Επιβολή Προστίμων από Παραβιάσεις της Νομοθεσίας για το Υπαίθριο Εμπόριο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



91d09e4e-0d20-4797-8322-460f21b64dfa 904154

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφέρειες, Δήμοι, Διευθύνσεις οικονομικών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή προστίμων για παραβιάσεις της Νομοθεσίας που σχετίζεται με το υπαίθριο εμπόριο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 μήνας

Τελευταία ενημέρωση

11/10/2023

Αίτηση




Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί με αίτησή του να ζητήσει είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη την Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

    NACE

    • 47.8 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή προστίμων από παραβιάσεις της Νομοθεσίας για το Υπαίθριο Εμπόριο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Οικονομικές Πολίτες ή/και επιχειρήσεις που προβαίνουν σε παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 του Ν.4849/2021.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4798/2022 2022 190 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100190

      • Νόμος 62-63 4849/2021 2021 207 Α

       Περιγραφή Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100207

      • Νόμος 2323/1995 1995 145 Α

       Περιγραφή Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100145

      • Νομοθετικό Διάταγμα 805/1971 1971 1 Α

       Περιγραφή Περί της διαδικασίας είσπραξης και βεβαιώσεις των προστίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100001

      • 1 Έκδοση εντολής ελέγχου από αρμόδια αρχή ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έκδοση εντολής ελέγχου και εφοδιασμός με αυτήν των αρμόδιων υπαλλήλων που θα πραγματοποιήσουν τον έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 2 Βεβαίωση της παράβασης από το αρμόδιο όργανο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο βεβαιώνει την παράβαση, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή έκθεσης ελέγχου για τη βεβαίωση παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κλιμάκιο ελέγχου καταθέτει την έκθεση ελέγχου στην αρμόδια αρχή ελέγχου για τη βεβαίωση της παράβασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Βεβαίωση προστίμου από την ταμειακή υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η ταμειακή υπηρεσία του δήμου βεβαιώνει το πρόστιμο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση χρηματικού καταλόγου για είσπραξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η ταμειακή υπηρεσία εκδίδει χρηματικό κατάλογο για είσπραξη του προστίμου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.