Θέση Αξιωματικών στην Κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



90520fe2-8f81-4932-ab76-88113dfbb956 905202

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διατήρηση στην ενέργεια και θέση στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι το βαθμό του Αστυν. Διευθυντή, κατόπιν έκδοσης γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας (και σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων εφόσον έχουν συμπληρώσει 30ετή υπηρεσία στο Σώμα).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

07/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Θέση Αξιωματικών στην Κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά




    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διατήρηση Αξιωματικών στην ενέργεια για εκτέλεση υπηρεσίας και σύσταση όμοιας θέσης.

      Επίσημος τίτλος

      Θέση Αξιωματικών στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Υγειονομικές Έκδοση γνωμάτευσης από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία ο Αξιωματικός κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανός όμως για την υπηρεσία γραφείου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η διατήρηση στην ενέργεια και θέση στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων εφόσον ο Αξιωματικός έχει συμπληρώσει 30ετή υπηρεσία στο Σώμα. Η παρούσα προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Αξιωματικούς που δεν έχουν συμπληρώσει 30ετή υπηρεσία στο Σώμα.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • Νόμος 44 3731 2008 263 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διατήρηση στην ενέργεια του αστυνομικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 69/2019)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100263

      • Προεδρικό Διάταγμα 10 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Αφορά στη διαδικασία θέσης του Αξιωματικού στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • 1 Διαβίβαση γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση από τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία ο Αξιωματικός κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανός όμως για υπηρεσία γραφείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή σε Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για τους οποίους οι αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας γνωμάτευσαν ότι είναι ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, παραπέμπονται, κατόπιν απόφασης του Υπουργού, στο αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων, το οποίο, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφαίνεται οριστικά για την παραμονή τους στο Σώμα για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου ή για την αποστρατεία τους για λόγους υγείας.

       Σημειώσεις Το παρόν βήμα δεν εφαρμόζεται για τους αξιωματικούς που δεν έχουν συμπληρώσει 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα. Αυτοί παραμένουν στο Σώμα για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου, χωρίς να απαιτείται απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου κρίσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης διατήρησης στην ενέργεια για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά το βήμα 1 (ή το βήμα 2 αν απαιτείται και Συμβούλιο Κρίσεων) εκδίδεται απόφαση διατήρησης στην ενέργεια για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

       Σημειώσεις Η απόφαση δημοσιεύεται σε περίληψη στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτάται και στον ιστότοπο Δι@ύγεια

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης σύστασης θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Αξιωματικοί οι οποίοι κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου, διατηρούνται στην ενέργεια σε θέσεις που συνιστώνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και καταργούνται με την αποχώρηση τους από την υπηρεσία ή την επάνοδο τους στην ενεργό υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση αποφάσεων διατήρησης στην ενέργεια για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου και σύστασης όμοιας θέσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μόλις η περίληψη της απόφασης θέσης στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αναρτηθεί στον ιστόοπο Δι@ύγεια και λάβει ΑΔΑ, διαβιβάζεται μαζί με την απόφαση σύστασης θέσης για την επίδοσή τους στον Αξιωματικό καθώς και στις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.