Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση789380b9-ea1b-46f6-b8c7-c39f883d633a 155034

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

19 λεπτά

Περιγραφή

Η Πλατφόρμα επισκέψεων ΚΕΠ επιτρέπει σε πολίτες και επιχειρίσεις να προγραμματίσουν ραντεβού για φυσική επίσκεψη σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της επιλογής τους. Το ραντεβού μπορεί να κλειστεί: α) διαδικτυακά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, β) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ΚΕΠ από τον υπάλληλο του ΚΕΠ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

 • Η πλατφόρμα διαλειτουργεί με τα εκδοτήρια εισιτηρίου (e-PASS) που λειτουργούν στα ΚΕΠ ώστε να τηρείται ενιαία ουρά εξυπηρέτησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Σημειώσεις

 • Ραντεβού δύναται να κλείσει ένα φυσικό πρόσωπο για άλλο πρόσωπο. Το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στην καρτέλα κράτησης, θεωρείται ως αιτών και θα πρέπει να είναι αυτό που θα παρουσιαστεί στο ραντεβού.
 • Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο αιτείται περισσότερες από μια διαδικασίες από τα ΚΕΠ οφείλει να κλείσει ισάριθμα ραντεβού.
 • Η συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας του αιτούντος δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο αν ο αιτών δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας η υπηρεσία δύναται να επικοινωνήσει μαζί του ηλεκτρονικά για επιβεβαίωση ή ακύρωση του ραντεβού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Το φυσικό πρόσωπο που θα κλείσει το ραντεβού ψηφιακά, θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet).

       Όχι Όχι

      • Νόμος 31 3013 2002 102 Α
      • 1 Τηλεφωνική επικοινωνία αιτούντος με ΚΕΠ ή μετάβαση αιτούντος σε ΚΕΠ       Όχι Όχι


      • 2 Προγραμματισμός ραντεβού από τον υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών επικοινωνεί τηλεφωνικά ή προσέρχεται στο ΚΕΠ για προγραμματισμό ραντεβού και εξυπηρέτηση σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Ο υπάλληλος καταχωρίζει τα στοιχεία του αιτούντος στην Πλατφόρμα Επισκέψεων.

       Ναι Όχι


      • 3 Εξυπηρέτηση με χρήση ειδικού μηχανισμού προτεραιότητας e-PASS

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αυτός ο τρόπος εξυπηρέτησης λαμβάνει χώρα στα ΚΕΠ που διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό και εκδοτήριο e-PASS και προσέρχονται οι συναλλασσόμενοι για εξυπηρέτηση με σειρά προτεραιότητας χωρίς ραντεβού.

       Ναι Όχι


      • 4 Προεπισκόπιση της πλατφόρμας και έλεγχος διαθεσιμότητας προσωπικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει τη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας για ραντεβού την ημερομηνία και ώρα που ζήτησε ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Όχι


      • 5 Καταχώριση στοιχείων ραντεβού στην πλατφόρμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρίζει στην πλατφόρμα τα στοιχεία του αιτούντος το ραντεβού, το θέμα της επίσκεψης και προαιρετικά τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος.

       Ναι Όχι


      • 6 Οριστικοποίηση κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος οριστικοποιεί την κράτηση η οποία αντιστοιχίζεται σε συγκεκριμένη ουρά εξυπηρέτησης στην πλατφόρμα.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή επιπεβαιωτικού email


       Περιγραφή Ο αιτών, εφόσον έχει δηλώσει το email του. παραλαμβάνει σε αυτό επιβεβαιωτικό μήνυμα με τα στοιχεία του ραντεβού για τη δια ζώσης εξυπηρέτηση.

       Ναι Ναι


      • 8 Διαχείριση ραντεβού e-PASS

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπαλληλος εισέρχεται στην πλατφόρμα Επισκέψεων και μεταβαίνει στην ενότητα διαχείρισης του μηχανισμού e-PASS.

       Ναι Όχι


      • 9 Κλήση διαδοχικών ραντεβού και εξυπηρέτηση του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος επιλέγει τη θέση εξυπηρέτησης και ενεργοποιεί την κλήση των αριθμών προτεραιότητας e-PASS. Ο τρέχον αριθμός εξυπηρέτησης εμφανίζεται σε οθόνη διασυνδεδεμένη με τον εξοπλισμό εκδοτηρίου.

       Σημειώσεις Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να εκδώσει e-PASS αριθμό προτεραιότητας είτε ψηφιακά, είτε απευθείας από το εκδοτήριο κατά την επίσκεψή του στο ΚΕΠ.

       Ναι Όχι


      • 10 Επανάκληση αριθμών ή κατ΄εξαίρεση κλήση αριθμών προτεραιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα επανάκλησης αριθμών προτεραιότητας που δεν έχουν εξυπηρετηθεί και κατ΄εξαίρεση κλήσης μη διαδοχικών αριθμών για την εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών πολιτών.

       Ναι Ναι


      • 1 Ταυτοποίηση Χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://rantevou.kep.gov.gr

       Περιγραφή Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται ταυτοποίηση με χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων του της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet).

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή ΚΕΠ για κράτηση εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών επισκοπεί την πλατφόρμα και επιλέγει τον Νομό, τον Δήμο που βρίσκεται το ΚΕΠ που επιθυμει να επισκεφτεί και τέλος το ΚΕΠ από την προβαλλόμενη λίστα.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή αυθημερόν ραντεβού σε επιλεγμένα ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Σε περίπτωση επιλογής "αυθημερόν ραντεβού" ο αιτών επιλέγει και το είδος της υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση

       Ναι Όχι


      • 4 Επιλογή υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει την υπηρεσία που θέλει να αιτηθεί: Υποβολή αίτησης και θεώρησης γνησίου υπογραφής ή όλες οι υπηρεσίες.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιλογή ημέρας και ώρας του ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η πλατφόρμα προβάλει τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες με βάση το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ και τα ραντεβού που ήδη έχουν δεσμευτεί από κρατήσεις άλλων πολιτών. Ο αιτών επιλέγει από το διαθέσιμο ημερολόγιο την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί.

       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώριση απαραίτητων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για την κράτηση του ραντεβού ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά το ονοματεπωνυμό του και προαιρετικά το θέμα της επίσκεψης, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση του χρήστη για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο αιτών έχει συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του η πλατφόρμα ζητά τη συναίνεση του για τηλεφωνική ή και ψηφιακή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) αναφορικά με το ραντεβού του.

       Όχι Όχι


      • 8 Άρνηση χορήγησης συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών δε συναινεί σε τηλεφωνική ή και ψηφιακή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) αναφορικά με το ραντεβού του.

       Ναι Ναι


      • 9 Χορήγηση συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών συναινεί σε τηλεφωνική ή και ψηφιακή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) αναφορικά με το ραντεβού του.

       Ναι Όχι


      • 10 Οριστικοποίηση της κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλει την κράτηση για το ραντεβού του. Εφόσον έχει δηλώσει το email του και έχει συναινέσει στη χρήση του λαμβάνει σε αυτό επιβεβαιωτικό μήνυμα με τα στοιχεία της κράτησής του.

       Όχι Όχι


      • 11 Δυνατότητα για διαχείριση των στοιχείων του ραντεβού και άλλων κρατήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τα στοιχεία του επικείμενου ραντεβού, να διαχειριστεί άλλες κρατήσεις που τυχόν έχει κάνει, να ακυρώσει το ραντεβού του και να προγραμματίσει νέο ραντεβού.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.