Επαναφορά Αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία από την κατάσταση υπηρεσίας γραφείου (Ελληνική Αστυνομία)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση56660293-13d4-4179-b2e3-b57a9c42f478 566602

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατ΄ εξαίρεση επαναφορά Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, από την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, στην ενεργό υπηρεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το αστυνομικό προσωπικό μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, οι Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45o έτος της ηλικίας τους δύνανται, εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία που τέθηκαν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, με αίτηση τους να ζητήσουν την επανεξέταση τους από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να γνωματεύσει για την ικανότητα τους προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επαναφορά Αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία από την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου και κατάργηση της θέσης που είχε συσταθεί.

      Επίσημος τίτλος

      Επαναφορά Αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία από την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Ιατρικές Έκδοση γνωμάτευσης από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία ο Αξιωματικός που τελεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, κρίθηκε ικανός για την επαναφορά του στην ενεργό υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • Νόμος 44 3731 2008 263 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην επαναφορά στην ενέργεια από την κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και οι Συνοριακών φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 69/2019)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100263

      • 1 Διαβίβαση γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση από τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία ο Αξιωματικός κρίνεται ικανός για επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία από την υπηρεσία γραφείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία.

       Σημειώσεις Η απόφαση δημοσιεύεται σε περίληψη στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτάται και στον ιστότοπο Δι@ύγεια

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης κατάργησης της θέσης υπηρεσίας γραφείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η θέση που συνιστάται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καταργείται με την αποχώρηση του Αξιωματικού από την υπηρεσία ή την επάνοδο του στην ενεργό υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση αποφάσεων επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία και κατάργησης της θέσης υπηρεσίας γραφείου..

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μόλις η περίληψη της απόφασης επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αναρτηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια και λάβει ΑΔΑ, διαβιβάζεται μαζί με την απόφαση κατάργησης της θέσης για την επίδοσή τους στον Αξιωματικό καθώς και στις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.