Εξαγορά Πειθαρχικής Ποινής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση102a8e3a-8477-4e37-a194-e0febcd10e7b 372594

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ.ΕΛ.ΑΚΤ/Διεύθυνση ναυτικής εργασίας /Τμήμα πειθαρχικού ελέγχου ναυτικών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ.ΕΛ.ΑΚΤ/Διεύθυνση ναυτικής εργασίας /Τμήμα πειθαρχικού ελέγχου ναυτικών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός του ύψους του απαιτούμενου ποσού για τη μετατροπή της πειθαρχικής ποινής προσωρινής στέρησης άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος μέχρι δύο (02) διενεργείται από το ΝΑΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 254 του Ν.Δ.187/73 (Α΄261) Περί Κ.Δ.Ν.Δ. Σε περίπτωση πειθαρχικής καταδίκης για τα αδικήματα της εγκατάλειψης θέσης, εγκατάλειψης κινδυνεύοντος πλοίου, στάσης, βιαιοπραγίας, πειρατείας, επιβουλής κατά του πλοιάρχου, κατάχρησης εξουσίας, μη αυτοπρόσωπης διεύθυνσης του πλοίου, ανυπακοής πλοιάρχου, παραλείψεων πλοιάρχου επί σύγκρουσης, παράλειψης βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα, παράνομης εισκόμισης ναρκωτικών, βαριάς αμέλειας από την οποία προήλθε ναυτικό ατύχημα που δεν επισύρει ποινή οριστικής στέρησης, παράλειψης εκτέλεσης των υπό των οικείων Κανονισμών προβλεπόμενων γυμνασίων, ρύπανσης της θάλασσας με πετρελαιοειδή και παραβάσεων του Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεως, το δικαίωμα μετατροπής της ποινής προσωρινής στέρησης του ναυτικού επαγγέλματος σε χρηματική ισχύει για ποινές χρονικής διάρκειας μέχρι ενός (01) έτους, ανερχόμενη στο ένα όγδοο (1/8) του προβλεπόμενου μισθού της συλλογικής σύμβασης του ναυτικού, για κάθε μήνα στέρησης που του έχει επιβληθεί.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εξαγορά Πειθαρχικής Ποινής

Σημειώσεις

Η κατάθεση της αίτησης δύναται να γίνει αυτοπροσώπως από τον καταδικασθέντα ναυτικό ή δια του νομίμου εξουσιοδοτηθέντος εκπροσώπου του ναυτικού: α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Γ΄, ή β) Σε οικεία Λιμενική Αρχής , ή Γ) Μέσω ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Η διαδικασία αφορά τη μετατροπή της ποινής προσωρινής στερήσεως ασκήσεως του ναυτικού επαγγέλματος (κατ΄αρθρο 254 του ν.δ.187/1973 (Α΄ 261) σε χρηματική.

      Επίσημος τίτλος

      Εξαγορά Πειθαρχικής Ποινής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Πειθαρχικό Μητρώο Ναυτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ). Έλληνας Ναυτικός να έχει καταδικαστική με στέρηση άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος από τα Π.Σ.Ε.Ν.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 254 του Ν.Δ.187/73 (Α΄261) Περί Κ.Δ.Ν.Δ. Η πειθαρχική ποινή προσωρινής στέρησης άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος μέχρι δύο (02) έτη μετατρέπεται υποχρεωτικά σε χρηματική, ανερχόμενη στο ένα όγδοο (1/8) του προβλεπόμενου μισθού από τη συλλογική σύμβαση του ναυτικού, για κάθε μήνα στέρησης, με δικαίωμα επιλογής του τιμωρηθέντος επί του τρόπου έκτισης της ποινής του.(συνολικά ή τμηματικά).

       Όχι Όχι

      • Νομοθετικό Διάταγμα 254 187/1973 1973 261 Α

       Περιγραφή Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • 1 Παραλαβή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης εξαγοράς πειθαρχικής ποινής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία εξαγοράς πειθαρχικής ποινής εκκινεί με την υποβολή αίτησης / Υ.Δ. εξαγοράς της, έως δύο (2) ετών του διωκόμενου στο Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου. Το Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου συντάσσει το σχετικό έγγραφο εντολής εξαγοράς πειθαρχικής ποινής του αιτούντος ναυτικού στο Ν.Α.Τ. Ο ναυτικός υποβάλλει το τριπλότυπο πληρωμής της ποινής στο Ν.Α.Τ. και παράλληλα ενημερώνει το Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου προς διαγραφή της Πειθαρχικής του Ποινής από τα βιβλία Δικογραφιών.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή εγγράφου εντολής εξαγοράς πειθαρχικής ποινής του αιτούντος ναυτικού στο Ν.Α.Τ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για τον προσδιορισμό του ποσού προς μετατροπή της πειθαρχικής ποινής προσωρινής στέρησης της ασκήσεως του ναυτικού επαγγέλματος σε χρηματική ποινή.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή χρηματικών ποσών από ΝΑΤ

       Συναρμόδιος Φορέας ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται για την εξαγορά της ποινής από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση ποσού στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ /ΠΟΡΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΡΩΝ,Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.18531 για την περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας ΕΞΑΓΟΡΑΣ.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή τριπλότυπου είσπραξης από το ΝΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προσκόμιση του Τριπλότυπου είσπραξης ΝΑΤ σε ΥΝΑΝΠ/ΑΛ.Σ.ΕΛ-ΑΚΤ/ΚΒ΄/ΔΝΕΡ Γ΄, Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών ( Ταχ. Δ/νση : 2ας Μεραρχίας 18 Ταχ. Κώδ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, E-mail : dner.c@hcg.gr .)

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώρηση της εξαγοράς της Πειθαρχικής ποινής στο βιβλίο Δικογραφιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Καταχώρηση της εξαγοράς της Πειθαρχικής ποινής στο βιβλίο Δικογραφιών της Υπηρεσίας ΔΝΕΡ Γ΄.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαγραφή της εξαγορασθείσας πειθαρχικής ποινής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Διαγραφή της εξαγορασθείσας πειθαρχικής ποινής προσωρινής στέρησης της ασκήσεως του ναυτικού επαγγέλματος από την Ηλεκτρονική Εφαρμογή Πειθαρχικού Μητρώου Ναυτικών .

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.