Θεώρηση Βιβλίου Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdb3d6d57-7643-47e8-ae40-0dca899fc901 439565

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη θεώρηση του Βιβλίου στο οποίο ο Τεχνικός Ασφάλειας ή/και ο Ιατρός Εργασίας μιας επιχείρησης καταγράφουν τις υποδείξεις τους προς τον εργοδότη ως προς τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Η θεώρηση του Βιβλίου γίνεται από το κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (TEAYE), βάσει του τόπου της επιχείρησης (έδρα ή υποκατάστημα), όπου και θα τηρείται το Βιβλίο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Το Βιβλίο Υποδείξεων δεν θεωρείται, όταν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας ασκεί ο ίδιος ο Εργοδότης στην επιχείρησή του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για θεώρηση Βιβλίου Υποδείξεων ή αντικατάσταση απωλεσθέντος Βιβλίου π.χ. υπεύθυνη δήλωση περί απώλειας του αρχικού βιβλίου υποδείξεων.

Σημειώσεις

Σε ορισμένες Υπηρεσίες, η προσκόμιση του ίδιου του Βιβλίου προς θεώρηση θεωρείται "Αίτηση", ενώ σε άλλες περιπτώσεις ζητείται έγγραφο Αίτημα θεώρησης. Σε περιπτώσεις όμως όπου ζητείται η θεώρηση νέου Βιβλίου Υποδείξεων, προς αντικατάσταση του αρχικού που για διάφορους λόγους έχει απωλεσθεί, ζητείται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Θεώρηση Βιβλίου ΤΑ και ΙΕ

      Επίσημος τίτλος

      Θεώρηση Βιβλίου Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Το προς θεώρηση Βιβλίο Υποδείξεων πρέπει να είναι σελιδομετρημένο και να προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης και του τόπου όπου θα τηρείται π.χ. με σφραγίδα της επιχείρησης, στοιχεία του υποκαταστήματος κλπ.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 14, 17 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Ο Τεχνικός Ασφάλειας και ο Ιατρός Εργασίας, στο πλαίσιο των συμβουλευτικών τους αρμοδιοτήτων, κάνουν προφορικές και γραπτές υποδείξεις προς τον εργοδότη για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Τις γραπτές υποδείξεις οφείλουν να τις καταχωρούν σε ειδικό σελιδομετρημένο και θεωρημένο Βιβλίο Υποδείξεων. Η θεώρηση του Βιβλίου Υποδείξεων γίνεται από το κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία. Ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει ενυπογράφως γνώση των υποδείξεων που καταχωρούνται στο Βιβλίο Υποδείξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • 1 Προσκόμιση Βιβλίου Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας στο αρμόδιο Τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας προς θεώρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης ή εκπρόσωπός του προσκομίζει στο αρμόδιο, κατά τόπο, Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σελιδομετρημένο Βιβλίο Υποδείξεων προς θεώρηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος από αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του αρμόδιου Τμήματος πραγματοποιεί σχετικό έλεγχο π.χ. εάν έχει θεωρηθεί Βιβλίο Υποδείξεων για το συγκεκριμένο υποκατάστημα κατά το παρελθόν, εάν έχει γίνει αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας ή/και Ιατρού Εργασίας για το συγκεκριμένο υποκατάστημα κλπ.

       Όχι Όχι


      • 3 Θεώρηση Βιβλίου Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος θεωρεί το σελιδομετρημένο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας, καταγράφοντας τα απαραίτητα στοιχεία επί του Βιβλίου (σφραγίδα Υπηρεσίας, αριθμό πρωτοκόλλου θεώρησης, ημερομηνία θεώρησης, επωνυμία επιχείρησης, τόπος τήρησης).

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος, αφού θεωρήσει το Βιβλίο Υποδείξεων, επιδίδει αυτό στον εργοδότη ή στον εκπρόσωπο αυτού καταγράφοντας, σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία του παραλαβόντα εκ μέρους της επιχείρησης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.