Επικύρωση πιστοποιητικού/ διπλώματος αλλοδαπού αξιωματικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση881278e6-01ab-4a5d-ae41-aa15c2c679ba 232177

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 11

Κόστος

78,5 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επικύρωση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας αλλοδαπών ναυτικών, ευρωπαϊκής ή τρίτης χώρας, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για τη ναυτολόγηση σε υπό ελληνική σημαία πλοίο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα ναυτικό ή την πληρεξούσια εταιρία που είναι ναυτολογημένος.

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που υποβληθεί η αίτηση από διαφορετικό πρόσωπο θα πρέπει να συνοδεύεται και από εξουσιοδότηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επικύρωση πιστοποιητικού / διπλώματος αλλοδαπού αξιωματικού


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο κατόχων Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Αφορά σε ναυτικούς, υπηκόους Ευρωπαϊκής χώρας ή τρίτης χώρας, με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατική συμφωνία, προκειμένου να μπορούν να ναυτολογηθούν σε υπό ελληνική σημαία πλοία, εφόσον πρωτίστως έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των διπλωμάτων τους μέσω του αρμόδιου Τμήματος (Δ΄) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών.

       Όχι Όχι

      • 1 Για έκδοση πισ/κού Αξ/κών αλ/πών & κατ/ρω πληρ/των 18 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4994

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Περιλαμβάνει 10% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 60.5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 1 Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες (3 x 3 έγχρωμες) για την έκδοση ειδικότητας και δύο (2) επιπλέον για την έκδοση T/S. Φωτογραφία

       Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες (3 x 3 έγχρωμες) για την έκδοση ειδικότητας και δύο (2) επιπλέον για την έκδοση T/S.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Βεβαίωση ναυτιλιακής εταιρείας με στοιχεία πλοίου και ναυτικού στο οποίο είναι ναυτολογημένος ή πρόκειται να ναυτολογηθεί σε πλοίο με ελληνική σημαία. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ναυτιλιακής εταιρείας με στοιχεία πλοίου και ναυτικού στο οποίο είναι ναυτολογημένος ή πρόκειται να ναυτολογηθεί σε πλοίο με ελληνική σημαία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Ναυτολόγιο σε φωτοτυπία (1ης σελίδας και σελίδα με στοιχεία ναυτικού) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ναυτολόγιο σε φωτοτυπία (1ης σελίδας και σελίδα με στοιχεία ναυτικού)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο ναυτικός είναι ναυτολογημένος, σε αντίθετη περίπτωση δεν χρειάζεται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 2244

      • 4 Φωτοτυπίες Διαβατηρίου με τα στοιχεία του ναυτικού. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπίες Διαβατηρίου με τα στοιχεία του ναυτικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το διαβατήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου (Σελίδα 4-5 με τα στοιχεία του ναυτικού). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου (Σελίδα 4-5 με τα στοιχεία του ναυτικού).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Ναυτικό Φυλλάδιο πρέπει να είναι σε ισχύ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Φωτοτυπία κατάλληλου πιστοποιητικού σε ισχύ Αποδεικτικό

       Φωτοτυπία κατάλληλου πιστοποιητικού σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Certificate of Competency (C.o.C) (Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Εργασιακές, Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3798

      • 7 Φωτοτυπία Πιστοποιητικού επάρκειας σε ισχύ. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Φωτοτυπία Πιστοποιητικού επάρκειας σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης σε πετρελαιοφόρα - χημικά δεξαμενόπλοια (Basic training for oil and chemical tanker)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Εργασιακές, Ταυτοπροσωπίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 1244

      • 8 Φωτοτυπία Πιστοποιητικού επάρκειας σε ισχύ. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Φωτοτυπία Πιστοποιητικού επάρκειας σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό προχωρημένης εκπαίδευσης σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια (Advanced training on oil tankers)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Εργασιακές, Ταυτοπροσωπίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 1244

      • 9 Φωτοτυπία Πιστοποιητικού επάρκειας σε ισχύ. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Φωτοτυπία Πιστοποιητικού επάρκειας σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό προχωρημένης εκπαίδευσης σε χημικά δεξαμενόπλοια (Advanced training on chemical tankers)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Εργασιακές, Ταυτοπροσωπίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 1244

      • 10 Φωτοτυπία Πιστοποιητικού επάρκειας σε ισχύ. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Φωτοτυπία Πιστοποιητικού επάρκειας σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια (Basic training for liquefied tanker)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Εργασιακές, Ταυτοπροσωπίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 1244

      • 11 Φωτοτυπία Πιστοποιητικού επάρκειας σε ισχύ. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Φωτοτυπία Πιστοποιητικού επάρκειας σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό προχωρημένης εκπαίδευσης σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια (Advanced training for liquefied tanker)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Εργασιακές, Ταυτοπροσωπίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 1244

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 119 2014 188 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 «περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100188

      • Κανονισμός I/10 της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978

       Περιγραφή Κανονισμός σχετικά με την αναγνώριση πιστοποιητικών μεταξύ των Κρατών-Μελών της Σύμβασης (Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες)


      • 1 Υποβολή αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και απαιτούμενων δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ναυτικός υποβάλλει την αίτηση / Υ.Δ. καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών - Τμήμα Δ΄.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της πληρότητας, της ορθότητας και της νομιμότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την πληρότητα, την ορθότητα και τη νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Μη πλήρωση προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελλιπή δικαιολογητικά ή ακατάλληλα ως προς την εγκυρότητά τους.

       Ναι Όχι


      • 4 Ενημέρωση πολίτη/εταιρείας αναφορικά με την μη πλήρωση των απαιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση ναυτικού/εταιρίας ως προς τη μη πλήρωση των απαιτήσεων και την υποχρέωση/ υπόδειξη ως προς την επανυποβολή των ορθών δικαιολογητικών.

       Ναι Ναι


      • 5 Αποδεικτικά Πληρωμής Παραβόλων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ναυτικός καταβάλλει ένα ηλεκτρονικό παράβολο (ΚΑΕ 4994) των 18 ευρώ, καθώς και τα αναλογούντα τέλη (Ε.Δ.Ε.Ν.) για την ολοκλήρωση τις διαδικασίας επικύρωσης πιστοποιητικού αλλοδαπού αξιωματικού.

       Ναι Όχι


      • 6 Επικύρωση του διπλώματος και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικά με τα δεδομένα του ναυτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επικυρώνει το δίπλωμα και το αρχειοθετεί ηλεκτρονικά με τα δεδομένα του ναυτικού.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.