Επικύρωση πίνακα σωματείων τα οποία συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις ομοσπονδίας ή ένωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc1d3569b-240a-467f-a6ad-82f6805cb8e3 579912

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

25 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επικύρωση του καταλόγου των Σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε μία συγκεκριμένη γενική συνέλευση μιας Αθλητικής Ομοσπονδίας ή Ένωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αγωνιστικού αθλητισμού.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

15/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα


Σημειώσεις

Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Έκτακτης και ο αριθμός των Σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επικύρωση πίνακα Σωματείων τα οποία συμμετέχουν σε γενική συνέλευση Ομοσπονδίας ή Ένωσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Aθλητικής Oμοσπονδίας ή Ένωσης της πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση, 45 πλήρεις ημέρες ή, προκειμένου για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 25 πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Κατάρτιση από την Αθλητική Ομοσπονδία ή Ένωση και υποβολή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του καταλόγου των Σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, σαράντα (40) πλήρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν την Έκτακτη.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Τα Σωματεία να έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Τα Σωματεία να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού και αποκτούν ηλεκτρονική ταυτοποίηση και πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων.

       Σύνδεσμος https://gga.gov.gr/mitroo

       Όχι Όχι

      • 5 Συμμετοχής ή διάκρισης σε αθλητικούς αγώνες Τα Σωματεία να έχουν συμμετάσχει σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, τουλάχιστον κατά τα δύο από τα τρία προηγούμενα έτη της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της.

       Όχι Όχι

      • 1 Κατάλογος Αθλητικών Σωματείων με συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάλογος Αθλητικών Σωματείων με συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://gga.gov.gr/mitroo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση της Αθλητικής Ομοσπονδίας ή Ένωσης Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση της Αθλητικής Ομοσπονδίας ή Ένωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 5743

      • Νόμος 44, 47 4908 2022 52 Α

       Περιγραφή Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 14 ν. 2725/1999. Γενική Συνέλευση αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 ν. 2725/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100052

      • Νόμος 45 4778 2021 26 Α

       Περιγραφή Χρήση μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών σε Αθλητικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100026

      • Υπουργική Απόφαση 72664 2021 719 Β

       Περιγραφή Διαδικασία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα και διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για την λήψη αποφάσεων και την εκλογική των μελών των καταστατικών οργάνων των Αθλητικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200719

      • Νόμος 5, 6 4726 2020 181 Α

       Περιγραφή Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες - Όργανα αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999. Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100181

      • Νόμος 14, 24 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες - Όργανα Αθλητικής Ένωσης Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες - Όργανα Αθλητικής Ομοσπονδίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/598899 2020

       Περιγραφή Διευκρινιστική εγκύκλιος επί των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν.4726/2020.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%92%CE%934653%CE%A04-%CE%A5%CE%A7%CE%A4

       ΑΔΑ ΨΦΒΓ4653Π4-ΥΧΤ

      • 1 Παραλαβή αίτησης και συνημμένων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού παραλαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αίτημα της Ομοσπονδίας ή Ένωσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού χρεώνει την αίτηση σε υπάλληλο του Τμήματος Αθλητικών Φορέων, ο οποίος πρωτοκολλεί την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων επικύρωσης του καταλόγου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση καταλόγου προς επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή του καταλόγου στην Τεχνική Υποστήριξη του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων για τη διασταύρωση των στοιχείων των Σωματείων και την επιβεβαίωση της εγγραφής τους στο Μητρώο.

       Όχι Όχι


      • 5 Αρνητική απάντηση προς την Ομοσπονδία ή Ένωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απαντητικό έγγραφο προς την Ομοσπονδία ή Ενωση ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ( π.χ. η προθεσμία των 40 ημερών) για την επικύρωση του καταλόγου.

       Ναι Ναι


      • 6 Επιστροφή του καταλόγου από την Τεχνική Υποστήριξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Τεχνική Υποστήριξη του ηλεκτρονικού μητρώου επιστρέφει τον κατάλογο στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Αθλητικών Φορέων για τις περαιτέρω ενέργειές του.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου απόφασης επικύρωσης του καταλόγου Σωματείων και προώθησή του στη διοικητική ιεραρχία για υπογραφή του από τον Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Αθλητισμού.

       Ναι Όχι


      • 8 Διεκπεραίωση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της απόφασης, ανάρτησή της στο Πρόγραμμα "Διαύγεια" και αποστολή της στην ενδιαφερόμενη Ομοσπονδία ή Ένωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.