Επανέκδοση ταυτότητας ξεναγού λόγω φθοράς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd881c1d9-4baf-4dfc-a7fd-f53b4e15706d 881194

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

20 €

Εκτιμώμενος χρόνος

17 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επανέκδοση ταυτότητας ξεναγού λόγω φθοράς. Ο ξεναγός σε περίπτωση φθοράς του δελτίου ταυτότητας ξεναγού αιτείται την έκδοση νέας ταυτότητας (η νέα ταυτότητα φέρει τον ίδιο αριθμό μητρώου και κατά την παραλαβή της, ο ξεναγός παραδίδει την παλιά του ταυτότητα) .

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

13/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για επανέκδοση Ταυτότητας Ξεναγού


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επανέκδοση ταυτότητας ξεναγού λόγω φθοράς

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ένταξη σε Μητρώο Ξεναγών. 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1581

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Για την επανέκδοση δελτίου ταυτότητας ξεναγού, καταβάλλεται παράβολο ύψους είκοσι (20) ευρώ, πληρωτέο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 1450189001 20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία έγχρωμη τύπου ταυτότητας. Φωτογραφία προσώπου

       Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία έγχρωμη τύπου ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Απόφαση 2 16368 2013 1808 Β

       Περιγραφή Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού − Μητρώο Ξεναγών − Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201808

      • Νόμος 1 710 1977 283 Α

       Περιγραφή Περί Ξεναγών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=19770100283

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ξεναγό στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη, όπου πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται αρμοδίως (στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος ξεναγών ελέγχει τα υποβαλλόμενα διακιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση σχετικής βεβαίωσης περί επανέκδοσης δελτίου ταυτότητας ξεναγού λόγω φθοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση νέας βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Εκτύπωση του νέου δελτίου ταυτότητας ξεναγού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκτυπώνεται στο Τμήμα ξεναγών το νέο δελτίο ταυτότητας ξεναγού.

       Όχι Όχι


      • 6 Παράδοση της νέας ταυτότητας ξεναγού στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παράδοση του νέου δελτίου ταυτότητας ξεναγού στον ενδιαφερόμενο. Κατά την παραλαβή της νέας ταυτότητας επιστρέφεται υποχρεωτικά το παλιό δελτίο ταυτότητας (η οποία αντικαθίσταται λόγω φθοράς). Σε περίπτωση που ο ξεναγός το επιθυμεί, η νέα ταυτότητα μπορεί να σταλεί ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών με χρέωση του παραλήπτη. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει πρώτα να επιστραφεί στην υπηρεσία το παλαιό δελτίο ταυτότητας ξεναγού.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.