Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση32230461-9234-486b-b1b9-e4fdd2ca8543 382956

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τον προγραμματισμό από φυσικό πρόσωπο ψηφιακού ραντεβού μέσω της πλατφόρμας myAADElive για να εξυπηρετηθεί από εξειδικευμένο υπάλληλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω τηλεδιάσκεψης για τις κάτωθι διαδικασίες:
 • Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε φυσικό πρόσωπο
 • Απόδοση κλειδάριθμου σε φυσικό πρόσωπο
 • Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κλειδάριθμου σε φυσικό πρόσωπο

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στη διαδικασία απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία. Εκπροσώπηση από τρίτο πρόσωπο επιτρέπεται στην περίπτωση του ανήλικου, του υπό δικαστική συμπαράσταση και του κατοίκου εξωτερικού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
    
    Σε περίπτωση που ο πολίτης θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) --> complaints@dpa.gr )

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      myAADElive, myAADElive.gov.gr

      Επίσημος τίτλος

      Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Τεχνικές Κατοχή λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προκειμένου να αποσταλεί ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης για την είσοδο στο εικονικό δωμάτιο για τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Κάμερα και μικρόφωνο διαθέσιμα/συνδεδεμένα στη συσκευή μέσω της οποίας ο εξυπηρετούμενος θα συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη.

       Όχι Όχι

      • 1 Επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου στην κάμερα κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου στην κάμερα κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1086 2021 1616 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης για την Απόδοση Α.Φ.Μ. σε Φυσικά Πρόσωπα μέσω της υπηρεσίας myAADElive.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201616

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1077 2021 1641 Β

       Περιγραφή Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201641

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1094 2020 1641 Β

       Περιγραφή Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201641

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1082 2020 1303 Β

       Περιγραφή «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201303

      • Άλλο ΠΟΛ. 1006 2013

       Περιγραφή Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200019

      • Άλλο ΠΟΛ. 1178 1916 Β

       Περιγραφή Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201916

      • 1 Είσοδος στην υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://myaadelive.gov.gr/

       Περιγραφή Είσοδος στην υπηρεσία

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση email

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Καταχώριση email.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή του αλφαριθμητικού (captcha) που προβάλλεται στην οθόνη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Εισαγωγή του αλφαριθμητικού (captcha) προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η εισαγωγή στο λογισμικό γίνεται απο ανθρώπινο παράγοντα. (αποφυγή DDoS)

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή email στον αιτούντα με τον υπερσύνδεσμο προγραμματισμού ψηφιακού ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Στο email διατίθενται:

       • υπερσύνδεσμος για τον προγραμματισμό ψηφιακού ραντεβού,
       • πληροφορίες για την παροχή της υπηρεσίας καθώς και
       • σύνδεσμος ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή υπερσυνδέσμου και μετάβαση στη υπηρεσία προγραμματισμού ψηφιακού ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών ακολουθεί τον υπερσύνδεσμο που του εστάλη στο email και μεταβαίνει στην υπηρεσία όπου μπορεί να προγραμματίσει ψηφιακό ραντεβου για εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης από υπάλληλο της ΑΑΔΕ.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιλογή παρεχόμενης υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει την υπηρεσία για την οποία επιθυμεί να κλήσει ραντεβού:

       • Απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου Φυσικού Προσώπου,
       • Απόδοση ΑΦΜ Φυσικού Προσώπου,
       • Απόδοση Κλειδαρίθμου.

       Όχι Όχι


      • 7 Επιλογή ημερομηνίας και ώρας του ραντεβού για τη διενέργεια τηλεδιάσκεψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη ο αιτών επιλέγει την επιθυμητή ημέρα και ώρα του ραντεβού.

       Όχι Όχι


      • 8 Καταχώριση απαραίτητων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στον εξυπηρετούμενο, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που θα παραστεί στην τηλεδιάσκεψη:

       • Όνομα
       • Email εξυπηρετούμενου
       • Διεύθυνση (προαιρετικά)
       • Αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικού).
       Ο αιτών σημειώνει αν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.
       • Στη διαδικασία απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία. Εκπροσώπηση από τρίτο πρόσωπο επιτρέπεται στην περίπτωση του ανήλικου, του υπό δικαστική συμπαράσταση και του κατοίκου εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση τα προαναφερόμενα στοιχεία που καταχωρίζονται αφορούν στον εξυπηρετούμενο.

       Όχι Όχι


      • 9 Οριστικοποίηση της κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η κράτηση οριστικοποιείται.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή επιβεβαιωτικού email με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Η υπηρεσία αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρίσθηκε κατά την κράτηση, μήνυμα που περιέχει τις πληροφορίες της κράτησης, τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης, πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και σύνδεσμο με τη δυνατότητα εκ νέου προγραμματισμού του ραντεβού ή ακύρωσης του ραντεβού.

       Όχι Όχι


      • 11 Ακύρωση του ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να προβεί σε ακύρωση του ραντεβού ο αιτών επιλέγει: α) είτε το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε και στη συνέχεια το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης". Ο αιτών λαμβάνει από το σύστημα σχετικό επιβεβαιωτικό email ακύρωσης της κράτησης.

       Ναι Ναι


      • 12 Προγραμματισμός εκ νέου του ραντεβού (προαιρετικό βήμα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να προβεί σε επαναπρογραμματισμό του ραντεβού ο αιτών επιλέγει: α) είτε το κουμπί "Προγραμματισμός εκ νέου" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε. Στη συνέχεια επιλέγει, στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη, την επιθυμητή ημερομηνία/ώρα για το ραντεβού του και λαμβάνει από το σύστημα νέο email που επιβεβαιώνει τη νέα του κράτηση.

       Ναι Όχι


      • 13 Συμπλήρωση της ψηφιακής "Αίτησης Απόκτησης ΑΦΜ" εφόσον η αιτούμενη υπηρεσία αφορά σε «Απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου Φυσικού Προσώπου» ή σε «Απόδοση ΑΦΜ Φυσικού Προσώπου»

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ


       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο αιτών έχει αιτηθεί «Απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου Φυσικού Προσώπου» ή «Απόδοση ΑΦΜ Φυσικού Προσώπου» θα χρειαστεί να συμπληρώσει την ψηφιακή "Αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ" και να γνωρίζει κατά την τηλεδιάσκεψη τον αριθμό αίτησης που θα του αποδοθεί.

       Σημειώσεις Η "Αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ" είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο https://apoktisiafm.azurewebsites.net/

       Όχι Όχι


      • 14 Είσοδος στον χώρο της τηλεδιάσκεψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος (αιτών ή εκπρόσωπος ανήλικου, προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση ή κατοίκου εξωτερικού), τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα του ραντεβού εισέρχεται στον χώρο της τηλεδιάσκεψης προκειμένου να εξυπηρετηθεί.

       Όχι Όχι


      • 15 Επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου στην κάμερα

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ


       Περιγραφή Ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του εξυπηρετούμενου με την επίδειξη από αυτόν του ταυτοποιητικού του εγγράφου

       Σημειώσεις Προκειμένου να εμφανίζεται καθαρά και με ευκρίνεια το ταυτοποιητικό έγγραφο θα πρέπει κατά την επίδειξή του ο εξυπηρετούμενος να το πλησιάσει πολύ κοντά στην κάμερα.

       Όχι Όχι


      • 16 Ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης και αποσύνδεση

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ


       Περιγραφή Ο εξυπηρετούμενος αποσυνδέεται από την τηλεδιάσκεψη μόλις ολοκληρωθεί η εξυπηρέτησή του.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.