Επέκταση άδειας Επαγγελματιών Ξεναγών σε γλώσσες πέραν των αναγραφόμενων στην άδειά τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση958ccc75-6c33-43ea-bf26-1e0e74d671e5 122576

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Ξεναγών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

20 €

Εκτιμώμενος χρόνος

9 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επέκταση άδειας Επαγγελματιών Ξεναγών σε γλώσσες πέραν των αναγραφόμενων στην άδειά τους. Ο ξεναγός, προσκομίζοντας τον απαιτούμενο τίτλο γλωσσομάθειας, για την απόδειξη άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, πέραν αυτών που αναγράφονται στην άδειά του, μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ξενάγησης και στη γλώσσα αυτή. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται απόφαση επέκτασης της άδειάς του στην εν λόγω γλώσσα. Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Ξεναγών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Απόφασης Επέκτασης των Αδειών των Επαγγελματιών Ξεναγών σε Άλλες Γλώσσες Πέραν των Αναγραφόμενων στην Άδειά τους

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εργασιακές O αιτούμενος πρέπει να είναι ήδη κάτοχος άδειας ξεναγού.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Η επέκταση της άδειας ξεναγού σε επιπλέον ξένη γλώσσα, πέραν των αναγραφομενων στην άδεια του αιτούντα δύναται να πραγματοποιηθεί, μόνο εφόσον προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο από ΔΟΥ με κωδικό :1450189001

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Παράβολο από ΚΕΠ 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1581

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Φωτογραφία έγχρωμη, τύπου ταυτότητας. Φωτογραφία

       Φωτογραφία έγχρωμη, τύπου ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Αντίγραφο τίτλου γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας, επιπέδου Γ2 σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο τίτλου γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας, επιπέδου Γ2 σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Αντίγραφο τίτλου γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, φορέα αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ή άλλο καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο της οικείας χώρας ή Δημοσίου Πανεπιστημίου ή επίσημου δημόσιου μορφωτικού φορέα της χώρας, για τις σπάνιες γλώσσες πέραν του παρατήματος γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο τίτλου γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, φορέα αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ή άλλο καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο της οικείας χώρας ή Δημοσίου Πανεπιστημίου ή επίσημου δημόσιου μορφωτικού φορέα της χώρας, για τις σπάνιες γλώσσες πέραν του παρατήματος γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • 4 Επίσημη μετάφραση του ως άνω τίτλου ξένης γλώσσας. Αποδεικτικό σπουδών

       Επίσημη μετάφραση του ως άνω τίτλου ξένης γλώσσας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 24 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Στο Ν. 4276/2014 "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις", ορίζεται η διαδικασία επέκτασης της άδειας ξενάγησης των επαγγελματιών ξεναγών σε σπάνιες γλώσσες, συγκεκριμένα, στο άρθρο 24 με τίτλο "Επέκταση αδειών επαγγελματιών ξεναγών σε σπάνιες γλώσσες" προσδιορίζεται: "Επαγγελματίες ξεναγοί, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ξεναγών του άρθρου 9 του ν. 710/1977 (Α΄283) όπως αυτό ισχύει που προσκομίζουν αναγνωρισμένο τίτλο άριστης γνώσης και άλλης ξένης γλώσσας από αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα γλωσσομάθειας προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, λαμβάνουν, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού επέκταση της άδειας ξενάγησης στη γλώσσα αυτή. Η επέκταση της άδειας ξενάγησης χορηγείται και σε γλώσσες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι οι επαγγελματίες ξεναγοί θα προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού προς απόδειξη της άριστης γνώσης της γλώσσας, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλο καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο της οικείας χώρας ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που προέρχονται από δημόσια πανεπιστήμια ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που εκδίδονται από επίσημους δημόσιους μορφωτικούς φορείς των οικείων κρατών".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • 1 Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Γραμματείας & Ενημέρωσης του Πολίτη του Υπουργείου Τουρισμού και στη συνέχεια διαβίβαση στην Δ/νση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή H αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και προωθείται στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο Τμήμα Ξεναγών που είναι το αρμόδιο.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στο Τμήμα Ξεναγών της Δ/νσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και χρέωση σε υπάλληλο του Τμήματος ο οποίος την επεξεργάζεται .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την αίτηση με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εκδίδει τη βεβαίωση επέκτασης της άδειας στη νέα γλώσσα καθώς και τη νέα κάρτα ξεναγού, στην οποία αναγράφεται επίσης η επιπλέον αυτή νέα γλώσσα.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης δεν υπερβαίνει συνήθως την εβδομάδα, υπό κανονικές συνθήκες.

       Όχι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική διακίνηση του εγγράφου προκειμένου να υπογραφεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ξεναγών, τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τον προϊστάμενος της αρμόδιας Γεν. Δ/νσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η βεβαίωση επέκτασης της άδειας υπογράφεται ψηφιακά από τη διοικητική ιεραρχία του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή στο αρμόδιο Τμήμα για πρωτοκόλληση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή στον ενδιαφερόμενο η ειδοποίησή του προκειμένου να την παραλάβει αυτοπροσώπως, εφόσον το επιθυμεί.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η αιτών/ -ούσα παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την εκδοθείσα άδεια, συνοδευόμενη από τη νέα κάρτα ξεναγού ή μπορεί να επιλέξει να του/της αποσταλεί συστημένη ταχυδρομικώς, με χρέωση του/της ιδίου/ίας

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.