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους κωδικούς TAXISnet για την είσοδό τους στο πληροφοριακό σύστημα καθώς και τους κωδικούς από την εφαρμογή "Ψηφιακών Υπηρεσιών" για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 14 4587 2018 218 Α

       Περιγραφή Ορίζεται ως αρμόδιο το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100218

      • Νόμος 11 4492 2017 156 Α

       Περιγραφή Ορίζεται ως αρμόδια η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011 (Α΄ 151)).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100156

      • Νόμος 26 4441 2016 227 Α

       Περιγραφή Κατάργηση (παρ. 4 του άρ. 4) και τροποποίηση (παρ. 3 του άρ. 6) άρθρων του ν. 3955/2011.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100227

      • Νόμος 50 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση των άρθρων 1, 2, 4, 6 και της παρ. 1 του άρθ. 7 του ν. 3955/2011.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 3955 2011 89 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100089

      • 1 Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Περιγραφή Στο βήμα εισόδου στην εφαρμογή ο χρήστης ταυτοποιείται με τους κωδικούς TAXISnet. Εναλλακτικά η υπηρεσία αυτή παρέχεται και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ -gov.gr).

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση ζητούμενων στοιχείων μέσα στο πληροφοριακό σύστημα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Περιγραφή Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων της αίτησης εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση καταχώρησης όλων των πληροφοριών στις αντίστοιχες "οθόνες" οδηγήστε στην τελευταία οθόνη και ο χαρακτηρισμός της αίτησης είναι "εκκρεμής". Επάνω στο "εκκρεμής" κάνετε διπλό "κλικ" και ανοίγει η τελευταία οθόνη για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την οριστική αποθήκευση. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της σχετικής βεβαίωσης, ως αποδεικτικό της σχετικής υποβολής αίτησης εγγραφής.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση ανανέωσης της εγγραφής και εντός τριάντα (30) ημερών πριν την εκπνοή του χρόνου ισχύος της τρέχουσας Βεβαίωσης εγγραφής, με την είσοδό σας στην εφαρμογή, οδηγείστε στην τελευταία οθόνη και εκεί ενεργοποιείτε την εντολή "Πρόσθεση".

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.