Θέση υπαλλήλου σε δυνητική αργία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση21ab629d-b692-4328-b2db-e8fce17aee33 149856

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του φορέα του Δημοσίου, Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δυνητική θέση δημοσίων υπαλλήλων σε καθεστώς αργίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του φορέα του Δημοσίου

Παρατηρήσεις

Αφορά μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο τέταρτο ν.4057/2012).

Τελευταία ενημέρωση

28/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Θέση υπαλλήλου σε δυνητική αργία.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Θέση υπαλλήλου σε δυνητική αργία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Δικαστικές Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο που αποδεικνύει την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η παραπομπή στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό. Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Έγγραφο που αποδεικνύει την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η παραπομπή στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 5743

      • 2 Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η άσκηση πειθαρχικής δίωξης για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η άσκηση πειθαρχικής δίωξης για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6440

      • 3 Έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή για αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση. Έκθεση

       Έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή για αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6631

      • Νόμος 104 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Δυνητική θέση υπαλλήλου σε αργία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 53 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/οικ.13632 2015

       Περιγραφή Διατάξεις νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε αργία και περί επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/72%CE%9F%CE%A0465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%9D%CE%93%CE%A9?inline=true

       ΑΔΑ 72ΟΠ465ΦΘΕ-ΝΓΩ

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540 2020

       Περιγραφή Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» - Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%9E%CE%9A46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%992%CE%94?inline=true

       ΑΔΑ 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ

      • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/150/1412 2021

       Περιγραφή Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/95%CE%A5%CE%9146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-5%CE%9E3?inline=true

       ΑΔΑ 95ΥΑ46ΜΤΛ6-5Ξ3

      • 1 Αποστολή ερωτήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού για έκδοση γνώμης από το πειθαρχικό συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού αποστέλλει ερώτημα και τον φάκελο της υπόθεσης στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο προκειμένου να εκδώσει γνώμη για τη δυνητική θέση υπαλλήλου σε αργία.

       Όχι Όχι


      • 2 Κλήση του υπαλλήλου σε προηγούμενη ακρόαση από το πειθαρχικό συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία απαιτείται προηγούμενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συμβούλιο. Το πειθαρχικό συμβούλιο καλεί τον υπάλληλο σε προηγούμενη ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, όπως ισχύει).

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση θετικής γνώμης από το πειθαρχικό συμβούλιο για τη δυνητική θέση υπαλλήλου σε αργία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πειθαρχικό συμβούλιο εκδίδει θετική γνώμη για τη δυνητική θέση υπαλλήλου σε αργία και τη κοινοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, όπως ισχύει), η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση αρνητικής γνώμης από το πειθαρχικό συμβούλιο για τη δυνητική θέση υπαλλήλου σε αργία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πειθαρχικό συμβούλιο εκδίδει αρνητική γνώμη για τη δυνητική θέση υπαλλήλου σε αργία και την κοινοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, όπως ισχύει), η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς.

       Ναι Ναι


      • 5 Έκδοση πράξης θέσης υπαλλήλου σε δυνητική αργία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο οικείος Υπουργός ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, ο Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εκδίδει πράξη, με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία, η οποία κοινοποιείται στον υπάλληλο. Για το αρμόδιο όργανο βλ. και διατάξεις ν. 4622/2019.

       Σημειώσεις Αντίστοιχη πράξη εκδίδεται και για την επαναφορά του υπαλλήλου στα καθήκοντά του σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 104 του ν.3528/2007, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στη διάταξη αυτή προϋποθέσεις.

       Ναι Όχι


      • 6 Υποβολή ερωτήματος του αρμόδιου διοικητικού οργάνου στο πειθαρχικό συμβούλιο για τη συνέχιση ή μη της αργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την πάροδο ενός (1) έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει, ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου διοικητικού οργάνου για τη συνέχιση ή μη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται.

       Ναι Όχι


      • 7 Γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου για τη συνέχιση ή μη της αργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την πάροδο ενός (1) έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει, ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου διοικητικού οργάνου για τη συνέχιση ή μη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται.

       Ναι Όχι


      • 8 Αυτοδίκαιη άρση της αργίας μετά την πάροδο ενός έτους και τριών μηνών από τη θέση σε δυνητική αργία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη υποβολής ερωτήματος από το αρμόδιο όργανο στο πειθαρχικό συμβούλιο ή μη γνωμοδότησης του πειθαρχικού συμβουλίου εντός εντός έτους και τριών μηνών από την αρχική θέση σε δυνητική αργία, η αργία αίρεται αυτοδικαίως από το πέρας αυτής της αποκλειστικής προθεσμίας.

       Ναι Ναι


      • 9 Έκδοση απόφασης του αρμοδίου οργάνου για συνέχιση της αργίας


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο όργανο εκδίδει απόφαση κατόπιν της γνωμοδότησης του πειθαρχικού συμβουλίου για τη συνέχιση της αργίας. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, όπως ισχύει), η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως μετά από την πάροδο διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης θέσης του υπαλλήλου σε αργία.

       Ναι Όχι


      • 10 Κοινοποίηση στον υπάλληλο της απόφασης για συνέχιση της αργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη συνέχιση της αργίας κοινοποιείται στον υπάλληλο.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.