Επιβεβαίωση γνησιότητας των πράξεων αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa293b5a7-139b-4011-8b46-9a4c303e67de 786564

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αναγνώρισης, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβεβαίωση της γνησιότητας των πράξεων αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών αλλοδαπής που εκδίδει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αποτελεί υποχρέωση του φορέα για την παροχή της διαδικασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4305/2014.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αναγνώρισης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση, προσωρινά μέχρι ενημέρωης από την αρμόδια Υπηρεσία, υποβάλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@doatap.gr

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αιτήματα φορέων για επιβεβαίωση γνησιότητας πράξεων αναγνώρισης

Σημειώσεις

Υποβάλλεται το αίτημα του φορέα για την επιβεβαίωση της γνησιότητας πράξεων αναγνώρισης που έχουν κατατεθεί σε αυτό από φυσικά πρόσωπα που έχουν έννομη σχέση μαζί του. Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να καταχωρούνται στην αίτηση είναι όσα ορίζονται στον ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α). Οι φορείς υποβάλλουν τα αιτήματά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gnisiotita@doatap.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επαλήθευση γνησιότητας πράξεων αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής

      Επίσημος τίτλος

      Επιβεβαίωση γνησιότητας των πράξεων αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Υποχρέωση αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας εγγράφων των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει φυσικό πρόσωπο για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο πράξης αναγνώρισης τίτλου σπουδών αλλοδαπής που έχει κατατεθεί στον φορέα από το φυσικό πρόσωπο. Απόφαση

       Αντίγραφο πράξης αναγνώρισης τίτλου σπουδών αλλοδαπής που έχει κατατεθεί στον φορέα από το φυσικό πρόσωπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 28 4305 2014 237 Α

       Περιγραφή Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100237

      • 1 Έλεγχος αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση ελέγχεται ως προς την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών και αν απαιτηθεί ζητούνται διευκρινήσεις από τον αιτούντα φορέα. Με την πλήρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, η αίτηση προωθείται στο επόμενο βήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Αντιπαραβολή στοιχείων πράξης αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της αίτησης αντιπαραβάλλονται με το πληροφοριακό σύστημα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και την πράξη αναγνώρισης που τηρείται στο αρχείο του.

       Σημειώσεις Εάν κατά την αντιπαραβολή διαπιστωθούν αποκλίσεις ή διαφορές καταγράφονται για να περιληφθούν στο απαντητικό έγγραφο προς τον φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Απαντητικό έγγραφο επιβεβαίωσης γνησιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο με τα στοιχεία επιβεβαίωσης της γνησιότητας της πράξης αναγνώρισης τίτλου σπουδών αλλοδαπής. Στο απαντητικό έγγραφο επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις ή διαφορές έχουν εντοπιστεί κατά την διαδικασία αντιπαραβολής και ελέγχου.

       Σημειώσεις Το απαντητικό έγγραφο διαβιβάζεται στον φορέα για τις δικές του ενέργειες.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.