Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ (e-ΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfbea8f35-c617-4208-93fc-e00ad8f2be3c 160127

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

16 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί στη δυνατότητα ετήσιας επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Η μη άσκηση του δικαιώματος τεκμαίρει τη βούληση του ασφαλισμένου για παραμονή του στην ασφαλιστική κατηγορία που είχε επιλέξει κατά το προηγούμενο έτος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ e-ΕΦΚΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στις περιπτώσεις μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης της, ο ασφαλισμένος δύναται, κατ’ εξαίρεση, να απευθύνεται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, Περιφερειακή Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Η διαδικασία της επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, από 1/1/2021, παρέχεται και από τα ΚΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ (eΕΦΚΑ)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ - Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης δήλωσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Η εγγραφή στο Μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι ενδιαφερόμενοι να κατέχουν κωδικούς TAXISnet για την είσοδό τους στο σύστημα

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Όχι Όχι

      • Νόμος 32, 35, 36, 37 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 13909 2021 1396 Β

       Περιγραφή Καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η διαδικασία υποβολής της αίτησης για διεκπεραίωσή της από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201396

      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη με τους κωδικούς TaxisNet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml

       Περιγραφή Γίνεται η ταυτοποίηση του ασφαλισμένου στο σύστημα μέσω των κωδικών taxisnet

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση του χρήστη με τον ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του ασφαλισμένου στο σύστημα με τον ΑΜΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Μετάβαση του χρήστη στη διαδρομή για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Για την υποβολή αίτησης – δήλωσης ασφαλιστικής κατηγορίας ακολουθείται η εξής διαδρομή: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» ->«Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης» ->«Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας»

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για την κύρια ασφάλιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης από τις επιλογές ασφαλιστικής κατηγορίας επιλέγει για την κύρια ασφάλιση την κατηγορία που επιθυμεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για επικουρική ασφάλιση ή/και εφάπαξ παροχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης από τις επιλογές ασφαλιστικής κατηγορίας για επικουρική ασφάλιση ή/και εφάπαξ παροχή επιλέγει την κατηγορία που επιθυμεί.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή της Αίτησης-δήλωσης ασφαλιστικής κατηγορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης μετά από έλεγχο των ενεργειών του υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 7 Εκτύπωση της Αίτησης-δήλωσης ασφαλιστικής κατηγορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει την αίτηση που υπέβαλε, η οποία και αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της διαδικασίας αυτής.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η διαδικασία διεκπεραιώνεται από υπάλληλο ΚΕΠ και για λογαριαμό του ενδιαφερομένου προηγείται της εκτύπωσης της αίτησης - δήλωσης, η εκτύπωση του ειδικού εντύπου συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.