Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη και τηλεφωνική επικοινωνία από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηea46f038-0876-4fb5-af44-d41c9f3680a2 463887

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

33 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη και τηλεφωνική επικοινωνία από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Η υπηρεσία myEGDIXlive επιτρέπει στον πολίτη να κλείσει ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης από εκπρόσωπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και να ωφεληθεί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και παροχή πληροφόρησης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Σημειώσεις

Κατά τη δημιουργία του ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωριστεί:
 • το ονοματεπώνυμο,
 • η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
 • το τηλεφώνο επικοινωνίας,
 • ο ρόλος του αιτούντος στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ (Αιτών ή Σύμβουλος),
 • το Θέμα,
 • ο ΑΦΜ του αιτούντος στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ,
 • ο αριθμός της αίτησης στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ.
 • η επιθυμία συμμετοχής τρίτου προσώπου (δικηγόρου, λογιστή ή συμβούλου) στην τηλεδιάσκεψη, στην περίπτωση επιλογής εξυπηρέτησης με τηλεδιάσκεψη,
 • συνοπτική περιγραφή προβλήματος (προαιρετικά).

Επισημαίνεται ότι το ραντεβού μπορεί να κλείσει τρίτο πρόσωπο, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet), για λογαριασμό κάποιου άλλου, με την προϋπόθεση ότι στην τηλεδιάσκεψη ή κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα παρευρίσκεται το πρόσωπο που θα εξυπηρετηθεί.


Email επικοινωνιας :mailto:myEGDIXlive@keyd.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
    
    Σε περίπτωση που ο αιτών θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) --> complaints@dpa.gr).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      myEGDIXlive, myEGDIX.live.gov.gr

      Επίσημος τίτλος

      Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και παροχή πληροφόρησης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών της υπηρεσίας θα πρέπει να έχει εκκινήσει την αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ (π.χ. για Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών) και να έχει διαθέσιμο τον αριθμό της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet) για το κλείσιμο του ραντεβού.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Κατοχή λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείο προκειμένου να αποσταλούν τα στοιχεία της κράτησης και σε περίπτωση ραντεβού για εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη και ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης για την είσοδο στο εικονικό δωμάτιο της τηλεδιάσκεψης.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Σε περίπτωση ραντεβού για εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη απαιτείται κάμερα και μικρόφωνο συνδεδεμένα στη συσκευή που θα διενεργηθεί η τηλεδιάσκεψη.

       Όχι Όχι

      • 5 Ταυτοπροσωπίας - Επίδειξη του ταυτοποιητικού/νομιμοποιητικού εγγράφου του εξυπηρετούμενου στην κάμερα για έλεγχο από τον εκπρόσωπο της ΕΓΔΙΧ σε περίπτωση ραντεβού για εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη. - Διάθεση των στοιχείων του ταυτοποιητικού/νομιμοποιητικού εγγράφου του εξυπηρετούμενου σε περίπτωση ραντεβού για τηλεφωνική εξυπηρέτηση.

       Όχι Όχι

      • 1 Αριθμός της αίτησης στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ Αίτηση

       Αριθμός της αίτησης στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Επίδειξη ταυτοποιητικού/νομιμοποιητικού εγγράφου στην κάμερα κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επίδειξη ταυτοποιητικού/νομιμοποιητικού εγγράφου στην κάμερα κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί για λογαριασμό άλλου προσώπου. Το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί το ραντεβού οφείλει να καταχωρίσει τα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη/τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης/τηλεφωνικής επικοινωνίας προϋπόθεση είναι να εμφανισθεί το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έγινε η κράτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 174521 2022 6183 Β

       Περιγραφή Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για προγραμματισμό ραντεβού για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και παροχή πληροφόρησης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (εφεξής ο Φορέας).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206183

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Είσοδος στην υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος myegdix.live.gov.gr

       Περιγραφή Ο αιτών μεταβαίνει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) και αναζητά την υπηρεσία ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτης και καθημερινότητα -->Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών -->Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη και τηλεφωνική επικοινωνία από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Εναλλακτικά πληκτρολογεί https://myegdix.live.gov.gr στον φυλλομετρητή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για την είσοδο στην υπηρεσία, ο αιτών κάνει χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που το πρόσωπο που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί δεν διαθέτει κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet), η είσοδος στην υπηρεσία μπορεί να γίνει από άλλο πρόσωπο, αλλά τα στοιχεία που θα καταχωρισθούν θα πρέπει να αφορούν στο πρόσωπο που θα εξυπηρετηθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή τρόπου εξυπηρέτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει τον επιθυμητό τρόπο εξυπηρέτησης:

       • τηλεδιάσκεψη (videoconference),
       • τηλεφωνική επικοινωνία.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή ημερομηνίας/ώρας του ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη, ο αιτών επιλέγει την επιθυμητή ημερομηνία/ώρα για το ραντεβού του.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση απαραίτητων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στον εξυπηρετούμενο, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που θα παραστεί στην τηλεδιάσκεψη. Συγκεκριμένα, καταχωρίζει:

       • το ονοματεπώνυμο,
       • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
       • το τηλεφώνο επικοινωνίας,
       • τον ρόλο του αιτούντος στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ (Αιτών ή Σύμβουλος),
       • το Θέμα,
       • τον ΑΦΜ του αιτούντος στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ,
       • τον αριθμό της αίτησης στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ,
       • την επιθυμία συμμετοχής τρίτου προσώπου (δικηγόρου, λογιστή ή συμβούλου) στην τηλεδιάσκεψη, στην περίπτωση επιλογής εξυπηρέτησης με τηλεδιάσκεψη,
       • συνοπτική περιγραφή προβλήματος (προαιρετικά).

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Άρνηση χορήγησης συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών δεν χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Ναι Ναι


      • 8 Χορήγηση συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Ναι Όχι


      • 9 Οριστικοποίηση της κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή επιβεβαιωτικού email με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


       Περιγραφή Η υπηρεσία αποστέλλει, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δηλώθηκε, επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιέχει τις πληροφορίες της κράτησης, τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος εξυπηρέτησης) καθώς και σύνδεσμο με τη δυνατότητα προγραμματισμού εκ νέου ή ακύρωσης του ραντεβού.

       Όχι Όχι


      • 11 Ακύρωση του ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να προβεί σε ακύρωση του ραντεβού του ο αιτών πατάει: α) είτε το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε και στη συνέχεια το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης". Ο αιτών λαμβάνει από το σύστημα σχετικό επιβεβαιωτικό email ακύρωσης της κράτησης.

       Ναι Ναι


      • 12 Προγραμματισμός εκ νέου του ραντεβού (προαιρετικό βήμα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να προβεί σε επαναπρογραμματισμό του ραντεβού του ο αιτών πατάει: α) είτε το κουμπί "Προγραμματισμός εκ νέου" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε. Στη συνέχεια επιλέγει στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη την επιθυμητή ημερομηνία/ώρα για το ραντεβού του και λαμβάνει από το σύστημα νέο email που επιβεβαιώνει τη νέα του κράτηση.

       Ναι Όχι


      • 13 Είσοδος στον χώρο της τηλεδιάσκεψης / Τηλεφωνική επικοινωνία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


       Περιγραφή Ο εξυπηρετούμενος την ορισμένη ημέρα/ώρα του ραντεβού: - σε περίπτωση εξυπηρέτησης με τηλεδιάσκεψη, εισέρχεται στον χώρο της τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που του έχει αποσταλεί στο επιβεβαιωτικό email, - σε περίπτωση τηλεφωνικής εξυπηρέτησης δέχεται τηλεφωνική κλήση από εκπρόσωπο του φορέα.

       Όχι Όχι


      • 14 Διάθεση ταυτοποιητικού/νομιμοποιητικού εγγράφου       Περιγραφή Ο εκπρόσωπος της ΕΓΔΙΧ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του εξυπηρετούμενου.

       Όχι Όχι


      • 15 Ολοκλήρωση του ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα


       Περιγραφή Ο εξυπηρετούμενος αποσυνδέεται από την τηλεδιάσκεψη μόλις ολοκληρωθεί η εξυπηρέτησή του σε περίπτωση εξυπηρέτησης με τηλεδιάσκεψη.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.