Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα κατά το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0c5fd01f-796d-4a7b-972f-5296c52d6326 517964

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή προστίμων κατά το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Το αρμόδιο κατά περίπτωση ελεγκτικό όργανο βεβαιώνει και επιβάλλει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για τις παραβάσεις του ΚΟΚ (άνευ διοικητικού μέτρου).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)Τελευταία ενημέρωση

23/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Ο παραβάτης οδηγός έχει προθεσμία τρεις (3) ημέρες από την επίδοση της πράξης για την υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του προϊσταμένου της Αρχής που βεβαίωσε την παράβαση. Εφόσον γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, η πράξη βεβαίωσης παράβασης ακυρώνεται.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιβολή Προστίμων κατά το άρθρο 104 του ΚΟΚ, Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα κατά το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα κατά το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ροζ απόκομμα της πράξης επιβολής προστίμου Βεβαίωση

       Ροζ απόκομμα της πράξης επιβολής προστίμου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Το ροζ απόκομμα της πράξης παραδίδεται στον πολίτη (οδηγό-παραβάτη) που είναι παρών ή όταν απουσιάζει ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) αφήνεται επί του ανεμοθώρακα του οχήματος ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς, όταν η παράβαση διαπιστώνεται με τεχνικά μέσα (διασταύρωση μέσω των στοιχείων του οχήματος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 104 2696 1999 57 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100057

      • Νόμος 29 4530 2018 59 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100059

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2515/5/64 2007 1306 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τύπου και περιεχομένου πράξης βεβαίωσης προστίμου ΚΟΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201306

      • Εγκύκλιος Α3-86267/8182/14-11-2018 2018

       Περιγραφή Διαδικασία δέσμευσης-αποδέσμευσης άδειας οδήγησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ Α’59/30.03.2018)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9187465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%9A3

       ΑΔΑ Ω187465ΧΘΞ-ΓΚ3

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4581 2004 1479 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας είσπραξης προστίμωναπό παραβάσεις του ΚΟΚ και απόδοσής τους στους δικαιούχους Δήμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201479

      • 1 Διαπίστωση παραβίασης διάταξης του ΚΟΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο όργανο ελέγχου (Τροχαία, Λιμενικό, Δημοτική Αστυνομία) διαπιστώνει παράβαση και συμπληρώνει πράξη βεβαίωση παράβαση (κλήση)

       Όχι Όχι


      • 2 Πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήση) επιδίδεται στον οδηγό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήση) επιδίδεται στον οδηγό αφού ταυτοποιηθούν τα στοιχεία οδηγού/οχήματος

       Ναι Όχι


      • 3 Πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήση) εν απουσία του επικολλάται στον ανεμοθώρακα του οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήση) εν απουσία του επικολλάται στον ανεμοθώρακα του οχήματος

       Ναι Όχι


      • 4 Πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήση) όταν διαπιστωθεί με ηλεκτρονικά μέσα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήση) όταν διαπιστωθεί με ηλεκτρονικά μέσα αποστέλλεται στη ταχυδρομική διεύθυνση του ιδιοκτήτη του οχήματος με βάση τα στοιχεία του οχήματος η οποία διαπιστώνεται από τις βάσεις δεδομένων ο ιδιοκτήτης του οχήματος και η Δ/νση κατοικίας

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή αντιρρήσεων από τον παραβάτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο παραβάτης οδηγός έχει προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων με την κατάθεση αιτιολογικής έκθεσης εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της συμπλήρωσης της πράξης ή της επίδοσης της αν διαπιστωθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ενώπιον του προϊσταμένου της Αρχής που βεβαίωσε την παράβαση.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποδοχή αντιρρήσεων - ακύρωση παράβασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αντιρρήσεις, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση για την ακύρωση της πράξης βεβαίωσης παράβασης, η πράξη βεβαίωσης παράβασης ακυρώνεται.

       Ναι Ναι


      • 7 Επικύρωση πράξης βεβαίωσης της παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν ή αν δεν εμφανιστεί ο παραβάτης εντός τριημέρου από την ημερομηνία συμπλήρωσης της πράξης βεβαίωσης τότε η πράξη βεβαίωσης παράβασης επικυρώνεται.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση των αρμόδιων δικαστικές αρχών για τις ποινικές παραβάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Αρχής ενημερώνει τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις ποινικές παραβάσεις που προβλέπεται επιβολή προστίμου από δικαστήριο (ποινικός κώδικας ή ΚΟΚ).

       Ναι Όχι


      • 9 Πληρωμή προστίμου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο παραβάτης οφείλει να καταβάλει το πρόστιμο είτε στα ΕΛΤΑ είτε στο Δήμο στην περιφέρεια του οποίου διαπράχθηκε η παράβαση.

       Ναι Όχι


      • 10 Ενημέρωση της Τροχαίας για τις εισπρακτέες παραβάσεις από τα ΕΛΤΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα ΕΛΤΑ ενημερώνουν την Τροχαία για τις κλήσεις που εισπράχθηκαν μέσω εγγράφου με τις εισπραχθείσες κλήσεις εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία είσπραξης.

       Ναι Όχι


      • 11 Αποστολή των αντιτύπων των καταστάσεων ΕΛΤΑ στους ΟΤΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο όργανο ελέγχου στέλνει στους δικαιούχους ΟΤΑ αντίτυπα των καταστάσεων που παραλαμβάνει από τα ΕΛΤΑ τέλος κάθε μήνα.

       Ναι Όχι


      • 12 Ενημέρωση των ΟΤΑ για εισπραχθέντα και μη εισπραχθέντα πρόστιμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο όργανο ελέγχου καταρτίζει κατάλογο προστίμων ανά ΟΤΑ και ταξινομημένα ανά εισπραχθέντα πρόστιμα και μη εισπραχθέντα και τους αποστέλλει στον οικείο ΟΤΑ

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση επιταγής και απόδοσης ποσών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα ΕΛΤΑ εκδίδουν προς το ΤΠ & Δ επιταγή με τα ποσά που εισέπραξαν καθημερινά και αποδίδουν τα ποσά που εισέπραξαν στο ΤΠ & Δ εντός 4 εργάσιμων από την ημερομηνία είσπραξης.

       Ναι Όχι


      • 14 Αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων με τα εισπραχθέντα ποσά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα ΕΛΤΑ αποστέλλουν συγκεντρωτική κατάσταση με τα εισπραγμένα ποσά προς το ΤΠ&Δ και προς τους δικαιούχους ΟΤΑ και παρακρατούν τέλη ταχυπληρωμής (€3,5 ανά κλήση)

       Ναι Όχι


      • 15 Απόδοση των αναλογούντων ποσών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στους ΟΤΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΤΠ & Δ αποδίδει τα αναλογούντα ποσά στους δικαιούχους ΟΤΑ, εντός 20 ημερών από την ανά δίμηνο ενημέρωση από τα ΕΛΤΑ

       Ναι Όχι


      • 16 Βεβαίωση ανείσπρακτων πρόστιμων από τον ΟΤΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα ανείσπρακτα πρόστιμα βεβαιώνονται από τον οικείο ΟΤΑ στη ΔΟΥ φορολογίας του παραβάτη με την εγγραφή της οφειλής σε χρηματικό κατάλογο (Κατάλογος με ανείσπρακτα πρόστιμα σε ΔΟΥ) εντός τριών (3) μηνών.

       Ναι Όχι


      • 17 Ενημέρωση παραβάτη για ανείσπρακτο πρόστιμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ΟΤΑ αποστέλλουν απόσπασμα του χρηματικού καταλόγου στον παραβάτη εναντίον του οποίου ο παραβάτης μπορεί να προσφύγει, χωρίς αποκλειστικές για τη διοίκηση προθεσμίες.

       Ναι Όχι


      • 18 Ταμειακή βεβαίωση του προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο οικείος ΟΤΑ μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής (ή της απόρριψής της, εάν ασκήθηκε) προβαίνει στην ταμειακή βεβαίωση του προστίμου.

       Ναι Όχι


      • 19 Ατομική ειδοποίηση στον παραβάτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ΟΤΑ (Δήμος), εν συνεχεία, αποστέλλει ατομική ειδοποίηση στον παραβάτη, και ο παραβάτης έχει τριάντα (30) ημέρες για άσκηση ανακοπής.

       Σημειώσεις Ο παραβάτης έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το πρόστιμο στο Δήμο άμεσα.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.