Επίδομα Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfa1d5302-ed06-4356-ae0b-d4ee169ed5aa 153020

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 11 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση επιδόματος θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση ειδών θέρμανσης και θερμικής ενέργειας για τα ακίνητα , τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Τελευταία ενημέρωση

05/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω εφαρμογής MyAADE.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Φορολογικό μητρώο

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να διαθέτει ο χρήστης προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ,σε κατάσταση χηρείας ,εν διαστάσει ή διαζευγμένα. Ειδικά για τους έγγαμους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δυο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η επιδότηση χορηγείται για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ,φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη),φυσικό αέριο ή υγραέριο,καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ),θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται με την σχετική απόφαση κάθε έτος.

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Επιδοτούνται τα φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση ειδών καύσιμων θέρμανσης για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία,είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

       Όχι Όχι

      • 5 Γεωγραφικές Για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) κάθε έτος με τη σχετική απόφαση θα καθορίζονται οι πρόσθετες προϋποθέσεις για τους οικισμούς που τα φυσικά πρόσωπα θα είναι δικαιούχοι της επιδότησης καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης .

       Ναι Ναι

      • 6 Εισοδηματικές Τα εισοδηματικά κριτήρια καθορίζονται κάθε έτος σύμφωνα με τη σχετική απόφαση. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης ,του αριθμού τέκνων και εισοδηματικών κριτηρίων χρησιμοποιούνται δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

       Όχι Όχι

      • 7 Φορολογικές Το ανώτατο όριο αξίας της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α καθορίζεται κάθε έτος σύμφωνα με σχετική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 8 Φορολογικές Εξαιρούνται από τη χορήγηση επιδόματος : α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013. β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται. γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής. δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη. ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες. στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς. Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εξαιρέσεων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της εκάστοτε απόφασης και από άλλες πηγές.

       Όχι Όχι

      • 9 Φορολογικές Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. του αιτούντος, δηλαδή στον Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς ΤΑΧΙSnet με τους οποίους θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να εκδοθεί είτε στον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εάν αυτός υφίσταται, είτε στον Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς ΤΑΧΙSnet με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας.

       Όχι Όχι

      • 10 Κτιριακές Σε περίπτωση που η δαπάνη θέρμανσης καταβάλλεται μέσω κοινοχρήστων τότε οι διαχειριστές θα πρέπει να έχουν δηλώσει στην εφαρμογή νωρίτερα τα ακόλουθα στοιχεία: α)ΑΦΜ διαχειριστή ή της πολυκατοικίας αν υπάρχει β)τα χιλιοστά συμμετοχής διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης γ)τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στα διαμερίσματα και δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

       Όχι Όχι

      • 1 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος-υπόχρεου φορολογικής δήλωσης Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος-υπόχρεου φορολογικής δήλωσης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 2 Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας Αποδεικτικό

       Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 3 ΑΦΜ διαχειριστή ή ΑΦΜ πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει Αποδεικτικό ΑΦΜ

       ΑΦΜ διαχειριστή ή ΑΦΜ πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5392

      • 4 Αριθμός παροχής κοινόχρηστου λογαριασμού παροχής ρεύματος αν πρόκειται για πολυκατοικία Αποδεικτικό

       Αριθμός παροχής κοινόχρηστου λογαριασμού παροχής ρεύματος αν πρόκειται για πολυκατοικία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 3798

      • 5 Αποδεικτικό κατοικίας. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό κατοικίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν η κύρια κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 6 ΑΦΜ εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος Αποδεικτικό ΑΦΜ

       ΑΦΜ εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 5392

      • 7 Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κατοικίας. Αποδεικτικό

       Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κατοικίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 8 Χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης. Αποδεικτικό

       Χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 3798

      • 9 Ονοματεπώνυμο φυσικών προσώπων που διαμένουν σε διαμερίσματα πολυκατοικίας. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Ονοματεπώνυμο φυσικών προσώπων που διαμένουν σε διαμερίσματα πολυκατοικίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 9347

      • 10 Είδος καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας προς επιδότηση. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Είδος καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας προς επιδότηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 11 Αριθμός απόδειξης αγοράς καυσίμων. Αποδεικτικό

       Αριθμός απόδειξης αγοράς καυσίμων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα καύσιμα εκτός πετρελαίου θέρμανσης υποβάλλεται ο αριθμός απόδειξης αγοράς ,το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο ΑΦΜ και επωνυμία της επιχείρησης πώλησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 3798

      • 12 Αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό της επιδότησης. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό της επιδότησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/polites/mitroo/allagi-stoiheion-mitrooy

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο λογαριασμός IBAN θα δηλωθεί μέσω του συνδέσμου https://www.aade.gr/. Στο myAADE επιλέγετε «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » και συνδέεστε με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς σας. Αφού συνδεθείτε, συμπληρώνετε στο πεδίο «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» τον νέο αριθμό λογαριασμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 13 Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,αριθμός τηλεφώνου) Έγγραφο

       Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,αριθμός τηλεφώνου)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 14 Αρ. Ειδοποίησης Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Αποδεικτικό εισοδήματος

       Αρ. Ειδοποίησης Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό

       Όχι 6430

      • Απόφαση 1156 ΑΔΑ:Ψ9ΓΡ46ΜΠ3Ζ-9ΑΛ 2022 5646 Β

       Περιγραφή Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205646

      • 1 Ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Δημιουργία αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώριση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του ιδιοκτήτη/ενοικιαστή καθώς και των στοιχείων της κατοικίας/των διαμερισμάτων σε περίπτωση πολυκατοικίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 6 Βεβαίωση αποδοχής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Κατάθεση ποσού επιδόματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.