Επιβολή διοικητικών μέτρων κατά το άρθρο 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηace55f83-cdb5-43f0-aacb-21a5549454c6 893187

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή διοικητικών μέτρων κατά το άρθρο 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο βεβαιώνει και επιβάλλει το προβλεπόμενο διοικητικό μέτρο για τις παραβάσεις του ΚΟΚ (άνευ διοικητικού προστίμου).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Ο παραβάτης οδηγός έχει προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του προϊσταμένου της Αρχής που βεβαίωσε την παράβαση εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της συμπλήρωσης της πράξης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διοικητικά Μέτρα κατά το άρθρο 103 του ΚΟΚ

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή διοικητικών μέτρων κατά το άρθρο 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • Νόμος 103 2696 1999 57 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

       Νομικές παραπομπές https://www.yme.gr/metafores/odiki-kykloforia-kai-asfaleia/kodikas-odikis-kykloforias

      • Νόμος 29 4530 2018 59 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.yme.gr/metafores/odiki-kykloforia-kai-asfaleia/kodikas-odikis-kykloforias

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2515/5/64 2007 1306 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαίωσης των παραβάσεων που προβλέπονται από το ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α'57), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3542/2007 (Α'50) και από την περί αυτοκινήτων νομοθεσία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201306

      • Εγκύκλιος Α3-86267-8182 2018

       Περιγραφή Διαδικασία δέσμευσης-αποδέσμευσης άδειας οδήγησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ Α’59/30.03.2018).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A9187465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%9A3%22&page=0

       ΑΔΑ Ω187465ΧΘΞ-ΓΚ3

      • 1 Διαπίστωση παράβασης του παραβάτη και συμπλήρωση πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήση)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπίστωση παράβασης του παραβάτη και συμπλήρωση πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήση) με άμεση επίδοση στον παραβάτη μετά της υπογραφής αυτής .

       Όχι Όχι


      • 2 Επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος και της άδειας οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος και της άδειας οδήγησης επί τόπου.

       Ναι Όχι


      • 3 Πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήση) εν απουσία του παραβάτη επικολλάται στον ανεμοθώρακα του οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήση) εν απουσία του παραβάτη επικολλάται στον ανεμοθώρακα του οχήματος Αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος επί τόπου.

       Ναι Όχι


      • 4 Πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήση) όταν διαπιστωθεί με ηλεκτρονικά μέσα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήση) όταν διαπιστωθεί με ηλεκτρονικά μέσα αποστέλλεται στη ταχυδρομική διεύθυνση του ιδιοκτήτη του οχήματος με βάση τα στοιχεία του οχήματος και διαπιστώνεται από τις βάσεις δεδομένων ο ιδιοκτήτης του οχήματος και η ταχ. δ/νση κατοικίας του.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και της άδειαςικανότητας οδηγού του αυτοκινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση επιβολής της παράβασης εν απουσία του οδηγού, ο οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης υποχρεούται, ειδοποιούμενος εγγράφως από την οικεία Αστυνομική Αρχή, να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και την άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση, στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, άδεια οδήγησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και της άδειας ικανότητας οδηγού του αυτοκινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση επιβολής της παράβασης εν απουσία του οδηγού, ο οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης υποχρεούται, ειδοποιούμενος εγγράφως από την οικεία Αστυνομική Αρχή, να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και την άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση, στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, άδεια οδήγησης.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή τυχόν υποβληθέντων αντιρρήσεων από τον παραβάτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο παραβάτης οδηγός έχει προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της συμπλήρωσης της πράξης, ενώπιον του προϊσταμένου της Αρχής που βεβαίωσε την παράβαση.

       Όχι Όχι


      • 8 Ακύρωση παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, η πράξη βεβαίωσης παράβασης ακυρώνεται.

       Ναι Ναι


      • 9 Επικύρωση παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Εφόσον δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες απορριφθούν ή αν δεν εμφανιστεί ο παραβάτης εντός των τριών (3) ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της πράξης βεβαίωσης τότε επικυρώνεται η κλήση.

       Ναι Όχι


      • 10 Κράτηση των στοιχείων κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Τα στοιχεία κυκλοφορίας κρατούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες (Τροχαία, Λιμενικό, Δημοτική Αστυνομία) απ’ όπου έχει επιβληθεί η ποινή, μέχρι την παρέλευση της χρονικής περιόδου της ποινής αφαίρεσης εξήντα (60) ημερών. Η πινακίδα οχήματος που αφαιρείται από αρμόδιο όργανο, καταχωρείται μηχανογραφικά στο αρχείο, στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της οικείας οργανικής μονάδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Ναι Όχι


      • 11 Διαβίβαση της έκθεσης βεβαίωσης στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα όργανα που βεβαιώνουν τις παραβάσεις διαβιβάζουν τις εκθέσεις βεβαίωσης στις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών (εκδούσες αρχές), οι οποίες μεριμνούν για τη μηχανογραφική καταχώρισή τους.

       Ναι Όχι


      • 12 Δέσμευση άδειας οδήγησης στο μηχανογραφικό σύστημα με τον κωδικό V

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δεσμεύει στο μηχανογραφικό σύστημα με τον κωδικό V την άδεια οδήγησης για εξήντα (60) ημέρες.

       Ναι Όχι


      • 13 Έλεγχος αν ο κάτοχος της άδειας οδήγησης έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ταυτόχρονα ελέγχει αν ο κάτοχος της άδειας οδήγησης έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση εντός έξι (6) μηνών, μέσω τήρησης αρχείου excel ή έλεγχος σε φακέλους.

       Ναι Όχι


      • 14 Απόδοση των στοιχείων που κρατήθηκαν με το πέρας των 60 ημερών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη υποτροπής κρατά την άδεια οδήγησης και την αποδίδει στον κάτοχο μαζί με τα άλλα στοιχεία που αφαιρέθηκαν μετά από 60 ημέρες (ταχυδρομικώς).

       Ναι Ναι


      • 15 Περίπτωση υποτροπής - δέσμευση άδειας οδήγησης για 120 ημέρες - ενημέρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση υποτροπής η άδεια οδήγησης δεσμεύεται στο μηχανογραφικό σύστημα με τον κωδικό Κ για 120 ημέρες και η υπηρεσία ενημερώνει το αρμόδιο όργανο ελέγχου για την υποτροπή και την ανάγκη επιστροφής της άδειας οδήγησης στην εκδούσα υπηρεσία μεταφορών με έγγραφη ενημέρωση με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο.

       Ναι Όχι


      • 16 Αποστολή Άδειας οδήγησης στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Στην περίπτωση της υποτροπής στέλνει την άδεια οδήγησης στην εκδούσα αυτής στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της οικείας Περιφερειακής ενότητας.

       Ναι Όχι


      • 17 Ενημέρωση του κατόχου της άδειας οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ενημέρωση του κατόχου της άδειας οδήγησης στην ταχ. δ/νση κατοικίας του για την αφαίρεσή της, για διάστημα 120 ημερών, για τη διαδικασία επαναχορήγησης και επανεξέτασης, καθώς και για τη δυνατότητα αποστολής της άδειας, μετά από αίτηση του παραβάτη προς την Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών της κατοικίας του.

       Ναι Όχι


      • 18 Προγραμματισμός του κατόχου/παραβάτη για επανεξέταση και επαναχορήγηση σύμφωνα με τη διαδικασία του ΣΕΣΟ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση της υποτροπής μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης γίνεται προγραμματισμός του κατόχου/παραβάτη για επανεξέταση και επαναχορήγηση σύμφωνα με τη διαδικασία του ΣΕΣΟ. Μετά την επιτυχή επανεξέταση του κατόχου (θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς) η Υπηρεσία Μ&Ε αποδεσμεύει την άδεια οδήγησης και επιστρέφει το έντυπο στον κάτοχό του ή εκδίδει νέο κατά περίπτωση.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.