Θέση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση988099b1-620d-4fcc-9a64-f6e85c6c0637 988099

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/ Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων., ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διατήρηση στην ενέργεια και θέση στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, κατόπιν έκδοσης γνωμάτευσης της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου και απευθύνεται στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/ Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η υπηρεσία γραφείου είναι η κατάσταση στην οποία τίθεται το πυροσβεστικό προσωπικό λόγω κρίσεως σωματικής ανικανότητας. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, παραμένουν όμως εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους χωρίς να χάνουν την αρχαιότητά τους και τους ανατίθενται καθήκοντα ανάλογα της πάθησης, των προσόντων ή των ειδικών γνώσεων τους, ανεξαρτήτως του βαθμού που φέρουν.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Θέση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Απόσπασμα της γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.) κοινοποιείται με αποδεικτικό και στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο. Αυτός δύναται να υποβάλλει προσφυγή εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που παρέλαβε το απόσπασμα της γνωμάτευσης, ενώπιον της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με το άρθρο 126 παρ.7. του π.δ. 210/1992.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Θέση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Υγειονομικές Έκδοση γνωμάτευσης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία το πυροσβεστικό προσωπικό κρίνεται ανίκανο για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανό όμως για υπηρεσία γραφείου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η διατήρηση στην ενέργεια και θέση στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.) Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • Νόμος 102, 104, 111 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή ν.4662/2020 "Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις"- άρθρο 102 "Είδη καταστάσεων" - άρθρο 104 "Υπηρεσία Γραφείου" - άρθρο 111 "Καταληκτικοί βαθμοί εν ενεργεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων"

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200100027

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2, 6 343 1969 238 Α

       Περιγραφή ν.δ. 343/1969 "Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας"

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19690100238

      • Προεδρικό Διάταγμα 126 παρ.7 210 1992 99 Α

       Περιγραφή π.δ. 210/1999 "Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος" - άρθρο 126 "Διαδικασία παραπομπής στην Α.Υ.Ε."

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19920100099

      • 1 Διαβίβαση γνωμάτευσης Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.) στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση από την Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, της γνωμάτευσης Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.), με την οποία πυροσβεστικό προσωπικό κρίθηκε για λόγους υγείας, ανίκανο για την ενεργό υπηρεσία, ικανό όμως για την υπηρεσία γραφείου.

       Σημειώσεις Απόσπασμα της γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Ε.Π.Σ.) κοινοποιείται με αποδεικτικό και στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο. Αυτός δύναται να υποβάλλει προσφυγή εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που παρέλαβε το απόσπασμα της γνωμάτευσης, ενώπιον της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με το άρθρο 126 παρ.7. του π.δ. 210/1992.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης στο οικείο Συμβούλιο Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο για το χειρισμό της υπόθεσης Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος θέτει την γνωμάτευση υπόψη του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων. Η γνωμάτευση της Α.Υ.Ε.Π.Σ., με την οποία πυροσβεστικό προσωπικό κρίθηκε ανίκανο για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανό όμως για την υπηρεσία γραφείου, μαζί με όλα τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου, εξετάζεται από το οικείο Συμβούλιο Κρίσεων, το οποίο αποφαίνεται για την διατήρησή του ή μη στην ενεργό υπηρεσία για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη Απόφασης από το οικείο Συμβούλιο Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων αποφασίζει για την διατήρησή ή μη στην ενεργό υπηρεσία για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος για θέση πυροσβεστικού προσωπικού σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος με την οποία πυροσβεστικό προσωπικό τίθεται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

       Σημειώσεις Η έκδοση της εν λόγω απόφασης πραγματοποιείται ύστερα από ευμενή κρίση του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, ενημερώνει τον/την ενδιαφερόμενο/νη για την απόφαση μέσω της Υπηρεσίας του/της.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.