Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων (Πολιτικά / Ποινικά Δικαστήρια)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc1da358b-c556-4a79-be8d-3da5327fdf47 282237 Electronic submission of pleadings (Civil/Criminal Courts)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ειρηνοδικεία, Εφετεία, Πρωτοδικεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

47 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων (Πολιτικά / Ποινικά Δικαστήρια) από τους δικηγόρους, οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν δικόγραφα ηλεκτρονικά στα Δικαστήρια που είναι Φορείς Λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Ευβοίας, Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας, Ειρηνοδικεία Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίoυ, Ν. Iωvίας, Ν. Λιoσίωv, Μαραθώvoς, Μεγάρωv, Περιστερίoυ, Χαλαvδρίoυ, Θεσσαλονίκης, Βασιλικώv, Κoυφαλίωv, Λαγκαδά, Πειραιώς και Χαλκίδας), με τους κωδικούς πρόσβασής τους στην εφαρμογή της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων : https://apps.olomeleia.gr/

Για τα λοιπά Δικαστήρια, η κατάθεση δικογράφου πραγματοποιείται στο γκισέ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολα/τέλη εξειδικεύονται ανάλογα με τη διαδικασία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων (Πολιτικά / Ποινικά Δικαστήρια).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο σύστημα της Ολομέλιας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων (Πολιτικά / Ποινικά Δικαστήρια)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο αιτών πρέπει να είναι δικηγόρος.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών δικηγόρος θα πρέπει να κατέχει κωδικούς πρόσβασης ήτοι να έχει διαπιστευτήρια για την είσοδό του στην εφαρμογή της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων https://apps.olomeleia.gr/

       Σύνδεσμος https://apps.olomeleia.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Αρχείο Δικογράφου Φάκελος δικογραφίας

       Αρχείο Δικογράφου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος, ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου, επισυνάπτει το απαραίτητο ανά περίπτωση υπόθεσης αρχείο Δικογράφου. Αποδεκτά θεωρούνται από το σύστημα αρχεία τύπου .pdf τα οποία είναι σημασμένα με την ψηφιακή υπογραφή του Δικηγόρου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2576

      • 2 Αρχείο Σχετικών Φάκελος δικογραφίας

       Αρχείο Σχετικών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος, ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου, επισυνάπτει το απαραίτητο ανά περίπτωση υπόθεσης αρχείο Σχετικών. Αποδεκτά θεωρούνται από το σύστημα αρχεία τύπου .pdf. Δεν ελέγχεται η ύπαρξη ψηφιακής υπογραφής στο αρχείο των Σχετικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2576

      • 3 Αρχείο Προτάσεων Εισήγηση

       Αρχείο Προτάσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου, επισυνάπτει το απαραίτητο ανά περίπτωση υπόθεσης αρχείο Προτάσεων. Αποδεκτά θεωρούνται από το σύστημα αρχεία τύπου .pdf τα οποία είναι σημασμένα με την ψηφιακή υπογραφή του Δικηγόρου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 9779

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 - 8 25 2012 53 Α

       Περιγραφή Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100053

      • 1 Είσοδος Δικηγόρου στην εφαρμογή της Ολομέλειας των Δικηγορικών μέσω gov.gr Συλλόγων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://apps.olomeleia.gr/

       Περιγραφή Tο σύστημα ζητάει από τον Δικηγόρο να υποβάλει τα διαπιστευτήριά του (Username και Password) για την είσοδό του στις εξειδικευμένες και προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΣ Ολομέλειας.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναγνώριση Δικηγόρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://apps.olomeleia.gr/

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή είσοδό του στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας, ο αρμόδιος Δικηγορικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί στο μητρώο του, παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο και με ασφάλεια τις υπηρεσιακές μεταβολές κάθε μέλους. 1. Ταυτοποιεί τον Δικηγόρο-μέλος του, ελέγχει την ιδιότητα και την αρμοδιότητά του, διαπιστώνει την έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης, και επιτρέπει στον Δικηγόρο να συνεχίσει τη διαδικασία της κατάθεσης, εμφανίζοντάς του εξειδικευμένο κεντρικού menu επιλογών. 2. Υποστηρίζει τεχνικά τις συναλλαγές των μελών του για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής και την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων. 3. Διενεργεί την ηλεκτρονική είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και τον ακριβή επιμερισμό και την απόδοσή τους στους δικαιούχους, σύμφωνα με την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει ο κάθε Δικηγορικός Σύλλογος. 4. Ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο την προσωπική ασφαλιστική και φορολογική καρτέλα του Δικηγόρου ή της Δικηγορικής Εταιρείας. 5. Ενημερώνει για τις ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές που έχουν καταβάλει τα μέλη του στους αντίστοιχους φορείς.

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση φόρμας κατάθεσης στο ΟΠΣ Ολομέλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://apps.olomeleia.gr/

       Περιγραφή Συμπλήρωση των στοιχείων από τον Δικηγόρο (όπως Τύπος γραμματίου, Ειδικές περιπτώσεις γραμματίου, Πελάτης, Τύπος Δικαστηρίου, Δικαστήριο, Αρμοδιότητα, Κατηγορία Δικογράφου, Διαδικασία, Είδος Δικογράφου, Αντίγραφα, Σελίδες δικογράφου).

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάλυση ποσών γραμματίων προκαταβολής εισφορών, ενσήμων και εν γένει δαπανημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://apps.olomeleia.gr/

       Περιγραφή Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων στη φόρμα κατάθεσης του Δικογράφου, εμφανίζεται δυναμικά αναλυτικός πίνακας όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων και δαπανημάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες θεσμικές ρυθμίσεις.

       Όχι Όχι


      • 5 Ηλεκτρονική πληρωμή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://apps.olomeleia.gr/


       Όχι Όχι


      • 6 Κατάθεση στο Δικαστήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.solon.gov.gr

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή συναλλαγή, εμφανίζεται στον Δικηγόρο η δυνατότητα «Κατάθεση στο Δικαστήριο». Με την επιλογή αυτή, ο Δικηγόρος μεταφέρεται στο Δικαστήριο κατάθεσης και παράλληλα το ΟΠΣ Ολομέλειας μεταβιβάζει όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία, τα οποία προσυμπληρώνονται στη φόρμα κατάθεσης του ΟΣΔΔΥ ΠΠ.

       Όχι Όχι


      • 7 Συμπλήρωση φόρμας κατάθεσης στο ΟΣΔΔΥ ΠΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.solon.gov.gr

       Περιγραφή Το ΟΣΔΔΥ ΠΠ ανοίγει προ συμπληρωμένη φόρμα στον Δικηγόρο με βάση τις επιλογές του στο ΟΠΣ Ολομέλειας, για να συνεχίσει την καταχώριση των απαραίτητων για την κατάθεση στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή Κατάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.solon.gov.gr


       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση Δικηγόρου με τα στοιχεία κατάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.solon.gov.gr

       Περιγραφή Η υπηρεσία αποστέλλει email στον Δικηγόρο μέσω του οποίου τον ενημερώνει για την επιτυχή κατάθεση . Στο email επισυνάπτεται αρχείο τύπου .zip, στο οποίο περιλαμβάνεται το ηλεκτρονικά κατατεθειμένο αρχείο, σημασμένο και με την ψηφιακή υπογραφή του ΟΣΔΔΥΠΠ, καθώς πλήθος εκθέσεων κατάθεσης (ψηφιακά υπογεγραμμένων) ανάλογα με το πλήθος των αντιγράφων που έχει δηλώσει.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.