Επιθεώρηση πλοίου προς ανανέωση / θεώρηση πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5d4b7bc8-a8af-477d-aa0c-4af7b8d5d08b 423683

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκτέλεση επιθεώρησης προς διαπίστωση συνέχισης της συμμόρφωσης πλοίων υπό ελληνική σημαία στην κείμενη Νομοθεσία που αφορά στην ανανέωση/θεώρηση του Πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης Πλοίων Εσωτερικού (ΠΓΦ) ή του Διεθνούς Πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης (ΔΠΓΦ). Απευθύνεται σε πλοιοκτήτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μια μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθόσον για την υλοποίηση της συντελούν και αστάθμητοι με την Υπηρεσία παράγοντες, όπως π.χ. δήλωση ετοιμότητας από ενδιαφερόμενο, αποκατάσταση παρατηρήσεων, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και συνεργείων.

Τελευταία ενημέρωση

20/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για επιθεώρηση προς Ανανέωση/Θεώρηση Πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης.

Σημειώσεις

Υποβάλλεται αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Κατασκευής και Ενδιαίτησης (ΕΚΕ): eke@hcg.gr ή στη γραμματεία, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα τέλη επιθεώρησης και έκδοσης (e-παράβολο) και το προηγούμενο ληγμένο ή εν ισχύ πιστοποιητικό. Με την αίτηση αυτή ζητείται η επιθεώρηση του πλοίου για την ανανέωση ή τη θεώρηση του Πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης Πλοίων Εσωτερικού ή του Διεθνούς Πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης. Δηλώνεται η ακριβής θέση του πλοίου και πότε αυτό θα είναι έτοιμο προς επιθεώρηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση / Θεώρηση πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Πλοία έως 150 κοχ 23.15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4271

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Όχι

      • 2 Πλοία από 150 έως 1.000 κοχ. 73.87 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4272

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Ναι

      • 1

      • 3 Πλοία από 1.000 έως 5.000 κοχ 92.61 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4273

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Ναι

      • 1

      • 4 Πλοία από 5.000 έως 10.000 κοχ 102.53 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4274

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Ναι

      • 1

      • 5 Πλοία από 10.000 έως 20.000 κοχ 112.46 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4275

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Ναι

      • 1

      • 6 Έκδοση ΠΓΦ Σημειώνεται ότι, το εν λόγω παράβολο αποτελεί χαρτοσήμανση για την ανανέωση πιστοποιητικού και αποτελεί πρόσθετο παράβολο σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αναλόγως της κατηγορίας. 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Όχι

      • 7 Ένσημο Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ). 35 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 8 ΕΚΟΕΜΝ Σημειώνεται ότι, το εν λόγω παράβολο αποτελεί χαρτοσήμανση για την ανανέωση πιστοποιητικού και αποτελεί πρόσθετο παράβολο σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αναλόγως της κατηγορίας. 3.5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Εν ισχύ Διεθνές Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης ή Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης (ΔΠΓΦ/ΠΓΦ), που εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία, στην περίπτωση υποβολής αίτησης για τη θεώρησή του. Προηγούμενο ΔΠΓΦ/ΠΓΦ, στην περίπτωση που υποβληθεί αίτηση για ανανεωτική επιθεώρηση για την επανέκδοσή του. Πιστοποιητικό

       Εν ισχύ Διεθνές Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης ή Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης (ΔΠΓΦ/ΠΓΦ), που εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία, στην περίπτωση υποβολής αίτησης για τη θεώρησή του. Προηγούμενο ΔΠΓΦ/ΠΓΦ, στην περίπτωση που υποβληθεί αίτηση για ανανεωτική επιθεώρηση για την επανέκδοσή του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται επισυναπτόμενο στην αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Υπουργική Απόφαση 6 2070.0/43184/2020/28-07-2020 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • Υπουργική Απόφαση Κεφάλαιο 2 2070.0/43190/2020/07-07-2020 2020 3084 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων και της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών και ελεγκτών των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) ανά τομέα επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργούν, της διαδικασίας για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχου πλοίων, του είδους και του εύρους της ευθύνης των επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων, καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη λειτουργία, στελέχωση και έλεγχο του έργου των Τ.Κ.Ε.Π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203084

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43187/2020/07-07-2020 2020 3129 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ελάχιστων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που διαθέτουν οι επιθεωρητές κράτους σημαίας του Κλάδου Ελέγχου πλοίων (Κ.Ε.Π.), της διαδικασίας ελέγχου και επιθεωρήσεων πλοίων από επιθεωρητές Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203129

      • Νόμος 2209 1994 72 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Πρωτοκόλλου, 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966 και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100072

      • Προεδρικό Διάταγμα 399 1980 110 Α

       Περιγραφή Περί Εγκρίσεως και Θέσεως εις Εφαρμογήν Κανονισμού "Περί Γραμμών Φορτώσεως των Πλοίων".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100110

      • Νόμος 391 1968 125 Α

       Περιγραφή Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί γραμμών φορτώσεως, 1966», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19680100125

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία του Κλάδου πρωτοκολλεί την αίτηση και την χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων.

       Σημειώσεις Ο αιτών καταθέτει, είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eke@hcg.gr, είτε ιδιοχείρως στη γραμματεία την αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα (πιστοποιητικά και παράβολα).

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων χρεώνει την αίτηση στο Τμήμα Κατασκευής και Ενδιαίτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός διενέργειας επιθεώρησης από ΚΕΠ ή ΤΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος αποφασίζει εάν η επιθεώρηση θα διενεργηθεί από επιθεωρητή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή από επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ) μιας Λιμενικής Αρχής.

       Σημειώσεις Ο καθορισμός του Επιθεωρητή δύναται να γίνει εναλλακτικά από τον Διευθυντή ή τον Διευθυντή του Κλάδου ή άλλο ανώτερο ιεραρχικά κλιμάκιο.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιθεώρηση από Επιθεωρητή ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Επιθεωρητής σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης. Εάν η θέση του πλοίου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 60χλμ τότε εκδίδεται απόφαση μετακίνησης και ο ενδιαφερόμενος, υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό των οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης του στελέχους μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο).

       Σημειώσεις Εφόσον κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν αντικανονικότητες πρέπει με μέριμνα της εταιρείας του πλοίου να αποκατασταθούν. Για να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση στην περίπτωση αυτή απαιτείται να μεταβεί εκ νέου ο επιθεωρητής στο πλοίο προκειμένου να διαπιστώσει την αποκατάσταση των παρατηρήσεων που επιδόθηκαν εγγράφως στον εκπρόσωπο του πλοίου. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταβάλλει μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου αποζημίωση για αποκατάσταση των παρατηρήσεων. Οι κωδικοί παραβόλων για δεύτερη επίσκεψη επιθεωρητή είναι 4293 έως 4298 της εφαρμογής e-paravolo.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιθεώρηση από Επιθεωρητή ΤΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή, αφού λάβει έγγραφη διαταγή από ΔΕΠ, ορίζει επιθεωρητή που σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνει επί του πλοίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μια μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθόσον για την υλοποίηση της συντελούν και αστάθμητοι με την Υπηρεσία παράγοντες, όπως π.χ. δήλωση ετοιμότητας από ενδιαφερόμενο, αποκατάσταση παρατηρήσεων, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και συνεργείων.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Επιθεωρητής αφού έχει ήδη διαπιστώσει τη συμμόρφωση πλοίων υπό ελληνική σημαία με τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας, που αφορά στην ανανέωση/θεώρηση του Πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης Πλοίων Εσωτερικού (Π.Γ.Φ.) ή του Διεθνούς Πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης, ολοκληρώνει την Επιθεώρησή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη εκθέσεων Επιθεωρητή ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή, και γίνεται εισήγηση είτε περί ανανέωσης είτε περί θεώρησης του Πιστοποιητικού.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Εκθέσεων Επιθεωρητή ΤΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τον επιθεωρητή, και αποστέλλονται συμπληρωμένες και θεωρημένες από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ, στη ΔΕΠ για έλεγχο. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν εισήγηση είτε περί ανανέωσης είτε περί θεώρησης του Πιστοποιητικού.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση - Παραλαβή Πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό αφού έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Τμήμα, υπογράφεται ή θεωρείται από τον Διευθυντή. Το πιστοποιητικό επιδίδεται στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.