Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5f30521c-5453-4ef7-9780-871b3da951b1 530521

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ, REGULATORY AUTHORITY FOR ENERGY (R.A.E.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα οι οποίες μπορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία να εξαιρεθούν από τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

REGULATORY AUTHORITY FOR ENERGY (R.A.E.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εξαίρεσης από άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Σύμφωνα με το Π.Δ. 18/1989 και τις διατάξεις του ΚΔΔ.

    NACE

    • 35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής από συμβατικά καύσιμα

      Επίσημος τίτλος

      Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Μητρώο Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ορυκτά Καύσιμα (Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση η ύπαρξη ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που να εμπίπτει στις εξαιρέσεις οι οποίες περιγράφονται στον ν.4001/2011, άρ. 132, παρ. 11 (α), (γ) , (δ) και (ε), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν.4951/2022 άρ. 66.

       Όχι Όχι

      • 1 Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Άλλο

       Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.rae.gr/ilektrismos-note-13/


       Σημειώσεις: Η ύπαρξη ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που να εμπίπτει στις εξαιρέσεις οι οποίες περιγράφονται στον ν.4001/2011, άρ. 132, παρ. 11 (α), (γ) , (δ) και (ε), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν.4951/2022 άρ. 66.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος 132 4001 2011 179 Α

       Περιγραφή Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: άρ. 132 παρ. 11 (α), (γ), (δ) και (ε).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100179

      • Νόμος 66 4951 2022 129 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Άρθρο 66: Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Τροποποίηση άρθρου 132 του ν. 4001/2011

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100129

      • Υπουργική Απόφαση 17951 2000 1498 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000201498

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας του φακέλου από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τυχόν αποστολή εγγράφου για υποβολή περαιτέρω πληροφοριών.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή εγγράφου περαιτέρω πληροφοριών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εγγράφου του αιτούντα με περαιτέρω πληροφορίες.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης εξαίρεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση της απόφασης εξαίρεσης από άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.