Εξαγορά υπηρεσίας σε πλοίο με ξένη σημαία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6cb9f9f9-e598-4cf2-a774-5f6eaf015309 699959

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ενημερότητας Πλοίων Ν.Α.Τ., ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εξαγορά θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία,μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., από Έλληνες ναυτικούς, με σκοπό τη θεμελίωση συντάξιμου δικαιώματος και τον υπολογισμό της συντάξης τους

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ενημερότητας Πλοίων Ν.Α.Τ.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που έχουν καθυστερήσει να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις εργασίας (Σ.Σ.Ε.), δίνεται η δυνατότητα στο ναυτικό να εξαγοράσει την υπηρεσία σύμφωνα με τις παλιές Σ.Σ.Ε. και στη συνέχεια όταν υπογραφούν οι νέες συμβάσεις να πληρώσει τη διαφορά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εξαγορά υπηρεσίας σε πλοίο με ξένη σημαία μη συμβεβλημένο με το Ν.Α.Τ..

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται προς το τμήμα Λοιπών Διαχειρίσεων της Διεύθυνσης Ενημερότητας Πλοίων του Ν.Α.Τ.. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τον σχετικό σύνδεσμο. Θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη αίτηση αφού την συμπληρώσετε και την υπογράψετε μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται. Όταν η αίτηση προσκομιστεί από άλλο πρόσωπο πρέπει να συνοδεύεται από εξουσιοδότηση. Την αίτηση μπορείτε να καταθέσετε και μέσω e-mail, poroi.loipoi@nat.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εξαγορά υπηρεσίας σε πλοίο με ξένη σημαία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές
       • Η ναυτολόγηση για το χρόνο υπηρεσίας τους να έχει γίνει μέσω Γ.Ε.Ν.Ε. ή μέσω Ελληνικής Προξενικής ή Λιμενικής Αρχής.*

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ναυτικός να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία έχουν ως συνέπεια αυτοδικαίως την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ποινικού Κώδικα.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ναυτικός να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα όπως περιγράφονται στα άρθρα 60, 61 και 62 του Ποινικού Κώδικα για τα οποία επήλθε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και τελέστηκαν κατά την διάρκεια υπηρεσίας του ή και μετά την απόλυσή του.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η υπηρεσία που πρόκειται να εξαγοραστεί να μην έχει πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο που ο ναυτικός ήταν τιμωρημένος από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού.

       Όχι Όχι

      • 5 Ασφαλιστικές Η υπηρεσία που πρόκειται να εξαγοραστεί να μην έχει πραγματοποιηθεί μετά την συνταξιοδότηση του ναυτικού με την επανάληψη του ναυτικού επαγγέλματος.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικές Η υπηρεσία που πρόκειται να εξαγοραστεί να μην έχει πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα που το πλοίο με ξένη σημαία είναι σε παροπλισμό.

       Όχι Όχι

      • 7 Ασφαλιστικές Η υπηρεσία που πρόκειται να εξαγοραστεί να πραγματοποιήθηκε μετά την απογραφή του ως ναυτικού και να μην συμπίπτει με άλλη ναυτολόγηση ή με άλλη υπηρεσία που ήδη έχει εξαγορασθεί ή που έχει αναγνωρισθεί για σύνταξη.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό (certificate of service) που εκδίδεται από τον Πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο υπηρέτησε ο ναυτικός. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό (certificate of service) που εκδίδεται από τον Πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο υπηρέτησε ο ναυτικός.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό (certificate of service) που εκδίδεται από τον Πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο υπηρέτησε ο ναυτικός και θεωρείται η αλήθεια του περιεχομένου του, όπως αυτή προκύπτει από τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου (article και ημερολόγιο), από Ελληνική ή Προξενική ή Λιμενική Αρχή (άρθ.5, Ν.14/1967), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.372/1977, μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από την απόλυσή του από το πλοίο (Ν. 2329/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου μπορεί να βεβαιώνεται και από εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρίας, με δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία η υπογραφή του θεωρείται από αρμόδια δημόσια ελληνική αρχή (άρθ.119, παρ.2, N.4504/2017).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Προεδρικό Διάταγμα 141 2014 232 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998.

       • Για τους σπουδαστές/σπουδάστριες των Α.Ε.Ν. Β΄ Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση ναυτολογούνται σε πλοία με σημαία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή σημαίας τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2638/1998 και την υπ’ αριθ. Μ.3615/02/2014 (ΦΕΚ 845Β΄2014) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η εξαγορά της θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιείται για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης Ε.Ν., σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 13 του Π.Δ.141/2014, μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100232

      • Υπουργική Απόφαση Μ.3615/02/2014 2014 845 Β

       Περιγραφή Κατ’ Εξαίρεση Ναυτολόγηση Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πρώτης και Δεύτερης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου

       • Για τους σπουδαστές/σπουδάστριες των Α.Ε.Ν. Β΄ Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση ναυτολογούνται σε πλοία με σημαία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή σημαίας τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2638/1998 και την υπ αριθ. Μ.3615/02/2014 (ΦΕΚ 845Β΄)απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η εξαγορά της θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιείται για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης Ε.Ν., σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 13 του Π.Δ.141/2014, μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200845

      • Νόμος 15 2743 1999 211 Α

       Περιγραφή Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις (βλ. και άρθρα 1-22 (Πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια) ν. 4926/22)

       • Η εξαγορά υπηρεσίας ενεργείται με την καταβολή των οφειλομένων εισφορών -για τον εξαγοραζόμενο χρόνο και την ειδικότητα κατά την οποία εκτίθηκε- τόσο για τον πλοιοκτήτη, όσο και για τον ναυτικό, υπέρ Ν.Α.Τ. και λοιπών Κεφαλαίων και Λογαριασμών που ισχύουν κατά τον χρόνο της εξαγοράς (αρθ.37, Ν.1085/1980) -όχι με αυτές που ισχύουν κατά το χρόνο πραγματοποίησης της υπηρεσίας- και δεν βαρύνεται με πρόσθετα τέλη (άρθ. 15, πργ.6, Ν.2743/1999).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100211

      • Νόμος 20 2638 1998 204 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις

       • Για τους σπουδαστές/σπουδάστριες των Α.Ε.Ν. Β΄ Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση ναυτολογούνται σε πλοία με σημαία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή σημαίας τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2638/1998 και την υπ’ αριθ. Μ.3615/02/2014 (ΦΕΚ 845Β΄2014) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η εξαγορά της θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιείται για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης Ε.Ν., σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 13 του Π.Δ.141/2014, μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100204

      • Νόμος 5 2575 1998 23 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

       • Οι επιθεωρητές Πλοίαρχοι/Μηχανικοί έχουν δικαίωμα εξαγοράς υπηρεσίας μέχρι 6 μήνες το χρόνο (άρθ.5, παρ.9, Ν.2575/1998).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100023

      • Νόμος 1 1711 1987 109 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) και άλλες διατάξεις

       • Οι εισφορές που απαιτούνται (άρθ.4, παρ.3, Ν.485/1976) για την εξαγορά της υπηρεσίας ναυτικού σε πλοίο μη συμβεβλημένο με το Ν.Α.Τ. αδιακρίτως κατηγορίας πλοίου που υπηρέτησε (μικρό ή μεγάλο, θαλαμηγό, αλιευτικό, φορτηγό κ.λ.π.) είναι ίδιες με τις εισφορές (ναυτικού και πλοιοκτήτη), ναυτικού που εργάζεται σε φορτηγό πλοίο, πάνω από 4.5OO DW, συμβεβλημένου με το Ν.Α.Τ., πλέον 7% επί των συλλογικών συμβάσεων (άρθ.1, παρ.1, Ν.1711/1987). Εφόσον το πλοίο είναι Δεξαμενόπλοιο ο μισθός επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές προσαυξάνονται και με το επίδομα δεξαμενόπλοιου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100109

      • Προεδρικό Διάταγμα 125 1983 54 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 907/81 (ΦΕΚ 230/Α/81) .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100054

      • Νόμος 33 & 37 1085 1980 255 Α

       Περιγραφή Περί ελαχίστης εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον ασφαλιστικής προστασίας και άλλων τινων διατάξεων

       • Οι ναυτικοί που υπηρετούν σε Θ/Γ μπορούν να εξαγοράσουν μέχρι 7 μήνες το χρόνο (άρθ.33, παρ.1, Ν.1085/1980).
       • Η εξαγορά υπηρεσίας ενεργείται με την καταβολή των οφειλομένων εισφορών -για τον εξαγοραζόμενο χρόνο και την ειδικότητα κατά την οποία εκτίθηκε- τόσο για τον πλοιοκτήτη, όσο και για τον ναυτικό, υπέρ Ν.Α.Τ. και λοιπών Κεφαλαίων και Λογαριασμών που ισχύουν κατά τον χρόνο της εξαγοράς (αρθ.37, Ν.1085/1980) -όχι με αυτές που ισχύουν κατά το χρόνο πραγματοποίησης της υπηρεσίας- και δεν βαρύνεται με πρόσθετα τέλη (άρθ. 15, πργ.6, Ν.2743/1999).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100255

      • Προεδρικό Διάταγμα 913 1978 220 Α

       Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των περί Ναυτικού απομαχικού Ταμείου κειμένων διατάξεων, εξαιρέσει εκείνων του προσωπικού του, αίτινες κωδικοποιηθήσονται κατ΄ άρθρο 18 Ν. 458/1976 (ΦΕΚ 280/Α) εις ειδικόν κείμενον.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100220

      • Νόμος 792 1978 110 Α

       Περιγραφή Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της "περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) νομοθεσίας και άλλων συναφών διατάξεων" - ΒΛ. ΤΟ Π.Δ. 913/78

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100110

      • Προεδρικό Διάταγμα 372 1977 115 Α

       Περιγραφή Περί του πιστοποιητικού θαλασσίας υπηρεσίας επί πλοίων υπό ξένας σημαίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100115

      • Νόμος 485 1976 317 Α

       Περιγραφή Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) Νομοθεσίας.

       • Οι εισφορές που απαιτούνται (άρθ.4, παρ.3, Ν.485/1976) για την εξαγορά της υπηρεσίας ναυτικού σε πλοίο μη συμβεβλημένο με το Ν.Α.Τ. αδιακρίτως κατηγορίας πλοίου που υπηρέτησε (μικρό ή μεγάλο, θαλαμηγό, αλιευτικό, φορτηγό κ.λ.π.) είναι ίδιες με τις εισφορές (ναυτικού και πλοιοκτήτη), ναυτικού που εργάζεται σε φορτηγό πλοίο, πάνω από 4.5OO DW, συμβεβλημένου με το Ν.Α.Τ., πλέον 7% επί των συλλογικών συμβάσεων (άρθ.1, παρ.1, Ν.1711/1987). Εφόσον το πλοίο είναι Δεξαμενόπλοιο ο μισθός επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές προσαυξάνονται και με το επίδομα δεξαμενόπλοιου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100317

      • Νομοθετικό Διάταγμα 5 187 1973 261 Α

       Περιγραφή Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • Νόμος 14 1967 6 Α

       Περιγραφή Περί μετονομασίας Εκπαιδευτικών Περιφερειών Α/θμίου Εκπαιδεύσεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19670100006

      • Νόμος 2329 1995 172 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100172

      • Νόμος 25 5006 2022 239 Α

       Περιγραφή περί απόδειξης της υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον πλοίαρχο του πλοίου.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100239

      • 1 Παραλαβή, έλεγχος πληρότητας και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Λοιπών Πόρων του Ν.Α.Τ., ελέγχεται ως προς την πληρότητά της και πρωτοκολλείται.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή αίτησης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή

       • Η αίτηση αποστέλλεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού του ΥΝΑΝΠ όπου βεβαιώνεται ότι κατά το διάστημα εξαγοράς δεν ήταν τιμωρημένος

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση λογαριασμού εξαγοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει μέσω λογισμικού τον λογαριασμό εξαγοράς.

       Όχι Όχι


      • 5 Μη αποδοχή καταβολής ποσού εξαγοράς από τον αιτούντα. Αρχειοθέτηση λογαριασμούαγοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία διακόπτεται αν ο αιτών δεν καταβάλλει το ποσό εξαγοράς και ο λογαριασμός αρχειοθετείται.

       Ναι Ναι


      • 6 Αποδοχή καταβολής ποσού εξαγοράς από τον αιτούντα. Έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικού. εΚαταβολή ποσού εξαγοράς και έκδοση πράξης εξαγοράς


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών αποδέχεται να καταβάλλει το ποσό της εξαγοράς.

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος γνησιότητας του πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την γνησιότητα του πιστοποιητικού.

       Όχι Όχι


      • 8 Μη γνησιότητα πιστοποιητικού.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διαδικασία διακόπτεται σε περίπτωση μη γνησιότητας του πιστοποιητικού.

       Ναι Ναι


      • 9 Καταβολή ποσού εξαγοράς και έκδοση πράξης εξαγοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την καταβολή του ποσού εξαγοράς εκδίδεται Πράξη εξαγοράς.

       Σημειώσεις Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς πραγματοποιείται με κατάθεση μέσω τραπέζης σε συγκεκριμένους λογαριασμούς του Ν.Α.Τ..

       Ναι Όχι


      • 10 Προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στο αρμόδιο τμήμα το αποδεικτικό πληρωμής με την καταβολή του ποσού εξαγοράς.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων του ΥΝΑΝΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αφού καταχωρηθεί ο εξαγορασμένος χρόνος υπηρεσίας στο OPS N.A.T. ενημερώνεται η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του Υ.ΝΑ.Ν.Π..

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.