Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση15aa94c2-0b05-4799-a266-6398e86cb579 309824

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Πρωτοδικεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών. Η πράξη επικύρωσης εκλογής αφορά στην ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών περιφερειακών συμβούλων κάθε συνδυασμού που εκλέγεται στις περιφερειακές εκλογές. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Την υπηρεσία παρέχουν τα πολυμελή Πρωτοδικεία της Χώρας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επικύρωση εκλογής -Ανακήρυξη αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • Νόμος 144-153 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής-Δικαίωμα ένστασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Παραλαβή εκλογικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή με ασφαλή τρόπο των εκλογικών στοιχείων από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής στον πρόεδρο του πρωτοδικείου και στην περιφέρεια

       Όχι Όχι


      • 2 Δημοσίευση αποτελέσματος ψηφοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το αποτέλεσμα και το δημοσιεύει σε πίνακα με τοιχοκόλληση στο πρωτοδικείο, με γνωστοποίηση στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι εφορευτικές επιτροπές και ο πρόεδρος του πρωτοδικείου γνωστοποιούν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στον περιφερειάρχη

       Όχι Όχι


      • 3 Έκθεση πρακτικών εκλογής και πίνακα αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου εκθέτει τα πρακτικά εκλογής και τον πίνακα αποτελεσμάτων στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) μέρες

       Όχι Όχι


      • 4 Επίκυρωση εκλογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετά τη λήξη του πενθημέρου το Πολυμελές Πρωτοδικείο με απόφαση του, ανακηρύσσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση πράξεων επικύρωσης εκλογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος του πρωτοδικείου αναρτά αντίγραφο των πράξεων στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ημέρες

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή αντιγράφων πράξης επικύρωσης εκλογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή αντιγράφου των πράξεων στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον περιφερειάρχη

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.