Επιβολή Εκούσιων Εισφορών για την Εκτέλεση Δημοτικών ή Κοινοτικών Εργων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4df2e366-f94a-449b-9b0b-6fdfa3413923 423669

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αναφέρεται στην δυνατότητα ωφελουμένων από εκτέλεση έργου ήσσονος δραστηριότητας σε έναν Δήμο, να εισφέρουν στην δαπάνη αυτής ή μέρος της.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εισφορά αναφορικά με δαπάνη, ή μέρος αυτής, για εκτέλεση έργου ήσσονος ενδιαφέροντος.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη, μπορεί με αίτησή το, να ζητήσει είτε από την διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη την Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή εκουσίων εισφορών για την εκτέλεση δημοτικών η κοινοτικών έργων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Χρήσης Ο πολίτης που θα καταθέσει την εισφορά θα πρέπει να είναι ωφελούμενος της εκτέλεσης έργου.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Το ποσό της εισφοράς δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του μισού της απαιτούμενης δαπάνης για την εκτέλεση του έργου.

       Όχι Όχι

      • Βασιλικό Διάταγμα 51 171 1958 171 Α

       Περιγραφή Δυνατοτητά εκουσίας εισφοράς για εκτέλεση έργου σε ένα Δήμου από τυχόν ωφελούμενους από την εκτέλεση αυτού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100171

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή από το κεντρικό πρωτόκολλο του δήμου αίτησης, στην οποία αναγράφεται το εισφερόμενο ποσό και η αιτία της εισφοράς.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση αίτησης στο γραφείο Δημάρχου.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της εισφοράς.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την απονομή τίτλου βεβαίωσης αποδοχής της εισφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για την απονομή τίτλου βεβαίωσης αποδοχής της εισφοράς.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.