Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8afee0f2-1636-480b-81ea-da112bea6501 802163

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, Προξενικές αρχές, Υπουργείο Εξωτερικών., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή. Η υπηρεσία myCONSULlive επιτρέπει στον πολίτη να κλείσει ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από εξειδικευμένο υπάλληλο Προξενικής Αρχής του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω τηλεδιάσκεψη και να ωφεληθεί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Προξενικές αρχές, Υπουργείο Εξωτερικών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών

Σημειώσεις

Κατά τη δημιουργία του ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωριστεί:

α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο ή/και μητρώνυμο, γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (email), δ) τηλέφωνο επικοινωνίας, ε) διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή, στ) ημερομηνία γέννησης, ζ) τόπος γέννησης, η) αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επιλεγούν: α) ο τρόπος πληρωμής, β) ο τρόπος παραλαβής του αιτηθέντος εγγράφου από την Προξενική Αρχή (ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Επισημαίνεται ότι το ραντεβού μπορεί να το κλείσει τρίτο πρόσωπο, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet), για λογαριασμό κάποιου άλλου, με την προϋπόθεση ότι στην τηλεδιάσκεψη θα παρευρίσκεται το πρόσωπο που θα εξυπηρετηθεί.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
    
    Σε περίπτωση που ο πολίτης θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) --> complaints@dpa.gr).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      myCONSULlive, myCONSULlive.gov.gr

      Επίσημος τίτλος

      Παροχή διοικητικής πληροφόρησης και συνδρομής σε Έλληνες πολίτες, μονίμους κατοίκους εξωτερικού, από προξενικές αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών με τηλεδιάσκεψη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet).

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Κατοχή λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείο προκειμένου να αποσταλεί ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης για την είσοδο στο εικονικό δωμάτιο για τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Κάμερα και μικρόφωνο διαθέσιμα/συνδεδεμένα στη συσκευή που θα διενεργηθεί η τηλεδιάσκεψη.

       Όχι Όχι

      • 1 Επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου στην κάμερα κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου στην κάμερα κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί για λογαριασμό άλλου προσώπου. Το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί το ραντεβού οφείλει να καταχωρίσει τα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη, ενώ για τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης προϋπόθεση είναι να εμφανισθεί το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έγινε η κράτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 35467 2020 5600 Β

       Περιγραφή Παροχή διοικητικής πληροφόρησης και συνδρομής σε Έλληνες πολίτες, μονίμους κατοίκους εξωτερικού, από προξενικές αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών με τηλεδιάσκεψη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205600

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Είσοδος στην υπηρεσία


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://mycosnullive.gov.gr

       Περιγραφή Ο αιτών μεταβαίνει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) και αναζητά την υπηρεσία ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτης και καθημερινότητα -->Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών -->Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών. Εναλλακτικά πληκτρολογεί https://myconsullive.gov.gr στον φυλλομετρητή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για την είσοδο στην υπηρεσία, ο αιτών κάνει χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που το πρόσωπο που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί δεν διαθέτει κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet), η είσοδος στην υπηρεσία μπορεί να γίνει από άλλο πρόσωπο, αλλά τα στοιχεία που θα καταχωρισθούν θα πρέπει να αφορούν στο πρόσωπο που θα εξυπηρετηθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή Προξενικής Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Από την παρεχόμενη λίστα, ο αιτών πρώτα επιλέγει την επιθυμητή γεωγραφική περιοχή και στη συνέχεια την επιθυμητή Προξενική Αρχή, με την οποία θέλει να προγραμματίσει ραντεβού για να εξυπηρετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή ημερομηνίας/ώρας του ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη, ο αιτών επιλέγει την επιθυμητή ημερομηνία/ώρα για το ραντεβού του.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση απαραίτητων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στον εξυπηρετούμενο, δηλαδή στο φυσικό πρόσωπο που θα παραστεί στην τηλεδιάσκεψη. Συγκεκριμένα, καταχωρίζει: α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο ή/και μητρώνυμο, γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (email), δ) τηλέφωνο επικοινωνίας, ε) διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή, στ) ημερομηνία γέννησης, ζ) τόπο γέννησης, η) αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου Επιπροσθέτως, επιλέγει: α) τον τρόπο πληρωμής, β) τον τρόπο παραλαβής του αιτηθέντος εγγράφου από την Προξενική Αρχή (ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ενημέρωση χρήστη για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

       Όχι Όχι


      • 7 Άρνηση χορήγησης συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών δεν χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Ναι Ναι


      • 8 Χορήγηση συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Ναι Όχι


      • 9 Οριστικοποίηση της κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Οριστικοποίηση της κράτησης

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή επιβεβαιωτικού email με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


       Περιγραφή Η υπηρεσία αποστέλλει, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δηλώθηκε, επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιέχει τις πληροφορίες της κράτησης, τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης καθώς και σύνδεσμο με τη δυνατότητα προγραμματισμού εκ νέου ή ακύρωσης του ραντεβού.

       Όχι Όχι


      • 11 Ακύρωση του ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να προβεί σε ακύρωση του ραντεβού του ο αιτών πατάει: α) είτε το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε και στη συνέχεια το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης". Ο αιτών λαμβάνει από το σύστημα σχετικό επιβεβαιωτικό email ακύρωσης της κράτησης.

       Ναι Ναι


      • 12 Προγραμματισμός εκ νέου του ραντεβού (προαιρετικό βήμα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να προβεί σε επαναπρογραμματισμό του ραντεβού του ο αιτών πατάει: α) είτε το κουμπί "Προγραμματισμός εκ νέου" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε. Στη συνέχεια επιλέγει στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη την επιθυμητή ημερομηνία/ώρα για το ραντεβού του και λαμβάνει από το σύστημα νέο email που επιβεβαιώνει τη νέα του κράτηση.

       Ναι Όχι


      • 13 Αποστολή ενημερωτικού email από Προξενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η Προξενική Αρχή αποστέλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο ενημερώνει τον εξυπηρετούμενο για τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει, τον τρόπο καταβολής των τελών και άλλες λεπτομέρειες.

       Όχι Όχι


      • 14 Είσοδος στον χώρο της τηλεδιάσκεψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


       Περιγραφή Ο εξυπηρετούμενος την ορισμένη ημέρα/ώρα του ραντεβού εισέρχεται στον χώρο της τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που του έχει αποσταλεί στο επιβεβαιωτικό email.

       Όχι Όχι


      • 15 Επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου στην κάμερα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του εξυπηρετούμενου με την επίδειξη από αυτόν του ταυτοποιητικού/νομιμοποιητικού του εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 16 Ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης και αποσύνδεση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο εξυπηρετούμενος αποσυνδέεται από την τηλεδιάσκεψη μόλις ολοκληρωθεί η εξυπηρέτησή του.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.