Επιβολή Πάγιων και Αναλογικών Μισθωμάτων των Λατομείων Μαρμάρων του Δημοσίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση00d5f1b0-3ba9-4804-b8da-67963bed21ca 513948

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες έως 1 μήνας

Περιγραφή

Τα μισθώματα των δημοτικών λατομείων διακρίνονται σε πάγια και αναλογικά. Το πάγιο μίσθωμα εκφράζεται σε ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένου χώρου και το αναλογικό σε ποσοστό επί της τιμής πώλησης των λατομικών προϊόντων. Η εκμίσθωση των δημοτικών λατομείων πραγματοποιείται μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με απευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

20 έτη

Τελευταία ενημέρωση

16/05/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί με αίτησή του να ζητήσει είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη την Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων των λατομείων μαρμάρων του Δημοσίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • Νόμος 54 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • 1 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται στο οικείο δημοτικό συμβούλιο το ύψος του πάγιου μισθώματος του δημοτικού λατομείου, με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου το οποίο τίθεται με νόμο.

       Όχι Όχι


      • 2 Καθορισμός ύψους μισθώματος λατομείου μαρμάρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο απαφασίζει για το ύψος του πάγιου μισθώματος με βάση την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση αποφασης δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση για το ύψος του πάγιου μισθώματος.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.