Εξουσιοδότηση Σταθμού Ελέγχου ΑΤΡ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc18897d4-c789-4bfd-92e9-6c920ffe2cb8 691917 Authorisation of ATP Control Station

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

25 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξουσιοδότηση Φορέα Ελέγχου ATP (μόνο τους σταθμούς ελέγχου).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την χορήγηση της εξουσιοδότησης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    


    NACE

    • 71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εξουσιοδότηση Φορέα Ελέγχου ATP

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Υποβολή αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης


       Όχι Όχι

      • 3 Εταιρικού δικαίου Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τις ακόλουθες μορφές: επιστημονικό εργαστήριο των τμημάτων Μηχανολόγων ή Χημικών Μηχανικών ΑΕΙ ή άλλων παρεμφερούς ειδικότητας τμημάτων, ή φορέας ιδρυόμενος από τα εν λόγω τμήματα γι` αυτό το σκοπό με έδρα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.


       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Να διαθέτουν στην Ελληνική Επικράτεια κατάλληλα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις (σταθμούς) για τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων από τη Συμφωνία ΑΤΡ ελέγχων.


       Όχι Όχι

      • 5 Πιστοποίησης Να διαθέτουν διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τα πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 17020.


       Όχι Όχι

      • 6 Προϋπηρεσίας Να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία


       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Να διαθέτουν την οργάνωση και τις οργανωτικές θέσεις που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο, (ΥΑ 14916/2013)


       Όχι Όχι

      • 1 Για την απόδειξη της διάθεσης στην Ελληνική Επικράτεια κατάλληλα εξοπλισμένων εγκαταστάσεων (σταθμών) για τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων από τη Συμφωνία ΑΤΡ ελέγχων: Παραστατικά στοιχεία της δημιουργίας στην Ελληνική Επικράτεια των εγκαταστάσεων του σταθμού ελέγχου. Γενική περιγραφή του σταθμού συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των θερμοστατικών θαλάμων και του μηχανοστασίου. Έγκριση

       Για την απόδειξη της διάθεσης στην Ελληνική Επικράτεια κατάλληλα εξοπλισμένων εγκαταστάσεων (σταθμών) για τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων από τη Συμφωνία ΑΤΡ ελέγχων: Παραστατικά στοιχεία της δημιουργίας στην Ελληνική Επικράτεια των εγκαταστάσεων του σταθμού ελέγχου. Γενική περιγραφή του σταθμού συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των θερμοστατικών θαλάμων και του μηχανοστασίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 2 Πιστοποιητικό διαπίστευσης του ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ELOT IEN ISO/IEC 17025. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό διαπίστευσης του ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ELOT IEN ISO/IEC 17025.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Σύνοψη της διαθέσιμης τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο αντικείμενο της βιομηχανικής ψύξης και ελέγχου εξοπλισμών μεταφοράς ευπαθών τροφίμων ΑΤΡ (όπως αυτές τεκμηριώνονται με αναφορές σε Δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε σχετικές Επιτροπές του Εξωτερικού Διεθνή Συνέδρια κλπ.). Έκθεση

       Σύνοψη της διαθέσιμης τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο αντικείμενο της βιομηχανικής ψύξης και ελέγχου εξοπλισμών μεταφοράς ευπαθών τροφίμων ΑΤΡ (όπως αυτές τεκμηριώνονται με αναφορές σε Δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε σχετικές Επιτροπές του Εξωτερικού Διεθνή Συνέδρια κλπ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Οργανόγραμμα του σταθμού ελέγχου ΑΤΡ Οργανόγραμμα

       Οργανόγραμμα του σταθμού ελέγχου ΑΤΡ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7207

      • Υπουργική Απόφαση 3 και 5 14916/1057/2013 2013 883 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις , διαδικασία, δικαιολογητικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200883

      • Νόμος 2006 1992 11 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για το ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται σε αυτές τις μεταφορές (ATP) / Τροποποίηση: ΚΥΑ 51835/2021 (ΦΕΚ Β’ 2004), αναθεώρηση της συμφωνίας ATP

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100011

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για εξουσιοδότηση φορέα ελέγχου ATP συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εξουσιοδότησης ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή.

       Όχι Όχι


      • 6 Προώθηση αίτησης στην Επιτροπή Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που όλα τα δικαιολογητικά είναι πλήρης η αίτηση προωθείται στην Επιτροπή Ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 7 Αυτοψία - Σύνταξη έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή ελέγχου διενεργεί αυτοψία και συντάσσει σχετική έκθεση.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη σχεδίου εξουσιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος παραλαμβάνει την έκθεση ελέγχου και συντάσσει σχέδιο εξουσιοδότησης το οποίο εν συνεχεία προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή εξουσιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή εξουσιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή εξουσιοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 12 Δημοσίευση απόφασης εξουσιοδότησης στο Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του τμήματος Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων αναρτά στη Διαύγεια για δημοσίευση την απόφαση Εξουσιοδότησης

       Όχι Όχι


      • 13 Αποστολή εξουσιοδότησης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων αποστέλλει την εξουσιοδότηση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.