Εξέταση καταγγελίας για αυθαίρετες κατασκευές - επεμβάσεις, καθώς και για το δομημένο περιβάλλον

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση45de6ce1-49bf-46b0-a274-54118c8da2f3 506117

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σειρά ενεργειών που προβαίνει η Υπηρεσία, από τη στιγμή που λαμβάνει μια καταγγελία από φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή φορέα του Δημοσίου, σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές και επεμβάσεις στο φυσικό και στο δομημένο περιβάλλον. Σκοπός της είναι η ανάληψη δράσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προς όφελος και για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών ή η ενεργοποίηση άλλων αρμοδίων υπηρεσιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Παρατηρήσεις

Η προθεσμία που τίθεται στο πεδίο της υλοποίησης, είναι αυτή που γενικά προβλέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Δεν υπάρχει κάποια άλλη προθεσμία η οποία να τίθεται από τον νόμο για την περίπτωση τέτοιων καταγγελιών και αυτή αφορά στο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο λαμβάνει απάντηση και ενημέρωση ο καταγγέλλων σχετικά με τις ενέργειες της Υπηρεσίας που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγγραφη καταγγελία για αυθαίρετη κατασκευή - επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και στο δομημένο περιβάλλον.

Σημειώσεις

Η καταγγελία αυτή πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του Δημοσίου. Επίσης μπορεί άλλος Δημόσιος Φορέας να την αποστέλλει με διαβιβαστικό έγγραφο λόγω αρμοδιότητας. Αν υπάρχει υλικό το οποίο σχετίζεται με την καταγγελία και μπορεί να βοηθήσει την εξέτασή της από την Υπηρεσία (φωτογραφίες, έγγραφα άλλων Υπηρεσιών κλπ), πρέπει να επισυνάπτεται.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξέταση καταγγελίας για αυθαίρετα και δόμηση

      Επίσημος τίτλος

      Εξέταση καταγγελίας για αυθαίρετες κατασκευές - επεμβάσεις, καθώς και για το δομημένο περιβάλλον


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Βασική προϋπόθεση για να εξεταστεί μια καταγγελία, αποτελεί το να χαρακτηρίζεται αυτή από ευκρίνεια, σαφήνεια, να μην είναι γενικόλογη, ασυνάρτητη και καταχρηστικώς επαναλαμβανόμενη.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφη καταγγελία για αυθαίρετη κατασκευή - επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και στο δομημένο περιβάλλον. Αναφορά / Καταγγελία

       Έγγραφη καταγγελία για αυθαίρετη κατασκευή - επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και στο δομημένο περιβάλλον.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η καταγγελία αυτή πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του Δημοσίου. Επίσης μπορεί άλλος Δημόσιος Φορέας να την αποστέλλει με διαβιβαστικό έγγραφο λόγω αρμοδιότητας. Αν υπάρχει υλικό το οποίο σχετίζεται με την καταγγελία και μπορεί να βοηθήσει την εξέτασή της από την Υπηρεσία (φωτογραφίες, έγγραφα άλλων Υπηρεσιών κλπ), πρέπει να επισυνάπτεται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6357

      • Προεδρικό Διάταγμα 58 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο άρθρο 58 περιγράφεται η διάρθρωση, οι στόχοι και οι αρμοδιότητες των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος όπου υπάγεται το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (με κατά τόπον αρμοδιότητες κατ αντιστοιχία).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Νόμος 28, παράγραφος 6 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιγράφεται η διάρθρωση της πρώην Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων (και νυν Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων). Ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στους Επιθεωρητές της Υπηρεσίας αυτής μπορούν να ανατίθενται αρμοδιότητες Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (της πρώην Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γενικά η Δημόσια Διοίκηση διαχειρίζεται τις αιτήσεις των πολιτών. Ορίζονται οι προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων, όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 3242/2004.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Παραλαβή και εξέταση της εισερχόμενης καταγγελίας στην Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος στον οποίο έχει χρεωθεί η εισερχόμενη καταγγελία, την εξετάζει ως προς το περιεχόμενό της και την συνάφεια του θέματος με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και αποφασίζεται σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστούν οι ενέργειες.

       Σημειώσεις Αν υπάρχει κάποιο θέμα σχετικό που έχει εξεταστεί στο παρελθόν, γίνεται η συσχέτιση και συνεκτίμηση των στοιχείων. Ο χρόνος της εξέτασης της αίτησης εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των εισερχομένων εγγράφων και εν γένει των υποθέσεων που έχει να διαχειριστεί ο συγκεκριμένος υπάλληλος, όπως και το Τμήμα στο σύνολό του. Επίσης εξαρτάται και από το βαθμό πολυπλοκότητας της κάθε υπόθεσης και τον απαιτούμενο χρόνο για τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση εγγράφου προς άλλη αρμόδια Υπηρεσία για ενεργοποίησή της σχετικά με την καταγγελία ή και συνεργασία μαζί της, με κοινοποίηση στον καταγγέλλοντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον έλεγχο της αίτησης ότι υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησης άλλης αρμόδιας υπηρεσίας ή και συνεργασίας με αυτήν, συντάσσεται σχετικό έγγραφο και της αποστέλλεται με κοινοποίηση στον καταγγέλλοντα.

       Ναι Ναι


      • 3 Έκδοση Απόφασης ανάθεσης καθηκόντων Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στους Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται Απόφαση για τη διενέργεια επιτόπιου περιβαλλοντικού ελέγχου για περιπτώσεις αιγιαλού, παραλίας ή ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται επιτόπια περιβαλλοντική επιθεώρηση και εκδίδεται Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σε Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Τμήματος, ώστε να διενεργήσουν αυτήν την επιθεώρηση.

       Σημειώσεις Η περιβαλλοντική επιθεώρηση διενεργείται από δύο τουλάχιστον Επιθεωρητές, οι οποίοι είναι δυνατό να προέρχονται και από τα δύο Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος).

       Ναι Όχι


      • 4 Ολοκλήρωση της περιγραφόμενης διαδικασίας και είσοδος στη διαδικασία της διενέργειας Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης με κωδικό 995805


       Περιγραφή Στο βήμα αυτό ολοκληρώνεται η παρούσα διαδικασία, με την είσοδο στην διαδικασία "Διενέργεια Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης" με κωδικό 995805.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.