Επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc620f567-6959-4d92-9450-51afa45dcff0 678932

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Διευθύνσεις ασφάλισης και εισφορών μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων και απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (π. ΟΑΕΕ και π. ΤΣΜΕΔΕ) που έχουν διακόψει προγενέστερη ασφάλισή τους ως Μη Μισθωτοί και επιθυμούν την επανεγγραφή τους στον e-ΕΦΚΑ, λόγω συμμετοχής σε Νομικό Πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις ασφάλισης και εισφορών μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στις περιπτώσεις μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας, μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης της, ο ενδιαφερόμενος δύναται, κατ’ εξαίρεση, να απευθύνεται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, Περιφερειακή Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απογραφική δήλωση ή Βεβαίωση Επανεγγραφής Μη Μισθωτών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Μη ολοκλήρωση διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Eπανεγγραφή μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση επανεγγραφής μη μισθωτών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο χρήστης πρέπει να μην έχει ενεργή ασφάλιση ως μη μισθωτός στον e-ΕΦΚΑ .

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Για την έκδοση της Απόφασης Επανεγγραφής, ο αιτών πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος και χρήστης της συγκεκριμένης εφαρμογής eΕΦΚΑ πρέπει να κατέχει κωδικούς TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 17535/Δ1.6002/5-5-2020 2020 1754 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ’εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 28 του Ν. 4659/2020 και σε αυτήν ορίζονται οι λεπτομέρειες για την έκδοση των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201754

      • Νόμος 28 4659 2020 21 Α

       Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι οι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης κ.ά. χορηγούνται και παραλαμβάνονται μέσω διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

      • Εγκύκλιος 18 2021

       Περιγραφή Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ στην οποία αναλύεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται η ροή εκτέλεσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A7%CE%94%CE%9846%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9A%CE%9D%CE%92

       ΑΔΑ ΨΧΔΘ46ΜΑΠΣ-ΚΝΒ

      • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς ΤaxisΝet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη στο σύστημα μέσω των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Γίνεται συνδυαστική ταυτοποίηση των στοιχείων που αντλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με τα στοιχεία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή κατηγορίας: Διαχειριστής ή Εταίρος ή μέλος Νομικού Προσώπου (ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΑΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία: Διαχειριστής ή εταίρος, μέλος μέλος Νομικού Προσώπου (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση ΑΦΜ Νομικού Προσώπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρεί τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του Νομικού Προσώπου στο οποίο συμμετέχει.

       Όχι Όχι


      • 5 Εμφάνιση στοιχείων Νομικού και Φυσικού Προσώπου. Συμπλήρωση στοιχείων όσων δεν είναι προσυμπληρωμένα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Μέσω διαλειτουργικότητας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αντλούνται τα στοιχεία του Νομικού Προσώπου και του συμμετέχοντος Φυσικού Προσώπου. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία (ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, ποσοστό συμμετοχής) και να επιλέξει την οικογενειακή του κατάσταση.

       Όχι Όχι


      • 6 Απάντηση ερωτηματολογίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που τίθενται για τον προσδιορισμό της ασφαλιστέας ιδιότητας που προκύπτει από τη/τις δραστηριότητα/τες (ΚΑΔ) της εταιρίας για κάθε νομική μορφή, καθώς και για την προσθήκη ή μη των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών.

       Όχι Όχι


      • 7 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Σύμφωνα με τις δραστηριότητες του Νομικού Προσώπου (ΚΑΔ), σε συνδυασμό με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, εμφανίζονται οι λίστες ασφαλιστικών κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ παροχή και ο χρήστης επιλέγει την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί ως ασφαλισμένος του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος και επιβεβαίωση στοιχείων πριν την υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τόσο του Νομικού όσο και του φυσικού προσώπου που εμφανίζονται πριν την οριστική υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 9 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει την οριστική αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση Απόφασης Επανεγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεγγραφής, αναρτάται η Απόφαση Επανεγγραφής στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.