Επιβολή Τέλους Διαφήμισης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd1b77bba-1d59-4333-b3d3-903d75e75095 979214

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή τέλους διαφήμισης σε πλαίσια που συνιστούν υπαίθριες διαφημίσεις και προβάλλουν δημόσια, με κάθε τρόπο και μέσο, μηνύματα κάθε μορφής για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, τα οποία τοποθετούνται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία δεν περιλαμβάνει την προβολή κοινωνικών και πολιτικών μηνυμάτων από πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ. Το τέλος διαφήμισης επιβάλλεται βάσει του άρθρου 15 παρ. 1 ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και συνεπώς η βεβαίωση και είσπραξή του είναι υποχρεωτική για το δήμο (άρθρο 74 ΒΔ 24/9-20/10/1958).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Άδεια για την υπαίθρια διαφήμιση και την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων: Η άδεια τοποθέτησης διαφημιστικού πλαισίου χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο (διαφημιστή ή διαφημιζόμενο) στον ΟΤΑ, από την οποία πρέπει να προκύπτουν τα απαραίτητα στοιχεία (η ακριβής θέση της αιτούμενης εγκατάστασης, ο τύπος του πλαισίου και οι προδιαγραφές κατασκευής του) για τον προσδιορισμό του τέλους και προηγούμενη καταβολή του τέλους διαφήμισης, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του β.δ. 24.9/20.10. 1958.

Σημειώσεις

Μόνο για την Κατηγορία Διαφήμισης Δ: Από τις 23 Μαϊου 2022, έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία της ηλεκτρονικής πληρωμής τελών διαφήμισης 2% μέσω της επιλογής «e-Services» της ιστοσελίδας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (www.tpd.gr). Στο εξής, επιχειρήσεις και ιδιώτες που υπόκεινται στο τέλος 2%, θα το καταβάλλουν μέσω του τραπεζικού συστήματος (με χρέωση λογαριασμού ή κάρτας) με τη χρήση προσωποποιημένου κωδικού πληρωμής, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ο ενδιαφερόμενο, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί με αίτησή του να ζητήσει είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη την Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή, η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιβολή Τέλους Διαφήμισης για :

      α) τις Κατηγορίες Διαφήμισης Α, Β, Γ β) την Κατηγορία Δ

      και Άδεια για την Υπαίθρια Διαφήμιση και την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή Τέλους Διαφήμισης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Πολεοδομικές Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι η προηγούμενη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και η γνώμη τoυ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, γνώμες που πρέπει να παρασχεθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης. Από την υπηρεσία του δήμου διαβιβάζεται άμεσα αντίγραφο της αίτησης του ενδιαφερόμενου στις ανωτέρω υπηρεσίες καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο, ώστε αυτές να σχηματίσουν κατά το δυνατόν πλήρη άποψη, προκειμένου εν συνεχεία να εκφράσουν τη γνώμη τους, για το αν περιορίζεται η θέα και προκαλείται υποβάθμιση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, αν θίγεται η αισθητική της περιοχής, αν επιβαρύνεται στατικώς το κτίριο ή αν δημιουργείται τεχνικό πρόβλημα σε αυτό από τη διαφημιστική κατασκευή. Εφόσον οι γνώμες αυτές δεν παρασχεθούν, τότε η άδεια εκδίδεται χωρίς αυτές.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Σε συνέχεια των παραπάνω, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει γίνει έγγραφη ενέργεια από τις υπηρεσίες του ∆ήµου προς τις ανωτέρω συναρμόδιες υπηρεσίες, τόσο για την πληρότητα του φακέλου όσο και για την τήρηση του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης της άδειας, ώστε αυτή να µη πάσχει ακυρότητας.

       Όχι Όχι

      • 1 Οι προϋποθέσεις επιβολής και ο προσδιορισμός του τέλους διαφήμισης ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 18 του ΒΔ 24/9-20/10/1958. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ο προσδιορισμός του συντελεστή του τέλους, μεταξύ του ανώτατου και του κατώτατου ορίου που προβλέπει ο νόμος για κάθε κατηγορία διαφήμισης, ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του δημοτικού συμβουλίου, εκτός της κατηγορίας Δ΄ όπου ορίζεται από το νόμο ένας μόνο συντελεστής (2% επί της διαφημιστικής δαπάνης).

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.tpd.gr/teli-diafimisis-2-yper-o-t-a/

       Όχι

      • 2 Για την Κατηγορία Διαφήμισης Δ: Η πληρωμή του οφειλόμενου τέλους διαφήμισης από τον υπόχρεο πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και θεωρείται εμπρόθεσμη πληρωμή εάν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής φορολογίας εισοδήματος, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής επιβάλλεται πρόστιμο επί του τέλους διαφήμισης για κάθε μήνα καθυστέρησης όπως ορίζεται.

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.tpd.gr/teli-diafimisis-2-yper-o-t-a/

       Ναι

      • 1

      • 1 Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι: - το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας - η θέση και το είδος του αιτουμένου προς χρήση χώρου. Αίτηση

       Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι: - το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας - η θέση και το είδος του αιτουμένου προς χρήση χώρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του ∆ήµου (δημοτική ενημερότητα, άρθρο 285 του ∆.Κ.Κ.). Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του ∆ήµου (δημοτική ενημερότητα, άρθρο 285 του ∆.Κ.Κ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας ∆.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας ∆.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 4 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό, με την οποία πιστοποιείται η στατική επάρκεια του διαφημιστικού πλαισίου κ.λπ. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό, με την οποία πιστοποιείται η στατική επάρκεια του διαφημιστικού πλαισίου κ.λπ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 6 Σχεδιάγραμμα του οικοπέδου, με την ένδειξη του χώρου τοποθέτησης των διαφημιστικών πλαισίων. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχεδιάγραμμα του οικοπέδου, με την ένδειξη του χώρου τοποθέτησης των διαφημιστικών πλαισίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 7 Τεχνική περιγραφή της κατασκευής. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Τεχνική περιγραφή της κατασκευής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 8 Σχέδιο (μακέτα) των διαφηµιστικών πλαισίων ή των διαφημίσεων με οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο, στο οποίο να φαίνονται οι διαστάσεις, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας και ο υπολογισμός του εμβαδού και του αναλογούντος τέλους. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο (μακέτα) των διαφηµιστικών πλαισίων ή των διαφημίσεων με οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο, στο οποίο να φαίνονται οι διαστάσεις, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας και ο υπολογισμός του εμβαδού και του αναλογούντος τέλους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 9 Πιστοποιητικό από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ως προς τη μελέτη της ηλεκτροδότησης κάθε είδους φωτεινής ή φωτιζόμενης διαφήμισης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ως προς τη μελέτη της ηλεκτροδότησης κάθε είδους φωτεινής ή φωτιζόμενης διαφήμισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 15 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. Άρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2946/2001 (Α΄ 224)

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200100053

      • Νόμος 2946 2001 224 Α

       Περιγραφή Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20010100224

      • Νόμος 11 2696 1999 57 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 11 Επιγραφές-Διαφημίσεις

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19990100057

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 46526 2020 3049 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200203049

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 38110 2002 1255 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανώ σε προσόψεις κτιρίων, καθώς και προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του ν.2946/2001.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20020201255

      • Βασιλικό Διάταγμα 15 24 1958 171 Α

       Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19580100171

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Υποβολή αίτησης για τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου από τον διαφημιστή ή διαφημιζόμενο προς το Δήμο, η οποία συνοδεύεται από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προδιαγραφών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Έλεγχος των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, οι οποίες εξετάζουν αν τα διαφημιστικά πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 46526/21-7-2020.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση άδειας με απόφαση Δημάρχου, κατόπιν θετικής εισήγησης των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταβολή οφειλόμενου τέλους.


       Περιγραφή Το οφειλόμενο τέλος διαφήμισης καταβάλλεται ολόκληρο στο δημοτικό ταμείο από τον δικαιούχο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της άδειας.

       Σημειώσεις 1) Η είσπραξη ενεργείται με σχετικό σημείωμα του οικείου δήμου (παρ. 3 αρ. 16 του β.δ. 24/9-20/10/1958). 2) Σε περίπτωση μη καταβολής τέλους, η άδεια θεωρείται αυτοδίκαια ως μηδέποτε εκδοθείσα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.