Επίδοση εγγράφων ασύλου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf77057f5-a4bd-45ef-8d12-17e7d4423dc1 420934

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επίδοση εγγράφων ασύλου και απευθύνεται σε πολίτες τρίτων Χωρών. Η επίδοση των εν λόγω αποφάσεων γίνεται από προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Επίδοση εγγράφων ασύλου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία επίδοσης εγγράφων ασύλου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Στην περίπτωση επίδοσης εγγράφων στον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Ασύλου, ο αιτών για την πρόσβασή του διατηρεί δικό του λογαριασμό (κωδικούς).

       Όχι Όχι

      • Νόμος 82 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις. Αιτιολογία και επίδοση αποφάσεων και άλλων διαδικαστικών εγγράφων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Νόμος 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • Νόμος 87 4939 2022 111 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100111

      • 1 Έλεγχος επιβεβαίωσης τοποθεσίας υποθέσεων αιτούντων που διαμένουν σε χώρους εποπτευόμενους από την ΥΠΥΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται διαλογή φακέλων προς επίδοση στους αιτούντες.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση λίστας αποφάσεων


       Περιγραφή Γίνεται ανάρτηση λίστας αποφάσεων και έναρξη ενεργειών προς ανεύρεση των σχετικών υποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Επίδοση εγγράφων ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται η επίδοση εγγράφων ασύλου και τηρείται κατά τη διαδικασία αυτή Βιβλίο Επιδόσεων: ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Για απόφαση θετική τηρούνται: α. Απόφαση για χορήγηση καθεστώτος β. Απόφαση ΑΔΕΤ γ. Συνοδευτικό έγγραφο απόφασης δ. Ενημερωτικό έντυπο για τα δικαιώματα των δικαιούχων Για απόφαση απόρριψης τηρούνται: περίπτωση α’ απορριπτικής απόφασης (Απόφαση-Συνοδευτικό έγγραφο απόφασης-Ενημερωτικό έντυπο για τη δυνατότητα δωρεάν νομικής συνδρομής) περίπτωση β’ απορριπτικής απόφασης (Απόφαση-Συνοδευτικό έγγραφο απόφασης).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη ανεύρεσης φακέλων προς επίδοση μετά την παρέλευση τριών ημερών (Πλασματική Επίδοση).

       Όχι Όχι


      • 4 Αυτοπρόσωπη επίδοση στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επίδοση της απόφασης προς τον αιτούντα διενεργείται αυτοπροσώπως στον αιτούντα. Μαζί με την απόφαση, στην περίπτωση που η επίδοση διενεργείται στον αιτούντα σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια, συγκοινοποιείται συνοδευτικό έντυπο σε γλώσσα που κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί και το οποίο εξηγεί με τρόπο απλό και προσιτό το περιεχόμενο του εγγράφου που επιδόθηκε, τις συνέπειές του για τον ίδιο και τις ενέργειες στις οποίες δύναται να προβεί ή εναλλακτικά δίνεται η διεύθυνση (url) σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που περιλαμβάνει όλες αυτές τις πληροφορίες σε γλώσσα που κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί ο αιτών.

       Σημειώσεις Κατ’ εξαίρεση, εφόσον με την απόφαση αναγνωρίζεται ο αιτών ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας, επιδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω μόνο το απόσπασμα του διατακτικού της απόφασης.

       Ναι Ναι


      • 5 Επίδοση με συστημένη επιστολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επίδοση με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής ή στον χώρο εργασίας, προσωπικώς στον ίδιο τον αιτούντα ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή στον εξουσιοδοτημένο σύμβουλο ή στον εκπρόσωπό του.

       Ναι Ναι


      • 6 Επίδοση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επίδοση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή την Υπηρεσία Ασύλου ή σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή τον εξουσιοδοτημένο σύμβουλο ή τον εκπρόσωπό του.

       Σημειώσεις Η προς επίδοση απόφαση που έχει διαβιβαστεί με ηλεκτρονικά μέσα στη δηλωθείσα κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, θεωρείται ότι επιδόθηκε μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ηλεκτρονική αποστολή της.

       Ναι Ναι


      • 7 Επίδοση σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Υπηρεσίας Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επίδοση σε ηλεκτρονική εφαρμογή που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Ασύλου και στην οποία έχει πρόσβαση ο αιτών μέσω λογαριασμού που διατηρεί.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.