Επιμόρφωση Υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών σε Εξειδικευμένα Αντικείμενα Αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση60f963ae-57bb-4f31-8bb6-3a4204f118a4 420698

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Διπλωματική Ακαδημία - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην επιμόρφωση - κατάρτιση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών με συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια στην Ελλάδα, τα οποία αφορούν αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως προξενικά θέματα, θέματα οικονομικής διαχείρισης, ζητήματα χορήγησης εθνικών θεωρήσεων και θεωρήσεων Schengen, διαχείριση πληροφοριακού συστήματος VIS, θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου κ.ά. Απευθύνεται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, η οποία διανέμεται ως συνημμένο έγγραφο στην προκήρυξη των σεμιναρίων.


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα


     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών σε Εξειδικευμένα Αντικείμενα Αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών

       Επίσημος τίτλος

       Επιμόρφωση των Υπαλλήλων όλων των Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εσωστρεφής


       • 1 Εργασιακές Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι προαιρετική και αφορά αποκλειστικά υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών

        Όχι Όχι

       • Νόμος 44-49 4781 2021 31 Α

        Περιγραφή ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ του Νόμου: "Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις."

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO Vwy1FW6GpJA-71t4BL

       • 1 Αρχικός σχεδιασμός των σεμιναρίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σχεδιασμός σεμιναρίων από τη Διπλωματική Ακαδημία σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς εντός κι εκτός Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής, το περιεχόμενο, τον ορισμό ομιλητών και τη διαδικασία γραπτής δοκιμασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

        Όχι Όχι


       • 2 Προκήρυξη των σεμιναρίων με αποστολή αίτησης συμμετοχής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

        Όχι Όχι


       • 3 Υποβολή Αίτησης συμμετοχής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην προκήρυξη.

        Όχι Όχι


       • 4 Πραγματοποίηση των σεμιναρίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Πραγματοποιούνται τα σεμινάρια με τήρηση παρουσιολογίου.

        Όχι Όχι


       • 5 Διεξαγωγή γραπτής δοκιμασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στο τέλος των σεμιναρίων και ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο αυτών, διεξάγεται γραπτή δοκιμασία με στόχο την επιβεβαίωση της ικανοποιητικής επιμόρφωσης των υπαλλήλων στα αντικείμενα τα οποία τους εξετέθησαν στο εκάστοτε σεμινάριο.

        Όχι Όχι


       • 6 Έκδοση Βεβαίωσης Παρακολούθησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης των σεμιναρίων.

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.