Θέση Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στην Κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfb34ed22-1d6d-4d99-93fe-24883ad7c9cb 543727

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διατήρηση στην ενέργεια και θέση στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, κατόπιν έκδοσης γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας και σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων και απευθύνεται στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικού, τους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την υποβολή της γνωμάτευσης των Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Θέση Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στην Κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    1. Οι αποφάσεις (γνωματεύσεις) της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Δικαίωμα προσφυγής έχουν εκείνοι τους οποίους αφορούν οι αποφάσεις καθώς και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.

    2. Η προσφυγή ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή από την επόμενη της έκδοσης της απόφασης αν η προσφυγή ασκείται από τον Αρχηγό. Αν δεν ασκήθηκε προσφυγή ή δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα, η απόφαση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής καθίσταται οριστική.

    3. Η προσφυγή που ασκήθηκε εμπρόθεσμα εξετάζεται από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή εντός δέκα πέντε το πολύ ημερών. Κατά της απόφασης της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή μόνο στα Διοικητικά Δικαστήρια.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υπηρεσία Γραφείου, Διατήρηση στην ενέργεια και σύσταση θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

      Επίσημος τίτλος

      Θέση κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Υγειονομικές Έκδοση γνωμάτευσης από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, οι Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες κρίθηκαν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η διατήρηση στην ενέργεια και θέση στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ανωτάτης (ή Αναθεωρητικής) Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • Νόμος 44 παρ. 6 3731 2008 263 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διατήρηση στην ενέργεια του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 69/2019)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100263

      • Νόμος 5 παρ. 8 και 6 2622 1998 138 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη θέση στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου Συνοριακών Φυλάκων. Επίσης περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία, για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

      • Νόμος 9 παρ. 10 2734 1999 161 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη θέση στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου Ειδικών Φρουρών. Επίσης περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία, για τα θέματα των Ειδικών Φρουρών, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100161

      • Νόμος 47 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει τη σύνθεση και την αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 202 1989 97 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη σύνθεση του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100097

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3 παρ. 1 περ. στ΄ και 2, 15 και 16 παρ. 1 περ. γ΄ 935 1971 149 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία απόλυσης και διαγραφής των Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων από την Ελληνική Αστυνομία, οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (όπως το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.Δ 935/1971 τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 ΠΔ 81/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2 παρ. 1 περ. ζ΄ και 2, 12 παρ. 1, 13 παρ. 1 περ. δ΄ και 2, 15 παρ. 3 και 45 343 1969 238 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία απόλυσης και διαγραφής των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία, που ισχύει και για τους Ανθυπαστυνόμους. Η διαγραφή από την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιείται οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά αναλογική εφαρμογή νεότερων διατάξεων που ισχύουν για τους Αξιωματικούς Ελληνικής Αστυνομίας (αρ. 46 παρ. 3 του Π.Δ 24/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 ΠΔ 81/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100238

      • Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο μόνον περ. γ΄ 726 1980 182 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων επί θεμάτων παραίτησης και αποστρατείας για οποιονδήποτε λόγο των Ανθυπαστυνόμων, ανεξαρτήτως προαγωγής ή απονομής ή μη αποστρατευτικού βαθμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100182

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 παρ. 6 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει ότι, οι λοιπές διατάξεις νομοθετημάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 παρ. 3 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαγραφή των Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από τη δύναμη του Σώματος, οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αποστρατείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 81/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • Νόμος 9 και 14 παρ. 5 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην μετάταξη στην υπηρεσία γραφείου και το δικαίωμα προσφυγής των δυσμενώς κρινόμενων στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης, έστω και αν η δυσμενής κρίση είχε αποφασισθεί με παμψηφία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • Προεδρικό Διάταγμα 3, 8, 15 και 16 11 2014 17 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στους πίνακες (Γενικό και Ειδικό) νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών με βάση τους οποίους κρίνεται για τη σωματική ικανότητα το στρατιωτικό προσωπικό και οι οποίες (διατάξεις) εφαρμόζονται και στο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες - Κατάργηση του Π.Δ. 133/2002 το οποίο με το άρθρο 16 είχε καταργήσει το Π.Δ. 426/1984, τα οποία προεδρικά διατάγματα αφορούσαν τους πίνακες (Γενικό και Ειδικό) νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 46, 47 παρ. 1 και 3, 55 περ. ε και ια και 63 παρ. 1 και 2 584 1985 204 Α

       Περιγραφή Σύσταση υγειονομικών επιτροπών, Γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών, Αρμοδιότητες Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.), Προσφυγή κατά αποφάσεων της Α.Υ.Ε., Πότε καθίστανται οριστικές οι γνωματεύσεις της Α.Υ.Ε. (όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα, 3 του Π.Δ. 66/2021, 1 του Π.Δ. 91/2007 και 5 του Π.Δ. 95/2008)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100204

      • Νομοθετικό Διάταγμα 9 έως 17 649 1970 176 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία των κρίσεων των Ανθυπαστυνόμων, στη σύγκληση των Συμβουλίων Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, στη συνεκτίμηση προσόντων κατά την κρίση των ενδιαφερόμενων και στη σύνταξη πρακτικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100176

      • Νομοθετικό Διάταγμα 13, 26 παρ. 1, 29, 30 και 33 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία των κρίσεων των Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων ήτοι στη σύγκληση των Συμβουλίων Κρίσης, στη συνεκτίμηση προσόντων κατά την κρίση των ενδιαφερόμενων και στη σύνταξη πρακτικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • Νόμος 2 παρ. 3 3169 2003 189 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην απαγόρευση οπλοφορίας αστυνομικού (και) στην περίπτωση που τελεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100189

      • 1 Διαβίβαση γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση από τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις οποίες το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες, κρίθηκαν για λόγους υγείας, ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ικανοί όμως για την υπηρεσία γραφείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή σύγκλησης του Συμβουλίου από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Κρίση και έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Κρίσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις οποίες το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες κρίθηκαν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία για λόγους υγείας, ικανοί όμως για την υπηρεσία γραφείου, μαζί με όλα τα στοιχεία των ατομικών τους φακέλων, εξετάζονται από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, το οποίο γνωματεύει για την διατήρησή τους ή μη στην ενεργό υπηρεσία για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης για διατήρηση στην ενέργεια και σύσταση θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης για διατήρηση στην ενέργεια και σύσταση θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

       Σημειώσεις Η έκδοση της εν λόγω απόφασης πραγματοποιείται ύστερα από ευμενή κρίση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσης (Πρωτοβαθμίου ή Δευτεροβαθμίου)

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση της απόφασης διατήρησης και σύστασης θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση της απόφασης διατήρησης και σύστασης θέσης για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου, στην Υπηρεσία του/της ενδιαφερομένου/ης για ενημέρωσή του/της.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.