Εξέταση καταγγελιών μεταξύ παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb264a9be-2502-42db-9aff-2834e2831bcd 264925

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εξέταση καταγγελιών μεταξύ παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταγγελία για πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Σημειώσεις

EETT, Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι E-mail: info@eett.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999)
    


    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εξέταση καταγγελιών μεταξύ παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ο καταγγέλων πρέπει να έχει δικαιοδοσία υποβολής καταγγελίας εκ μέρους του παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Νόμος που περιγράφει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Νόμος που ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Παραλαβή καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της καταγγελίας από την Κεντρική Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), πρωτοκόλληση και χρέωση σε αρμόδιο τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Αρχική αξιολόγηση καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρχική αξιολόγηση περιεχομένου καταγγελίας και έλεγχος για το αν αφορά σε θέματα ανταγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Προώθηση στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν η καταγγελία αφορά αμιγώς θέματα ανταγωνισμού, προωθείται στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

       Ναι Όχι


      • 4 Διερεύνηση Καταγγελίας Ανταγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διαχείριση της καταγγελίας από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού και λήψη των αναγκαίων μέτρων.

       Σημειώσεις Σύνδεση με άλλη διαδικασία

       Ναι Ναι


      • 5 Διερεύνηση γενικής καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η υπόθεση δεν αφορά σε θέματα ανταγωνισμού, ή αφορά μερικώς σε θέματα ανταγωνισμού, εξετάζεται από το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Τηλεπικοινωνιακού Τομέα σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης ή και τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

       Ναι Όχι


      • 6 Προετοιμασία και αποστολή επιστολής συμμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προετοιμασία επιστολής συμμόρφωσης για αποστολή μέσω της Κεντρικής Γραμματείας.

       Ναι Ναι


      • 7 Ενέργειες για κλήση σε ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενέργειες σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών για κλήση σε ακρόαση.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.