Επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5dfe257e-d6d8-4ca7-b4f1-c9108cdbc489 184364

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αστυνομικά Τμήματα, Διευθύνσεις Αλλοδαπών Χώρας, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 έως 18 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται σε διαδικασίες επιστροφής και τίθενται υπό κράτηση έως ότου επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα/ αλλοδαπούς που δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα και έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αλλοδαπών Χώρας, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ) εγγράφονται οι αλλοδαποί σε βάρος των οποίων διατάχθηκε η απέλαση από την χώρα, βάσει δικαστικής ή διοικητικής απόφασης ή αποτελούν απειλή για την δημόσια τάξη και ασφάλεια ή συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας κατά τα σχετικά οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν. 3386/2005. Ο υπήκοος τρίτης χώρας καταχωρίζεται στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, εφόσον έχει έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητά του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Απόφαση επιστροφής- κράτησης.

Σημειώσεις

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε περίπτωση εντοπισμού εντός της Ελληνικής επικράτειας, υπηκόων τρίτων χωρών που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων, προβαίνουν στην σύλληψη αυτών καθώς και στην έκδοση απόφασης επιστροφής- κράτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3907/2011.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Η Απόφαση επιστροφής - κράτησης εκδίδεται από τον Διευθυντή της εκάστοτε Διεύθυνσης Αλλοδαπών ή Αστυνομίας χώρας. Επί της ανωτέρω απόφασης, ο αλλοδαπός έχει δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός πέντε (5) ημερών, στην αρμόδια Διεύθυνση από όπου εκδόθηκε.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση επιστροφής- κράτησης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών
      Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η απόφαση κράτησης- επιστροφής εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο (Διευθυντή Δ/νσης Αλλοδαπών ή Αστυνομίας Χώρας) μέσα σε τρείς (3) ημέρες.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που εισήλθαν παράνομα στην χώρα χωρίς ταυτοποιητικά έγγραφα.

       Όχι Όχι

      • 3 Ένταξης σε Μητρώο Ο υπήκοος τρίτης χώρας που στερείται ταυτοποιητικών εγγράφων και εισήλθε παράνομα στην χώρα καταχωρείται στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ) και στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση επιστροφής-κράτησης.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 21 & 30 3907 2011 7 Α

       Περιγραφή Απόφαση επιστροφής- κράτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100007

      • 1 Εντοπισμός αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας που στερείται ταξιδιωτικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εντοπισμός αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας που στερείται ταξιδιωτικών εγγράφων, ο οποίος έχει εισέλθει παράνομα στην χώρα, από αρμόδια οργάνα της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταγραφή και ταυτοποίηση αλλοδαπού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταγραφή και ταυτοποίηση αλλοδαπού στην χαρτογράφηση κυκλοφορίας αλλοδαπών (ΧΚΑ) από αστυνομική αρχή ή Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ).

       Όχι Όχι


      • 3 Σύλληψη αλλοδαπού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύλληψη αλλοδαπού από αρμόδια αστυνομικά όργανα, εφόσον εισήλθε παράνομα στην χώρα και δεν πληρεί προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος ασύλου (δεν έχει προσφυγικό προφίλ).

       Όχι Όχι


      • 4 Μεταφορά και κράτηση σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης (Προ.Κε.Κ.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μεταφορά και κράτηση σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης (Προ.Κε.Κ.Α.) για την προετοιμασία της διαδικασίας επιστροφής του στην χώρα καταγωγής του.

       Όχι Όχι


      • 5 Εγγραφή στον κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εγγραφή στον κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης κράτησης -επιστροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης κράτησης -επιστροφής από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών ή Αστυνομίας χώρας.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.