Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση59529e9c-c271-44c4-bc1b-f84b2ab48883 780312

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α). Μέσω της υπηρεσίας myDYPAlive παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους ανέργους και επιχειρήσεις, από εξειδικευμένο υπάλληλο της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ):

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους ανέργους - Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις - Συμβουλευτικές υπηρεσίες από το δίκτυο EURES

- Διόρθωση στοιχείων μητρώου της ΔΥΠΑ

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Σύζευξης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτικής

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

- το ονοματεπώνυμο σας - την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) - τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου - τη διεύθυνση σας Σημειώνετε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και τρίτο πρόσωπο. Στην τηλεδιάσκεψη όμως θα πρέπει να βρίσκεται ο ίδιος ο συναλλασσόμενος. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης είναι απαραίτητη η επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης, ανάλογα την περίπτωση (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια παραμονής, καταστατικό εταιρείας κλπ).

Επιπλέον, σε κάποιες από τις παραπάνω διαδικασίες παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης με διερμηνεία σε άλλες γλώσσες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση ΔΥΠΑ.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ)

      Επίσημος τίτλος

      Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων
      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να κλειστεί ψηφιακό ραντεβού μέσω της σελίδας myDYPA.live.gov.gr και απαιτείται η χρήση των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας "Συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους" είναι η εγγραφή στο Μητρώο ανέργων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας "Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου" είναι ο πολίτης να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως άνεργος.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο ταυτοποίησης του εξυπηρετούμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια παραμονής, κλπ.). Για "Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις" απαιτείται επιπλέον καταστατικό εταιρείας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο είναι ο/η επιχειρηματίας ή ο εκπρόσωπος της επιχείρησης. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Έγγραφο ταυτοποίησης του εξυπηρετούμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια παραμονής, κλπ.). Για "Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις" απαιτείται επιπλέον καταστατικό εταιρείας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο είναι ο/η επιχειρηματίας ή ο εκπρόσωπος της επιχείρησης.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Για την υπηρεσία "Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου" τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν διαθέσιμα και να επιδείξουν οι πολίτες για την εξυπηρέτησή τους είναι, ανά κατηγορία, τα ακόλουθα: - Για ενημέρωση/ τροποποίηση στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας απαιτείται Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατατεθειμένο στη ΔΟΥ ή μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας στη ΔΟΥ. - Για τροποποίηση εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΔΤ, άδεια παραμονής, δελτίο Διεθνούς και Επικουρικής προστασίας κλπ) απαιτείται η επίδειξη του αντίστοιχου εγγράφου - Για τροποποίηση στοιχείων άλλων φορέων (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ) απαιτείται επίδειξη αντίστοιχου εγγράφου (εκκαθαριστικό ΔΟΥ, κλπ) - Για τροποποίηση/ διόρθωση προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα, υπηκοότητα) απαιτείται η επίδειξη Δελτίου ταυτοπροσωπείας (Ταυτότητα, άδεια παραμονής κλπ) - Για τροποποίηση/ διόρθωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται η επίδειξη Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης - Για ενημέρωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων απαιτείται αντίστοιχο Πιστοποιητικό - Για ενημέρωση/ Ανανέωση Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ (εγγραφή ως ΕΚΟ) απαιτείται η επίδειξη του Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ. Αποδεικτικό

       Για την υπηρεσία "Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου" τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν διαθέσιμα και να επιδείξουν οι πολίτες για την εξυπηρέτησή τους είναι, ανά κατηγορία, τα ακόλουθα: - Για ενημέρωση/ τροποποίηση στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας απαιτείται Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατατεθειμένο στη ΔΟΥ ή μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας στη ΔΟΥ. - Για τροποποίηση εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΔΤ, άδεια παραμονής, δελτίο Διεθνούς και Επικουρικής προστασίας κλπ) απαιτείται η επίδειξη του αντίστοιχου εγγράφου - Για τροποποίηση στοιχείων άλλων φορέων (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ) απαιτείται επίδειξη αντίστοιχου εγγράφου (εκκαθαριστικό ΔΟΥ, κλπ) - Για τροποποίηση/ διόρθωση προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα, υπηκοότητα) απαιτείται η επίδειξη Δελτίου ταυτοπροσωπείας (Ταυτότητα, άδεια παραμονής κλπ) - Για τροποποίηση/ διόρθωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται η επίδειξη Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης - Για ενημέρωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων απαιτείται αντίστοιχο Πιστοποιητικό - Για ενημέρωση/ Ανανέωση Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ (εγγραφή ως ΕΚΟ) απαιτείται η επίδειξη του Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 3798

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9489/2909/9-3-2021 2021 901 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 49926/14976/07-12-2020 απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους ανέργους και επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδιάσκεψη» (Β’ 5517).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200901

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 49926/14976/17-12-2020 2020 5517 Β

       Περιγραφή Διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους ανέργους και επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδιάσκεψη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205517

      • 1 Είσοδος πολίτη στην υπηρεσία MyDYPAlive

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης την ημέρα και ώρα που επιθυμεί, μέσω βίντεο-κλήσης/ τηλεδιάσκεψης της υπηρεσίας myDYPAlive θα πρέπει να κλείσει ραντεβού μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα» «Εξ αποστάσεως Εξυπηρέτηση Πολιτών» «Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)». Για να επιτραπεί η είσοδος απαιτούνται τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet).

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία ραντεβού στο myDYPAlive

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Συναρμόδιος Φορέας GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEMS

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή ΒΗΜΑ 1ο : Επιλογή παρεχόμενης υπηρεσίας ΒΗΜΑ 2ο : Επιλογή ημερομηνίας και ώρας ΒΗΜΑ 3ο : Καταχώριση στοιχείων ΒΗΜΑ 4ο : Ολοκλήρωση της κράτησης

       Σημειώσεις Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μήνυμα με την επιβεβαίωση της κράτησης. Στο μήνυμα αναφέρονται: o λεπτομέρειες του ραντεβού, o δυνατότητα επαναπρογραμματισμού ή ακύρωσης του ραντεβού, o είσοδος στο χώρο της τηλεδιάσκεψης την ώρα του ραντεβού.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια τηλεδιάσκεψης στο myDYPAlive

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα του ραντεβού, ο πολίτης για να μεταφερθεί στο περιβάλλον σύσκεψης με τον σύμβουλο της Δ.ΥΠ.Α. , θα πρέπει να επιλέξει «Συμμετοχή στη συνάντηση» από το μήνυμα επιβεβαίωσης που έχει λάβει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο την ημέρα που πραγματοποίησε την κράτηση.

       Σημειώσεις Πριν επιλέξετε ”Συμμετοχή τώρα” βεβαιωθείτε ότι η κάμερα και το μικρόφωνο σας είναι ενεργοποιημένα. Πατώντας το κουμπί ”Συμμετοχή τώρα” θα μπείτε σε αναμονή μέχρι ο εκπρόσωπος της Δ.ΥΠ.Α. να αποδεχθεί το αίτημα εισόδου σας στην τηλεδιάσκεψη. Με την έναρξη σας τηλεδιάσκεψη θα σας ζητηθεί η επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης του εξυπηρετούμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια παραμονής, καταστατικό εταιρείας κλπ).

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.