Επιμόρφωση Υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών σε Ξένες Γλώσσες

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3827a74f-3776-40ad-b27e-dbf2858a7d2b 829074

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Διπλωματική Ακαδημία - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  12
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά σε σεμινάρια επιμόρφωσης των μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών όλων των κλάδων σε Ξένες Γλώσσες, στο πλαίσιο της προβλεπομένης δια βίου επιμόρφωσής τους. Στόχος είναι να διαμορφώσουν οι υπάλληλοι ένα βασικό επίπεδο γνώσης, ούτως ώστε να μπορούν να προσαρμοσθούν γρήγορα στην καθημερινότητά τους και να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, αλλά και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε μία ξένη γλώσσα την οποία ήδη γνωρίζουν, με επικέντρωση και σε εξειδικευμένη ορολογία. Το κόστος καλύπτεται μέσω συχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Απευθύνεται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση Συμμετοχής, η οποία διανέμεται ως συνημμένο έγγραφο στην προκήρυξη των σεμιναρίων.


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Επιμόρφωση των Υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εσωστρεφής


       • 1 Εργασιακές Η συμμετοχή στα σεμινάρια ξένων γλωσσών είναι προαιρετική και αφορά αποκλειστικά υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 44-49 4781 2021 31 Α

        Περιγραφή ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ του Νόμου : "Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις".

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO Vwy1FW6GpJA-71t4BL

       • 1 Αρχικός σχεδιασμός σεμιναρίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σχεδιασμός σεμιναρίων από τη Διπλωματική Ακαδημία σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς εντός & εκτός ΥΠΕΞ. Η Διπλωματική Ακαδημία (Δ.Α.) συνεργάζεται με αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς με μεγάλο κύρος και εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, με μορφωτικά τμήματα Πρεσβειών, καθώς και με φορείς / εκπαιδευτές που υπάρχουν ήδη καταχωρημένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών που διατηρεί η Δ.Α., με σκοπό την ανεύρεση του φορέα υλοποίησης.

        Όχι Όχι


       • 2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι υπάλληλοι καλούνται να εκδηλώσουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, το αρχικό ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα σεμινάρια, ώστε να καταστεί δυνατόν να αποτυπωθεί ο αριθμός των υποψηφίων ανά γλώσσα και επίπεδο, προκειμένου εν συνεχεία να διαμορφωθούν αναλόγως τα τμήματα από τους εκπαιδευτικούς φορείς.

        Όχι Όχι


       • 3 Προκήρυξη των σεμιναρίων και αποστολή αίτησης συμμετοχής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι υποψήφιοι καλούνται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

        Όχι Όχι


       • 4 Υποβολή αίτησης συμμετοχής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην προκήρυξη.

        Όχι Όχι


       • 5 Πραγματοποίηση των σεμιναρίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πραγματοποιούνται τα σεμινάρια από τον φορέα υλοποίησης. Η διάρκεια διαφοροποιείται ανάλογα με τη γλώσσα και το επίπεδο. Η Διπλωματική Ακαδημία παρακολουθεί την τακτική φοίτηση με τήρηση παρουσιολογίου και την ικανοποιητική επίδοση των συμμετεχόντων στις τελικές εξετάσεις.

        Όχι Όχι


       • 6 Διεξαγωγή εξετάσεων και χορήγηση Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στο τέλος των σεμιναρίων και ανάλογα με το επίπεδο εκμάθησης, διενεργούνται εξετάσεις από τον εκπαιδευτικό φορέα, με σκοπό τη χορήγηση ανάλογου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.