Ενστάσεις /Προσφυγές κατά αποφάσεων τοποθέτησης, απόσπασης ή μετάθεσης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση54bdb82b-e49e-40b3-a829-3e32d079bf67 814173

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης, ή μετάθεσης ή απόσπασης στελέχους του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι με την ενδικοφανή προσφυγή επιτρέπεται να αιτούνται: α) Την ακύρωση, ή την τροποποίηση της απόφασης τοποθέτησης, β) Την ακύρωση, ή την τροποποίηση της απόφασης μετάθεσης, γ) Την ακύρωση της απόφασης απόσπασης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Ενδικοφανής Προσφυγή στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σημειώσεις

Η αίτηση ενδικοφανούς προσφυγής υποβάλλεται ενώπιον του αρμοδίου Συμβουλίου Προσφυγών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ενστάσεις Προσφυγές στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά διαταγών μεταθέσεων

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση Ενστάσεων/Προσφυγών κατά διαταγών μεταθέσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Δεν έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής α) Οι ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017. β) Οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. κατά των αποφάσεων κύρωσης των πινάκων των αρχικών τοποθετήσεών τους. γ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατατάσσονται με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Οικονομικού, ή Νομικού, ή Κυβερνήτη, ή Μηχανικού, κατά των αποφάσεων κύρωσης των πινάκων των αρχικών τοποθετήσεών τους. δ) Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία διατίθενται κατά των διαταγών διάθεσής τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 35 11 2021 21 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τη υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100021

      • Νόμος 30 παρ. 2 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της ενώπιον του Συμβουλίου Προσφυγών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • 1 Παραλαβή της ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης της τοποθέτησης, ή της μετάθεσης, ή της απόσπασης ενώπιον του αρμοδίου Συμβουλίου Προσφυγών εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών σύμφωνα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναστολή εκτέλεσης απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η εκτέλεση της απόφασης της τοποθέτησης, ή της μετάθεσης, ή της απόσπασης αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής και ενόσω εκκρεμεί η εξέταση αυτής, σύμφωνα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση από το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών εξετάζει την ουσία και τη νομιμότητα των προσβαλλομένων πράξεων και αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των αιτημάτων των προσφυγών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. H απόφαση του Συμβουλίου Προσφυγών, η οποία δέχεται ή απορρίπτει, αναγράφεται στον πίνακα των τοποθετήσεων ή των μεταθέσεων ή των αποσπάσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Κύρωση οριστικών πινάκων έπειτα από εξέταση των προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών οι πίνακες των τοποθετήσεων ή των μεταθέσεων ή των αποσπάσεων κυρώνονται εκ νέου με απόφαση, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κοινοποιεί ατομικά και αμελλητί στους ενδιαφερομένους την απόφαση κύρωσης των πινάκων των τοποθετήσεων, ή των μεταθέσεων, ή των αποσπάσεων μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.