Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση853241a1-a8f2-4825-8bc1-ba1c5a7fa2b8 853241

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εφαρμογή της διδασκαλίας του αντικειμένου της Κολύμβησης στην Γ Τάξη και όπου δύναται και στην Δ τάξη του Δημοτικού, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Το αντικείμενο της Κολύμβησης προβλεπόταν τόσο στο παλαιότερο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και στα παλαιότερα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) Δημοτικού όσο και στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διδασκαλία Κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία, Αντικείμενο Κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία

      Επίσημος τίτλος

      Διδασκαλία του Αντικειμένου της Κολύμβησης στο Πλαίσιο του Μαθήματος της Φυσικής Αγωγής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Προϋπόθεση συμμετοχής στο αντικείμενο της Κολύμβησης είναι ο μαθητής να διαθέτει Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) εν ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση για το Κολυμβητήριο, προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συναίνεση (Υπεύθυνη Δήλωση) των Κηδεμόνων αναφορικά με τη μετακίνηση των μαθητών.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 111 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4452/2017

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • 1 Προγραμματισμός μαθήματος κολύμβησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στο τέλος κάθε σχολική χρονιάς η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. εκδίδει έγγραφο με το οποίο καλεί τις Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για τον προγραμματισμό του μαθήματος κολύμβησης. Ο προγραμματισμός έγκειται στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν: 1. στην εξασφάλιση των κολυμβητικών δεξαμενών ανά περιοχή ευθύνης τους (σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση), 2. στον σχεδιασμό-προγραμματισμό των μετακινήσεων των μαθητών/τριών προς και από τις κολυμβητικές δεξαμενές 3. στον καθορισμό του αριθμού εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ο οποίος απαιτείται να διατεθεί ή να αποσπαστεί για τη διδασκαλία της κολύμβησης.

       Σημειώσεις Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσει τα παραπάνω στοιχεία από τις Δ.Π.Ε. ευθύνης της, τα αποστέλλει στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ..

       Όχι Όχι


      • 2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ύστερα από σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. , καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους, όπως υποβάλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το τρέχον σχολικό έτος.

       Σημειώσεις Κάθε ΠΔΕ αφού συγκεντρώσει τα παραπάνω στοιχεία από τις Δ.Π.Ε. ευθύνης της, τα αποστέλλει στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ..

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης όπως: 1. Προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ορίσουν Συντονιστές Κολύμβησης, εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα κατά προτεραιότητα στην κολύμβηση ή/και αθλήματα υγρού στίβου, οι οποίοι προέρχονται από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 2. Διαθέσουν ή αποσπάσουν τους μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11 που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους και οι οποίοι πληρούν μία ή και περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις. 3. Τοποθετήσουν για την διδασκαλία της Κολύμβησης, διαθέσιμους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, στην περίπτωση που οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν για την διδασκαλία του αντικειμένου της Κολύμβησης. 4. Δηλώσουν, μέσω του ΟΠΣΥΔ, τα απαιτούμενα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών ΠΕ11 για τις ανάγκες της διδασκαλίας της Κολύμβησης, προκειμένου να συνυπολογιστούν στις προσλήψεις αναπληρωτών.

       Σημειώσεις Κάθε ΠΔΕ αφού συγκεντρώσει τα παραπάνω στοιχεία από τις Δ.Π.Ε. ευθύνης της, τα αποστέλλει στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ..

       Όχι Όχι


      • 4 Έναρξη Διδασκαλίας του Αντικειμένου της Κολύμβησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. καλούνται οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α.) και οι Συντονιστές Κολύμβησης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί οι πλεονάζοντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη του μαθήματος της Κολύμβησης.

       Σημειώσεις Την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του μαθήματος της Κολύμβησης έχουν οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι ορισμένοι από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Συντονιστές Κολύμβησης. Το Αντικείμενο της Κολύμβησης διδάσκεται στη Γ τάξη Δημοτικού και όπου δύναται και στην Δ τάξη Δημοτικού. Οι Συντονιστές Κολύμβησης θα απασχολούνται στο χώρο διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης (κολυμβητήρια).

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.