Επιλογή και εκκαθάριση ανενεργών αρχείων της δημόσιας διοίκησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηca1c4066-4b3c-4498-b16d-d48a5480799d 743002

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα εποπτείας ενεργών και ημιενεργών αρχείων επιλογής εισαγωγής και εκκαθάρισης ανενεργών αρχείων., ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας καταστροφής, από τα ΓΑΚ, των ανενεργών αρχείων των δημοσίων οργανισμών, καθώς και στην επιλογή από τα ΓΑΚ των αρχείων για διατήρηση εις το διηνεκές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα εποπτείας ενεργών και ημιενεργών αρχείων επιλογής εισαγωγής και εκκαθάρισης ανενεργών αρχείων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Επιλογή και εκκαθάριση ανενεργών αρχείων της δημόσιας διοίκησης.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Άδειας Καταστροφής Ανενεργών Αρχείων και επιλογή αρχείων προς διατήρηση

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή και Εκκαθάριση Ανενεργών Αρχείων της Δημόσιας Διοίκησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Έγγραφη πρόσκληση του ενδιαφερόμενου Οργανισμού προς τα ΓΑΚ Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφη πρόσκληση του ενδιαφερόμενου Οργανισμού προς τα ΓΑΚ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων (όπου απαιτείται) Απόφαση

       Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων (όπου απαιτείται)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 1127

      • 3 Πρακτικό του Οργανισμού με καταγραφή του συνόλου των αρχείων προς εκκαθάριση. Πρακτικό

       Πρακτικό του Οργανισμού με καταγραφή του συνόλου των αρχείων προς εκκαθάριση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 4 Απόφαση μονοπρόσωπου ή συλλογικού διοικητικού οργάνου του οργανισμού για τη διενέργεια της εκκαθάρισης των αρχείων. Απόφαση

       Απόφαση μονοπρόσωπου ή συλλογικού διοικητικού οργάνου του οργανισμού για τη διενέργεια της εκκαθάρισης των αρχείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Προεδρικό Διάταγμα 162 1979 42 Α

       Περιγραφή Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100042

      • Προεδρικό Διάταγμα 768 1980 186 Α

       Περιγραφή Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των ΝΠΔΔ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100186

      • Προεδρικό Διάταγμα 87 1981 27 Α

       Περιγραφή Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών & ΝΠΔΔ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100027

      • Νόμος 2690 1990 45 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100045

      • Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/23/10/2001 2001

       Περιγραφή Εκκαθάριση των αρχείων


      • Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.6/18460 / 15.09.2011 2011

       Περιγραφή Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα


      • Νόμος 3979 2011 138 Α

       Περιγραφή Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100138

      • Προεδρικό Διάταγμα 25 2014 44 Α

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση Εγγράφων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100044

      • Εγκύκλιος ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.3/οικ.36705 2015

       Περιγραφή Εκκαθάριση των αρχείων του δημοσίου τομέα - Περιέλευση του αρχειακού υλικού των πρωτοβάθμιων επιτροπών αποκατάστασης των πολιτικώς διωχθέντων δημοσίων υπαλλήλων από τη δικτατορία στα Γενικά Αρχεία του Κράτους


      • Προεδρικό Διάταγμα 28 2015 34 Α

       Περιγραφή Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100034

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΔΑ/ΤΑ/Φ.1/26399 2017

       Περιγραφή Διαφύλαξη αρχείων νοσηλευτικών ιδρυμάτων


      • Νόμος 160-168, 171, παρ. 2 & 4, 191-193 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση προσκλήσεως από τον ενδιαφερόμενο Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος Οργανισμός υποβάλλει έγγραφη πρόσκληση προς τα ΓΑΚ, Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων, για την έκδοση άδειας καταστροφής ανενεργών αρχείων και για την επιλογή αρχείων προς διατήρηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Αυτοψία των ΓΑΚ και έλεγχος αρχειακού υλικού στο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας, εισήγηση επιλογής εκκαθάρισης και έκδοση άδειας καταστροφής (όπου απαιτείται)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Σημειώσεις Η εισήγηση και η τελική απόφαση - έγγραφο μπορεί να οδηγεί: α) στην έκδοση άδειας καταστροφής μόνο, β) στην εισαγωγή αρχειακού υλικού μόνο, γ) στο συνδυασμό άδειας καταστροφής και εισαγωγής αρχειακού υλικού.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση Γενικής Διεύθυνσης και υπογραφή εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Διακίνηση εγγράφου και αποστολή σε φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.