Θεώρηση Μαθητολογίων Α και Β εξαμήνων για Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd50e5f09-8da0-4d6f-ba89-0457df3845cd 401770

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

4 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρέωση των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να υποβάλουν για θεώρηση τα μαθητολόγιά τους στο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης της Διέυθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαιδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης προβαίνει σε έλεγχο των μαθητολογίων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών των σπουδαστών και στη θεώρηση αυτών μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Η διαδικασία θεώρησης είναι επαναλαμβανόμενη και διαρκής. Κάθε αίτημα από Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα προς την καθ ύλην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού ολοκληρώνεται σε περίπου 20 ημέρες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Θεώρηση Μαθητολογίων Α και Β εξαμήνων για Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Θεώρηση Μαθητολογίων Α και Β εξαμήνων για Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο σπουδαστής να μην έχει υπερβεί το διπλάσιο του οριζόμενου χρόνου φοίτησης σε κάθε βαθμίδα του Τμήματος ή της Σχολής που φοιτά.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Για τη Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης, η μετάβαση σε κάθε Σχολή Φοίτησης, προϋποθέτει απολυτήριο τίτλο σπουδών της προηγούμενης. Για παράδειγμα, για να φοιτήσει κάποιος στο Τμήμα Αντίστιξης, πρέπει να έχει απολυτήριο τίτλο σπουδών στο Τμήμα Ειδικού Αρμονίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Κάθε σπουδαστής που επιθυμεί να εγγραφεί στο Τμήμα Ειδικού Αρμονίας, θα πρέπει να δώσει Κατατακτήριες Εξετάσεις.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋπηρεσίας Κάθε ένας εκ των διδασκόντων, πρέπει να διδάσκει τους σπουδαστές ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει. Πιο συγκεκριμένα: Επιμελητές: διδάσκουν μαθητές έως Γ΄ Κατωτέρα Δάσκαλοι: διδάσκουν μαθητές έως Γ΄ Μέση Καθηγητές: διδάσκουν μαθητές οποιαδήποτε βαθμίδας.

       Όχι Όχι

      • 5 Ηλικιακές Οι σπουδαστές στη Σχολή Μονωδίας, πρέπει τα μεν κορίτσια, να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, τα δε αγόρια, το 17ο αντιστοίχως.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Κάθε ένας εκ των διδασκόντων, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή, οφείλουν να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση, περί ποινικού μητρώου. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να επισυνάπτονται ως συνημμένα έγγραφα στην Κατάσταση Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπογράφει ο Διευθυντής του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Κατάσταση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Κατάσταση προσωπικού / συνεργατών

       Κατάσταση Εκπαιδευτικού Προσωπικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 2 Αριθμητική Κατάσταση Σπουδαστών ανά Σχολή Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Αριθμητική Κατάσταση Σπουδαστών ανά Σχολή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Βεβαιώσεις Κατάταξης ή μεταγραφής σπουδαστών Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις Κατάταξης ή μεταγραφής σπουδαστών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών για τα Τμήμα της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης (Ειδικό Αρμονίας, Αντίστιξη, Φυγή, Σύνθεση) Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών για εγγραφή στο Α΄ έτος Διπλώματος Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών για τα Τμήμα της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης (Ειδικό Αρμονίας, Αντίστιξη, Φυγή, Σύνθεση) Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών για εγγραφή στο Α΄ έτος Διπλώματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Βασιλικό Διάταγμα 20 16 1966 7 Α

       Περιγραφή Ίδρυση Ιδιωτικών Μουσικών ιδρυμάτων Α 20: Τήρηση και θεώρηση μαθητολογίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100007

      • Εγκύκλιος 36603/2128 1992
      • 1 Υποβολή μαθητολογίων (Α ή Β) εξαμήνου για έλεγχο και θεώρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή μαθητολογίων και απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση εγγράφου και χρέωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του διαβιβαστικού εγγράφου και χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος μαθητολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της φοίτησης των διδασκομένων, τυχόν εγγράφων μετεγγραφών, απαιτούμενων τίτλων σπουδών και επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού ανά κατηγορία σπουδών

       Όχι Όχι


      • 4 Προετοιμασία μαθητολογίου για θεώρηση και δημιουργία εγγράφου επιστροφής θεωρημένου μαθητολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προετοιμασία μαθητολογίου για την ολοκλήρωση της θεώρησης και υπογραφής του εγγράφου επιστροφής του μαθητολογίου

       Όχι Όχι


      • 5 Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου θεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο και αποστολή του για υπογραφή από τον τελικό υπογράφοντα

       Όχι Όχι


      • 6 Δημιουργία ακριβούς αντιγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή για δημιουργία ακριβούς αντιγράφου στο αρμόδιο υπάλληλο του Πρωτοκόλλου

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή θεωρημένων μαθητολογίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή των θεωρημένων μαθητολογίων στα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μέσω συστημένου ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 1 Πρωτοκόλληση εισερχόμενου διαβιβαστικού θεώρησης μαθητολογίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του εισερχόμενου εγγράφου που αφορά τον έλεγχο και τη θεώρηση του συνημμένου μαθητολογίου και χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία και ψηφιακή υπογραφή εγγράφου επιστροφής θεωρημένου μαθητολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Δημιουργία του εγγράφου επιστροφής θεωρημένου μαθητολογίου, ψηφιακή υπογραφή του από τον αρμόδιο υπάλληλο και τον τελικό υπογράφοντα

       Όχι Όχι


      • 3 Δημιουργία ακριβούς αντιγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Δημιουργία ακριβούς αντιγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο του Πρωτοκόλλου

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.