Θεώρηση Βιβλίων Αδειοδοτημένων Εργαστηρίων Δοκιμών Ελέγχου Ποιότητας για τεχνικά έργα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση17ebd8a0-bfff-42bb-b347-e2aed95f24a2 692770

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη θεώρηση βιβλίων:

α) Πρωτοκόλλου,

β) Εισαγωγής δειγμάτων και

γ) Ελέγχου δοκιμίων νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος (πυρήνων) των αδειοδοτημενων εργαστηρίων που εκτελούν δοκιμές ελέγχου ποιότητας για τα τεχνικά έργα και εποπτευονται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Απευθύνεται σε πολίτες και σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση θεώρησης βιβλίων

Σημειώσεις

Με την αίτηση προσκομίζονται και τα βιβλία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Θεώρηση Βιβλίων Αδειοδοτημένων Εργαστηρίων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Στην περίπτωση αρχικής αδειοδότησης απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον μιας σελίδας για κάθε τηρούμενο βιβλίο. Για τα επόμενα βιβλία απαιτείται η συμπλήρωση μίας έως δέκα σελίδων για τη θεώρησή τους και η προσκόμιση του αμέσως προηγούμενου συμπληρωμένου βιβλίου. Δεν θεωρούνται βιβλία που προσκομίζονται στη Δ/νση ΚΕΔΕ , εφόσον έχουν συμπληρωμένες περισσότερες από δέκα σελίδες.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές 1. Το βιβλίο εισαγωγής δειγμάτων πρέπει να είναι αριθμημένο ανά σελίδα και να καταγράφονται σ΄αυτό, τουλάχιστον, η ημερομηνία παραλαβής του δείγματος, ο κωδικός του δείγματος που χορηγεί το Εργαστήριο, τα στοιχεία του πελάτη, το είδος και η ποσότητα του δείγματος, τα στοιχεία του δείγματος ή η επισήμανση από τον πελάτη, η ημερομηνία δειγματοληψίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του πελάτη, παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος και να τίθενται υπογραφές του παραδίδοντος και του παραλαμβάνοντος. 2.Το βιβλίο ελέγχου δοκιμίων νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος (πυρήνων), πρέπει να είναι αριθμημένο ανά σελίδα και να αναγράφονται υποχρεωτικά, με τη σειρά που αναφέρονται, ο αύξων αριθμός (α/α), η ημερομηνία ελέγχου με ημερολογιακή σειρά, ο κωδικός δείγματος, η ημερομηνία δειγματοληψίας, η κατηγορία αντοχής (εφόσον δηλώνεται στην αίτηση), οι διαστάσεις των δοκιμίων, η επιπεδότητα - καθετότητα, η μάζα των δοκιμίων, το φορτίο θραύσης (ολογράφως και αριθμητικά), η τάση θραύσης, παρατηρήσεις και υπογραφή.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση ΔΚΕΔΕ/ οικ. 6560 2019 1435 Β

       Περιγραφή Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικών Εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201435

      • 1 Αίτηση θεώρησης βιβλίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προώθηση των βιβλίων στην ορισμένη με Υπουργική απόφαση Επιτροπή Ελέγχου Εργαστηρίων για έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των βιβλίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των βιβλίων και καταγραφή τυχόν παρατηρήσεων.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η Επιτροπή ελέγχου Εργαστηρίων.

       Όχι Όχι


      • 3 Θεώρηση βιβλίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.