Εφαρμογή προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση17e66626-2c3f-458f-aa79-fb11f35e847a 176662

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρεωτική εφαρμογή προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών σε όλες τις εκμεταλλεύσεις βοοειδών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών.

Παρατηρήσεις

Σκοπός του Προγράμματος είναι η μείωση του επιπολασμού της φυματίωσης στον πληθυσμό βοοειδών της χώρας και η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω της παραγωγής ασφαλών προϊόντων από τα ζώα αυτά. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλη την Ελλάδα από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής (ΔΚ) κάθε Περιφέρειας, τα Τμήματα Κτηνιατρικής και τις Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ).

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόγραμμα φυματίωσης βοοειδών Εκρίζωση φυματίωσης βοοειδών

      Επίσημος τίτλος

      Εφαρμογή προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΟΠΣ Κτηνιατρικής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες


       Συμβάντα ζωής

       ,,


      • 1 Υγειονομικές Οι εκμεταλλεύσεις βοοειδών και το ζωικό τους κεφάλαιο πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής και να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 1760/2000 και 911/2004, όπως ισχύουν

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Ο κτηνοτρόφος οφείλει να συλλαμβάνει και να συγκρατεί το ζώο για την εφαρμογή όλων των κτηνιατρικών πράξεων με τον ασφαλέστερο τρόπο για την αποφυγή τραυματισμού των συμμετεχόντων στην πράξη και τη μικρότερη καταπόνηση του ζώου και να παίρνει τα ίδια μέτρα βιοασφάλειας που παίρνει και ο κτηνίατρος (γάντια, γυαλιά, μάσκα κτλ). Ο κτηνίατρος μπορεί να αρνηθεί το φυματινισμό ή οποιαδήποτε άλλη κτηνιατρική πράξη, αν κρίνει ότι κινδυνεύει η ασφάλεια των συμμετεχόντων ή η ευζωία του ζώου.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Οι ΤΚΑ της ΠΕ να έχουν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα (αυτοκίνητα) για την εφαρμογή του προγράμματος.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 30/3430 2015 171 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200171

      • 1 Διενέργεια απλού ενδοδερμικού φυματινισμού με βόεια φυματίνη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κάθε 12 μήνες ελέγχονται με δοκιμή φυματινισμού (με βόεια φυματίνη – απλός φυματινισμός) όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων

       Σημειώσεις Η ερμηνεία αντιδράσεων βασίζεται σε κλινικές παρατηρήσεις και στην(στις) καταγραφείσα(−ες) αύξηση(−εις) του πάχους των πτυχών δέρματος στα σημεία ένεσης 72 ώρες μετά την ένεση φυματίνης (φυματινών)

       Όχι Όχι


      • 2 Αρνητική αντίδραση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον παρατηρηθεί μόνον περιγραμμένη διόγκωση με αύξηση του πάχους της πτυχής του δέρματος που δεν υπερβαίνει τα 2 mm, χωρίς κλινικά σημεία, όπως μη περιγραμμένο ή εκτεταμένο οίδημα, εξίδρωση, νέκρωση, άλγος ή φλεγμονή των λεμφαδένων της περιοχής ή των γαγγλίων

       Ναι Όχι


      • 3 Επανάληψη σε 12 μήνες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικής αντίδρασης επαναλαμβάνεται το πρόγραμμα σε 12 μήνες

       Ναι Ναι


      • 4 Ακατάληκτη αντίδραση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν παρατηρηθούν κλινικά σημεία και υπάρχει αύξηση του πάχους της δερματικής πτυχής μεγαλύτερη από 2 και μικρότερη από 4 mm

       Σημειώσεις Ζώα με ακατάληκτη αντίδραση στο μοναδικό φυματινισμό υποβάλλονται σε νέα δοκιμή φυματινισμού (με βόεια φυματίνη) μετά από 42−60 ημέρες. Ζώα με όχι αρνητική αντίδραση στη δεύτερη δοκιμασία θεωρούνται ως θετικά στη δοκιμασία.

       Ναι Όχι


      • 5 Αρνητική αντίδραση /επανάληψη σε 12μήνες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πρόκειται για αρνητική αντίδραση επαναλαμβάνεται το πρόγραμμα σε 12 μήνες

       Ναι Ναι


      • 6 Θετική αντίδραση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν παρατηρηθούν κλινικά σημεία όπως μη περιγραμμένο ή εκτεταμένο οίδημα, εξίδρωση, νέκρωση, άλγος ή φλεγμονή των λεμφαδένων της περιοχής ή των γαγγλίων ή αύξηση του πάχους της δερματικής πτυχής κατά τουλάχιστον 4 mm στο σημείο ένεσης.

       Σημειώσεις Ενδοδερμική συγκριτική διαδικασία (συγκριτικός φυματινισμός με bovis και avium) γίνεται σε περίπτωση που μετά από θετική αντίδραση στον απλό ενδοδερμικό φυματινισμό, υπάρχουν υποψίες για ψευδή θετική αντίδραση ή αντίδραση κατόπιν παρεμβολής άλλου παράγοντα, κατόπιν αξιολόγησης της επιζωοτιολογικής εικόνας της εκμετάλλευσης Ζώα με ακατάληκτη αντίδραση στo συγκριτικό φυματινισμό υποβάλλονται σε νέο συγκριτικό φυματινισμό μετά από 42−60 ημέρες. Τα βοοειδή που δεν είναι αρνητικά στο δεύτερο αυτό συγκριτικό φυματινισμό,θεωρούνται θετικά στη δοκιμασία

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση ΑΛΥΜ και σφαγή θετικών ζώων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΔΑΟΚ εκδίδει Απόφαση Λήψης Υγειονομικών Μέτρων (ΑΛΥΜ). Όλα τα ζώα με επιβεβαιωμένη θετική αντίδραση οδηγούνται για σφαγή σε εκγεκριμένο για τον σκοπό αυτό σφαγείο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που υπάρχει θετική αντίδραση για περισσότερα από το 50% των βοοειδών στα οποία διενεργήθηκε φυματινισμός, δύναται να πραγματοποιηθεί καθολική σφαγή μετά από σχετική έγκριση της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ

       Ναι Όχι


      • 8 Επανέλεγχος εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται δοκιμή φυματινισμού σε όλα τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων τουλάχιστον 60 ημέρες μετά τη σφαγή και του τελευταίου μολυσμένου βοοειδούς και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης της εκμετάλλευσης. Εφόσον τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, διενεργείται επαναληπτικός ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα βοοειδή άνω των 6 εβδομάδων σε διάστημα 4−6 μηνών.

       Ναι Όχι


      • 9 Άρση υγειονομικών μέτρων/εισαγωγή νέων ζώων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των ζώων και εφόσον τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά μπορούν να εισέλθουν νέα ζώα στην εκμετάλλευση. Τα ζώα πρέπει να προέρχονται από απαλλαγμένη εκμετάλλευση.

       Ναι Όχι


      • 10 Επανάληψη προγράμματος σε 12 μήνες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται κάθε 12 μήνες

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.