Επιβολή Τέλους στα Παροπλισμένα Πλοία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8cdc6012-355a-431b-b402-fbbc454867da 301072

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή τελών παροπλισμού από πλοιοκτήτες πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, τα οποία παροπλίζονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση Τελών Παροπλισμού

Σημειώσεις

Για την εμπρόθεσμη καταβολή του πιο πάνω τέλους υποβάλλεται στην αρμοδιότητα Λιμενική Αρχή από τον πλοιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο αυτού δήλωση καταβολής τέλους παροπλισμού σε δύο αντίγραφα

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες

    NACE

    • 52.22.11.01 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή Τέλους στα Παροπλισμένα Πλοία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Γεωγραφικές Παροπλισμένα πλοία εντός ελληνικών χωρικών υδάτων

       Όχι Όχι

      • 1 Δήλωση Τελών Παροπλισμού Δήλωση

       Δήλωση Τελών Παροπλισμού

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHTYtwQ1DmBJndtvSoClrL8n gAkMy7leJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyIq-BTkXB0ftEAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufoLG9KjRlM3pI48wclV zrqMc6kqYx-z0K4jqITA7yr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την εμπρόθεσμη καταβολή του πιο πάνω τέλους υποβάλλεται στην αρμοδιότητα Λιμενική Αρχή από τον πλοιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο αυτού δήλωση καταβολής τέλους παροπλισμού σε δύο αντίγραφα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 42760/1899 1980 421 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης του τέλους παροπλιζόμενων πλοίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800200421

      • Νόμος 995 1979 279 Α

       Περιγραφή Περί επιβολής Τέλους στα παροπλιζόμενα πλοία εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100279

      • 1 Υποβολή από τον πλοιοκτήτη ή εκπρόσωπο αυτού, δήλωσης καταβολής τέλους παροπλισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη ή εκπρόσωπο αυτού, δήλωσης καταβολής τέλους παροπλισμού

       Όχι Όχι


      • 2 Υπολογισμός τέλους από την Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 3 Βεβαίωση Τέλους από την Ταμειακή Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Χρηματικού Καταλόγου για είσπραξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.