Επιλογή κλάδου υγειονομικής περίθαλψης ατόμων με αναπηρία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe5a69b85-8fe7-416e-a75f-0037f227b026 421154

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο δικαίωμα που έχουν τέκνα άμεσα ασφαλισμένων και συνταξιούχων, τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω, εάν εργάζονται ή απασχολούνται, να διατηρήσουν, ως έμμεσα μέλη, την ασφάλιση στον φορέα περίθαλψης των γονέων τους, απαλασσόμενα από την καταβολή εισφορών κλάδου υγειονομικής περίθαλψης, ως άμεσα μέλη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή κλάδου υγειονομικής περίθαλψης ατόμων με αναπηρία


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Αναπηρίας Προϋπόθεση επιλογής του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης του Φορέα περίθαλψης των γονέων ως έμμεσων μελών, είναι οι ενδιαφερόμενοι, παρόλο που εργάζονται ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας /απασχολησιοθεραπείας, να έχουν αναπηρία 67% και άνω.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση λήψης παροχών ως μέλος οικογένειας από τον Φορέα ασφάλισης ή συνταξιοδότησης του γονέα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση λήψης παροχών ως μέλος οικογένειας από τον Φορέα ασφάλισης ή συνταξιοδότησης του γονέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • Νόμος 22 παρ. 2 4529 2018 56 Α

       Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογένειας έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας ή απασχολησιοθεραπείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100056

      • Επίσημο έγγραφο 40037 2020

       Περιγραφή Γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την επιλογή κλάδου υγειονομικής περίθαλψης ατόμων με αναπηρία του άρθρου 22 του Ν. 4529/2018.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2264%CE%A9%CE%95465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%9900%22&page=0

       ΑΔΑ 64ΩΕ465ΧΠΙ-Ι00

      • 1 Υποβολή σχετικού αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ασφαλισμένος υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Φορέα αίτημα επιλογής κλάδου υγειονομικής περίθαλψης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο και διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο ασφαλισμένος με την αίτηση και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συντάσσει την Εγκριτική Απόφαση, διαφορετικά συντάσσει απορριπτική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης και επίδοση στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής ελέγχει την Απόφαση, την υπογράφει και στη συνέχεια αποστέλλεται στον ασφαλισμένο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.